Elavtal hos Eskilstuna Energi & Miljö

Eskilstuna Energi och Miljö är ett energi- och miljöföretag i Eskilstuna som erbjuder elhandelsavtal med både rörligt och fast elpris. I detta omdöme kan du läsa alla för- och nackdelar med att teckna elavtal hos EEM under 2021

Elbolaget i Eskilstuna

Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB som är en del av Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) erbjuder elavtal till alla adresser i Sverige. Privatkunder har möjligheten att välja mellan tre olika typer av elavtal: rörligt elpris, fast elpris och ett mix-avtal.

Elavtal med rörligt elpris

Med ett rörligt elpris får privatkunder ett elpris som följer marknadsutvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Elavtal med rörligt elpris har historiskt sett alltid varit det billigaste alternativet sett över en längre tidsperiod. Det genomsnittliga spotpriset i elområde SE3 (Stockholm) var 22 öre/kWh under 2020 och 41 öre/kWh under 2019.

Välj en bindningstid på 1 eller 2 år alternativt utan bindningstid. Valet påverkar påslagets storlek:

  • 2 år bindningstid: 3,3 öre/kWh exkl. moms.
  • 1 år bindningstid: 3,8 öre/kWh exkl. moms.
  • Utan bindningstid: 4,3 öre/kWh exkl. moms.

Eskilstuna Energi och Miljö anger att kostnaden för elcertifikat inte ingår i påslaget. Istället är denna kostnad inbakad i det rörliga marknadspriset på el. Prissättningen för elcertifikat framgår därmed inte.

Elavtal med fast elpris

Elavtal med fast elpris passar privatkunder som inte vill följa marknadens prissvängningar. Med ett fast elpris betalar kunden samma elpris (öre/kWh) varje månad oavsett vad som sker på elbörsen Nord Pool. Hos Eskilstuna Energi och Miljö har privatkunder möjligheten att binda elpriset under en period av 1, 2, 3 eller 5 år.

Prisexempel (2020-05-23): Bind ditt elpris under 1 år i elområde SE3 (Stockholm).

 

Din kostnad blir 32,5 öre/kWh exkl. moms.

 

En fast avgift tillkommer på 29 kr per månad inkl. moms. Med en årsförbrukning på 3 000 kWh betalar du därmed 58,02 öre/kWh inkl. moms och avgifter.

Mix-avtalet Eskilstuna-el

Eskilstuna Energi och Miljö erbjuder även mix-elavtalet Eskilstuna-el där du har möjligheten att stödja en valfri lokal förening, som exempelvis Eskilstuna Basket eller Eskilstuna Simklubb. Lokalproducerad förnybar el ingår i detta elavtal då all el är ursprungsmärkt el från kraftvärmeverket i Eskilstuna.

Detta elavtal är under vinterhalvåret (oktober – mars) 70 % fast och 30 % rörligt. Under sommarhalvåret (april – september) är 30 % av portföljen fast medan 70 % är rörligt. Prissättningen för detta elavtal är däremot något otydligt, då det exempelvis inte framgår hur många öre/kWh som går till den lokala föreningen.

Avtalslängden är löpande med tre månads uppsägningstid. En fast månadsavgift på 39 kr inkl. moms tillkommer.

Fossilfri el ingår

Oavsett elavtal ingår alltid 100 % fossilfri el, det vill säga el från exempelvis kärnkraft, vindkraft och vattenkraft. Privatkunder som vill ha 100 % förnybar el måste välja till miljöcertifieringen Bra Miljöval för 2 öre/kWh exkl. moms.

KO stämmer Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB

Konsumentombudsmannen anser att Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB:s avtalsvillkor för elavtal med rörligt elpris är oskäliga. Bakgrunden är att elavtalet med rörligt elpris har en bindningstid. Sedan mars 2020 erbjuds möjligheten att frångå bindningstiden mot ett högre påslag. Detta är däremot inte tillräckligt anser Konsumentombudsmannen. Du kan läsa mer om det pågående målet på Konsumentverkets hemsida

Om Eskilstuna Energi och Miljö

Energibolaget Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) som ägs av Eskilstuna Kommunföretag bedriver verksamhet över följande fem affärsområden: Vatten & Avlopp, Återvinning, Elnät, Energi samt Marknad & Försäljning.

Elhandelsavtalen erbjuds av Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (org. nr. 556001-6882)

Populära alternativ 2021

Ett populärt alternativ till Eskilstuna Energi och Miljö är Fortum, Sveriges största elhandelsbolag med över 900 000 kunder. Fortum erbjuder elavtal med både rörligt och fast elpris som är möjliga att teckna direkt på hemsidan.

Just nu betalar nya kunder ingen månadsavgift de första 12 månaderna, vilket innebär en rabatt på 420 kr.

Slutsats

Eskilstuna Energi och Miljö erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elavtal med rörligt och fast elpris. Kunder som vill stödja det lokala föreningslivet i Eskilstuna har möjligheten att teckna elavtalet Eskilstuna-el, ett mix-elavtal med 100 % ursprungsmärkt el från kraftvärmeverket i Eskilstuna. 

Fördelar

P

Möjligt att köpa till miljöcertifieringen Bra Miljöval.

P

Möjligt att stödja det lokala föreningslivet i Eskilstuna.

Nackdelar

O

Saknar kundomdömen på Trustpilot och Reco.

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Otydlig prissättning.

O

Elavtalet med rörligt elpris har en bindningstid. Valet utan bindningstid medför ett extra påslag.