Elavtal hos Mälarenergi

Hos Mälarenergi har du möjligheten att teckna elavtal med rörligt eller bundet elpris. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att byta elhandelsavtal till Mälarenergi 2020.

Mälarenergis elhandelsavtal

Energibolaget Mälarenergi som ägs av Västerås stad erbjuder privatkunder tre olika typer av elhandelsavtal under 2020, fast pris, rörligt pris och ett mixavtal. 

Elavtal med rörligt elpris

Med Mälarenergis rörliga elavtal styrs ditt elpris av elmarknadens variationer. Det rörliga elpriset bestäms på den Nordiska elbörsen Nord Pool utifrån utbud och efterfrågan.

Om du väljer rörligt elavtal betalar du en månadsavgift på 35 kr och ett påslag på 3,63 öre/kWh inkl. moms. Påslaget täcker Mälarenergis kostnader för bland annat elcertifikat och avgifter till Svenska Kraftnät och Nord Pool. Bindningstiden för rörligt elavtal är 3 månader.

Om du har en timavläst mätare kan du styra din elanvändning till de timmar när elen är som billigast. Du betalar därmed marknadspriset för varje enskild timme under en månad istället för det genomsnittliga månadspriset.

Elavtal med fast elpris

Mälarenergi erbjuder ett elavtal med fast elpris till dig som prioriterar trygghet. Med ett fast elpris betalar du samma pris per kilowattimme under hela bindningstiden. Hos Mälarenergi har du möjligheten att binda elpriset från 6 månader upp till 5 år.

Prisexempel (2020-01-01): Bind elpriset under 1 år i elområde SE3 (Stockholm).

 

Ditt elpris blir: 63,2 öre/kWh inkl. moms.

 

Jämförspriser:

2 000 kWh/år: 84,2 öre/kWh inkl. moms.

20 000 kWh/år: 65,3 öre/kWh inkl. moms.

Elavtal Mix 50/50

Med mix-elavtalet Mix 50/50 får du en kombination av fast och rörligt elpris. Halva elanvändningen binds till ett fast elpris och den andra halvan följer elmarknadens pris. Elavalet Mix 50/50 har en bindningstid på 12 månader.

Rabatt till alla nya kunder

Alla nya kunder har möjligheten att prova elavtalet med rörligt elpris med rabatt. Mälarenergi bjuder på månadsavgiften och påslaget under tre månader, vilket innebär att du köper el till inköpspris under tre månader.

El från vatten, sol eller vind

Hos Mälarenergi kan du välja att köpa till en ursprungsmärkning för vattenkraft, vindkraft eller solkraft. Ursprungsmärkning är ett elektroniskt certifikat som garanterar elens ursprung.

Prislista för ursprungsmärkningen (2020-01-01):

  • Solkraft: 2,5 öre/kWh.
  • Vindkraft: 2 öre/kWh.
  • Vattenkraft: 0,90 öre/kWh.

Utmärkelsen Schysst elhandel

Mälarenergi har både under 2018 och 2019 mottagit certifieringen Schysst elhandel av Energiföretagen Sverige. Certifieringen innebär att Mälarenergi bland annat erbjuder transparenta elavtal med tydliga priser och villkor och tar hand om kunder vid klagomål. 

Certifieringen Schysst elhandel har tagits fram av det oberoende certifieringsföretaget DNV GL på uppdrag av Energiföretagaren Sverige.

Om Mälarenergi

Mälarenergi (org. nr. 556448-9150) ägs av Västerås Stad och har över 700 anställda. Mälarenergi är nätägare i västra Mälardalen och har även ett kraftvärmeverk i Västerås som producerar el och fjärrvärme. Bolaget äger även 41 vattenkraftstationer i Värmland och Västmanland.

Mälarenergi är Sveriges nionde största elhandelsbolag utifrån antal kunder enligt statistik från Elhandelsbolagen. Mälarenergi hade 133 000 kunder under 2018.

Mälarenergi samarbetar med energi- och elnätsbolaget Nacka Energi. Om du är kund hos Nacka Energi får du därmed alla elkostnader samlade på samma faktura.

Bästa alternativen 2020

Om du prioriterar att få bästa möjliga kundservice är Skellefteå Kraft ett populärt alternativ. Skellefteå Kraft utsågs som elhandelsbolaget med högst kundnöjdhet i hela branschen 2019 av Svenskt Kvalitetsindex och har i tillägg toppbetyg på Reco.se. Alla nya kunder betalar ingen månadsavgift och inget påslag på det rörliga elavtalet första sex månaderna.

Om du är intresserad av ett elavtal med bundet pris är Fortum ett populärt alternativ. Fortum är Sveriges största elhandelsbolag med över 900 000 kunder. Just nu får alla nya kunder 500 kr i rabatt.

Slutsats

Mälarenergi erbjuder privatkunder tre olika typer av elavtal, fast elavtal, rörligt elavtal och ett mix-avtal. Nya kunder som tecknar det rörliga elavtalet behöver inte betala påslaget (3,63 öre/kWh) och inte heller någon månadsavgift (35 kr) de första tre månaderna. 

Fördelar

P

Mottagit utmärkelsen Schysst elhandel 2018 och 2019.

Nackdelar

O

Ursprungsmärkt el ingår inte i påslaget.