Elbolag

På denna sida hittar du information om elhandelsbolag, bland annat en lista över samtliga elhandelsbolag i Sverige. Med vår jämförelsetjänst är det även möjligt att jämföra populära elbolag som erbjuder rabatt till nya kunder.

Jämför elbolag med rabatter

Välj din årliga elanvändning och hitta elbolaget som ger dig det lägsta totala elhandelspriset inklusive påslag, elcertifikat och fasta avgifter.

Årlig elanvändning:
 • Filter
 • Timmes-mätning
Se fler elbolag

 • Jämförelsetjänsten avser elavtal med rörligt elpris som historiskt sett varit den billigaste avtalsformen sett över en längre tid.
 • Det beräknade elpriset baseras på det genomsnittliga marknadspriset på Nord Pool under januari – juni 2023 (0,868 kr/kWh inkl. moms) i elområde SE3 (Stockholm). Observera att ett eventuellt volympåslag ej är medräknat.
 • Alla avgifter, påslag och priser är redovisade inklusive moms.
 • Påslaget redovisas inklusive elcertifikat.
 • Det beräknade elpriset är ett jämförelsepris. Ditt framtida elpris kan bli både högre och lägre beroende på ditt elområde, framtida spotpriser, volympåslag och eventuell ändring av elcertifikatavgift.
 • Eventuella rabatter under en inledande period har inte tagits med i beräkningen och påverkar därmed inte det beräknade elpriset.

Elbolag med kampanjpris till nya kunder

Just nu erbjuder tre elbolag ett kampanjpris till nya kunder:

 • Fortum: Inga fasta avgifter under 12 månder (värde 588 kr).
 • Skellefteå Kraft: El till inköpspris under 9 månader, vilket innebär inget påslag (normalt 7,5 öre/kWh) och inga fasta avgifter (normalt 49 kr/månad). Med en årlig elanvändning på 10 000 kWh blir den totala rabatten under 9 månader cirka 1 000 kr.

Observera att dessa rabatter endast gäller för elavtal med rörligt elpris.

Så fungerar vår jämförelsetjänst för elbolag

Med vår jämförelsetjänst har privatkunder möjligten att jämföra elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool.

Elavtal med rörligt elpris har historiskt sett visat sig vara den billigaste avtalsformen över en längre tid. Detta fastställde Energimarknadsinspektionen i en undersökning där man analyserade perioden 2004 – 2018.

1. Välj din elanvändning

För att kunna beräkna vilket elbolag som ger dig det lästa priset per kWh är det viktigt att du anger din årliga elanvändning i enheten kWh. Du kan exempelvis hitta information om din elanvändning på en tidigare elnätsfaktura eller elhandelsfaktura.

Om du är osäker över din elanvändning kan du använda någon av följande schabloner:

 • Mindre lägenhet: 1 000 – 2 000 kWh.
 • Större lägenhet: 3 000 – 5 000 kWh.
 • Villa med fjärrvärme: 6 000 – 7 000 kWh.
 • Villa med värmepump: 10 000 – 12 000 kWh.
 • Villa med direktverkande el: 18 000 – 22 000 kWh.

 

2. Jämför den fasta avgiften

Elbolagen tar ut en fast avgift som ofta ligger i intervallet 40 – 70 kr.

Om du har en låg elanvändning kommer den fasta avgiften få en större påverkan på ditt totala elpris per kWh.

3. Jämför det rörliga påslaget

Elbolagen tar ut ett påslag per kWh som i ersätter elbolaget för bland annat följande rörliga kostnader:

 • Avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät.
 • Elcertifikat.
 • Eventuell miljö- eller ursprungsmärkning.

Det är även vanligt att elbolagen har en viss vinstmarginal i påslaget.

Tänk på att påslaget som redovisas i jämförelsetjänsten avser samtliga rörliga påslag på inköpspriset inklusive elcertifikat.

4. Jämför det totala elpriset per kWh

Det totala elpriset som presenteras inkluderar samtliga fasta avgifter och rörliga påslag inklusive elcertifikat. Tänk på att eventuella rabatter som enbart gäller under en inledande period inte är medräknat. Tänk även på att elpriset som presenteras avser den totala elhandelskostnaden och inkluderar inte elnätavgiften eller energiskatt.

Observera att det beräknade elpriset som presenteras i jämförelsetjänsten är ett jämförelsepris. Syftet med jämförelsepriset är att kunna jämföra vilket elbolag som ger lägst elpris. Eftersom elavtalen som jämförs har ett rörligt elpris kommer ditt framtida elpris påverkas av det framtida spotpriset på el i ditt elområde. 

Antal elhandelsbolag i Sverige

Det finns totalt cirka 145 elhandelsbolag i Sverige. En del av dessa elhandelsbolag säljer enbart elhandelsavtal, medan andra är en del av större energibolag som även äger elnät och kraftproduktionsanläggningar som vattenkraftverk, vindkraftverk och kärnkraftverk. Exempel på större energibolag som både äger elnät och kraftproduktionsanläggningar i tillägg till att erbjuda elhandelsavtal är E.ON och Vattenfall.

Lista över alla elbolag i Sverige

Det finns totalt cirka 145 elhandelsbolag i Sverige:

220 Energi
7H Kraft

A
Affärsverken
Ale El
Alingsås Energi
Almnäs Elhandel
Arvika Kraft

B
Bengtsfors Energi
BestEl
Billinge Energi
Bixia
Bjäre Kraft
Bodens Energi
Boo Energi
Borlänge Energi
Borås Elhandel
Bright
Brittedals Energi
Bromölla El

C
C4 Energi

D
Dalakraft

E
E.ON
Eksjö Energi
Elitkraft
Elverket
Enkla Elbolaget
Eskilstuna Energi & Miljö
ETC el

F
Falkenberg Energi
Falu Energi och Vatten
Finspångs Tekniska Verk
Fortum
Fyrfasen Energi

G
GEAB
Gislaved Energi
GNP Energy
GodEl
Greenely
Grästorps Energi
Gävle Energi
Göta Energi
Göteborg Energi

H
Habo Energi
Hallstaviks Elverk
Hamra Kraft
Hedemora
Helsinge Elhandel
Hem
Herrljunga Kraft
Hjo Energi

Hudya
Härnösand Energi och Miljö
Härryda Energi
Höganäs Energi

J
Jukkasjärvi Energi
Jämtkraft
Jönköping Energi

K
Kalmar Energi
Karlshamn Energi
Karlskoga Energi
Karlstad Energi
Keab – Karslborgs Energi
Kinnekulle Energi
Kraftringen
Kraftviken Energi
Kristinehamns Energi
Kungälv Energi
Kviinge El
Kvänum Energi
Kärnfull Energi

L
Landskrona Energi
Lerum Energi
LEVA Lysekils Energi
Linde Energi
Ljungby Energi
Ljusdal Energi
Luleå Energi
Lunds Energi

M
Mellersta Skånes Kraft
Mälarenergi
Mölndal Energi

N
Njudung Energi
Nordic Green Energy
Norrtälje Energi
Nossebro Energi
Nybro Energi
Nyköping Vattenkraft
Näckåns Energi
Närkes Kils Energi

O
OK-Q8
Olseröds Elektriska
Oskarshamn Energi

P
PiteEnergi
Power flower el (Mälarenergi)

R
Rödeby Energi

S
Sala-Heby Energi
Selab
SEVAB
Sjogerstads Energi
Skellefteå Kraft
Skurupskraft
SkyllbergsKraft
Skånska Energi
Sollentuna Elhandel
Spotty
Stockholms Elbolag

Storuman Energi
Sundsvall Energi
Svea Solar (erbjuder elavtal i samarbete med IKEA).
Svealands Elbolag
Söderhamn Nära
Södra Hallands Kraft
Sölvesborgs Energi

T
Telge Energi
Telinet
Tibber
Tibro Energi
Tidaholms Energi
Tranås Energi
Trelleborgs Energi
Trollhättan Energi
Töre Energi

U
Uddevalla Energi
Umeå Energi
Upplands Energi
Utellus

V
Vaggeryds Energi
Vallebygdens Energi
Varberg Energi
Varbergsortens Elkraft
Vattenfall
VB Energi
Viggafors Kraft
Vimmerby Energi
VänerEnergi
Värnamo Energi
Västervik Miljö och Energi

W
Werel

Y
Ystad Energi

Å
Ålem Energi
Årsunda El
Åsele Kraft

Ö
Öresundskraft
Österlens Kraft
Övertorneå Energi
Övik Energi 

Sveriges största elbolag

Enligt den senaste statistiken från Elhandelsbolagen som publicerades 2019 är Sveriges största elhandelsbolag Fortum med 935 000 kunder. Fortum är även det elbolag som har fått flest nya kunder under 2018 jämfört mot 2017. Totalt 305 000 nya kunder har tillkommit under 2018.

Topplista – Sveriges fem största elhandelsbolag

 1. Fortum: 935 000 kunder.
 2. Vattenfall: 927 000 kunder.
 3. E.ON: 675 000 kunder.
 4. Göteborg Energi: 275 000 kunder.
 5. Jämtkraft: 261 000 kunder.

Statistiken avser 2018.

Elbolag i olika städer

De flesta elhandelsleverantörer säljer el till privatpersoner i hela landet, du behöver därmed inte leta efter ett elhandelsbolag som levererar el till just din stad. Däremot måste du teckna ett avtal med det företag som äger nätet på din ort, den så kallade nätägaren.

Elbolagen erbjuder olika typer av elavtal

De flesta elbolag erbjuder elavtal med rörligt respektive fast elpris. Den populäraste avtalsformen i Sverige är elavtal med rörligt pris som följer utvecklingen på elbörsen Nord Pool. Denna avtalsform har också historiskt sett varit det billigaste alternativet, åtminstone sett över en längre tidsperiod på flera år. Fast elpris innebär att man binder elpriset till ett specifikt pris under hela avtalsperioden på exempelvis 12 eller 24 månader.

Innan man väljer elbolag är det därmed viktigt att bestämma sig om man är intresserad av ett elavtal med rörligt eller fast elpris. Det finns även elbolag som erbjuder olika kombinationer av rörligt och fast elpris, så kallade mix-elavtal.

Välj ett elbolag med lågt påslag

När man ska välja elbolag är det viktigt att jämföra påslaget på inköpspriset, åtminstone om man är intresserad av ett rörligt elpris. Detta påslag ersätter elbolaget för bland annat ursprungsgarantier, elcertifikat och avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool. Påslaget ligger oftast inom intervallet 4 – 7 öre/kWh exkl. moms. 

Tips: Var nog med att kontrollera påslaget om du är intresserad av ett elavtal med rörligt pris. Kontrollera även om påslaget inkluderar kostnaden för elcertifikat.

Vad ska jag tänka på när jag jämför elbolag?

Beroende på vad du tycker är viktigt kan du jämföra följande faktorer när du ska välja elleverantör:

 • Har elbolaget en tydlig och transparent prissättning? Framgår det exempelvis hur stort påslaget är på det rörliga elpriset, vad kostnaden är för elcertifikat och vad kostnaden är för ursprungsmärkt el?
 • Kom ihåg att kontrollera elbolagets fasta månadsavgift. Om du har en låg elanvändning kommer månadsavgiften ha en stor påverkan på ditt totala elpris (kr/kWh).
 • Har elbolaget nöjda kunder? Undvik elbolag som är listade på Energimarknadsinspektionens varningslista över elbolag med många klagomål.
 • Prioriterar elbolaget miljö- och hållbarhetsfrågor? Du kan exempelvis kontrollera om elbolaget endast säljer el från förnyelsebara energikällor.
 • Är det möjligt att välja till en extra miljömärkning (Bra Miljöval, EKOenergy) förutom att elen kommer från förnyelsebara energikällor?
 • Erbjuder elbolaget en rabatt till nya kunder? Vissa elbolag erbjuder upp till cirka 500 kr i nykundsrabatt.

 

Elbolag med många klagomål

Energimarknadsinspektionen har en varningslista som visar elbolag som har haft många inkomna klagomål den senaste tiden. Den senaste reviderade listan som publicerades januari 2024 innehöll följande elbolag:

 • Stockholms elbolag.
 • Svealands elbolag.
 • Telinet Energi.

Vi rekommenderar därmed att du undviker dessa elbolag. 

Vanliga frågor

Vilket elbolag har lägst påslag på inköpspriset?

Elbolaget Greenely har ett av marknadens lägsta påslag på inköpspriset. Påslaget är cirka 2,2 öre/kWh exkl. moms och inkluderar kostnaden för elcertifikat samt miljömärkningen Bra Miljöval. Observera dock att det tillkommer en månadsavgift på 69 kr inkl. moms (alternativt 588 kr vid årsvis betalning av den fasta avgiften).

Finns det elbolag utan månadsavgift?

Nej, vi har inte hittat något elbolag som säljer el utan en fast månadsavgift. Månadsavgiften är hos de flesta elbolag cirka 40 – 50 kr inkl. moms.

Finns det elbolag som ger rabatt till nya kunder?

Ja det finns elbolag som ger nykundsrabatter, exempelvis Greenely, Telge Energi, Fortum och Göta Energi. Hos Fortum och Telge Energi behöver exempelvis nya kunder inte betala några fasta avgifter första året som kund, vilket innebär en rabatt på 504 – 588 kr.

Vad är skillnad mellan elhandelsbolag och elnätsbolag?

Elnätsbolag äger och underhåller en andel av det svenska elnätet till skillnad från elhandelsbolagen som säljer el från kraftproducenterna. Som elkonsument måste man ha avtal hos både ett elnätsbolag och ett elhandelsbolag. Det är möjligt att välja vilket elhandelsbolag som levererar elen, däremot är det inte möjligt att välja elnätsbolag.

Finns det elbolag som säljer el till inköpspris?

Nej, det tillkommer i regel ett påslag på den el som elbolaget köper in på elbörsen Nord Pool. Elbolag behöver ta ut ett påslag för att bland annat täcka avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool, inköp av elcertifikat och inköp av eventuella ursprungsgarantier. Förutom påslaget tillkommer i regel en fast månadsavgift.

Vilka jämförelsetjänster för elbolag finns det?

Den populäraste jämförelsetjänsten är Elskling som jämför alla elbolag i Sverige. Det finns även andra tjänster som exempelvis Elpriskollen och TecknaEl. Alla dessa tjänster jämför fler elbolag än Elavtal24, däremot finns det en risk att du väljer ett elbolag med missnöjda kunder. Det är inte ovanligt att elbolag med dålig kundnöjdhet lockar till sig nya kunder genom dessa jämförelsetjänster genom ett lågt elpris som endast gäller under en inledande period.

Det finns även olika typer av upphandlingstjänster, varav Kundkraft är den populäraste.

Är det enkelt att byta elbolag?

Ja, det är enkelt att byta elbolag i Sverige. De flesta större elbolag erbjuder möjligheten att teckna en fullmakt som ger det nya elbolaget rätten att säga upp ditt befintliga elavtal. Ditt nya elbolag kontrollerar då även din befintliga uppsägningstid och väljer ett start-datum som passar dig.