Elavtal hos Mälarenergi

Hos Mälarenergi har privatkunder möjligheten att teckna elavtal med rörligt respektive fast elpris. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att byta elavtal till Mälarenergi under 2021.

Mälarenergis elhandelsavtal

Energibolaget Mälarenergi som ägs av Västerås stad erbjuder privatkunder tre olika typer av elavtal under 2021:

  • Elavtal med fast pris 0,5 – 5 år.
  • Elavtal med rörligt pris.
  • Elavtal med mix-pris.

Elavtal med rörligt elpris

Med Mälarenergis rörliga elavtal styrs ditt elpris av elmarknadens variationer. Elpriset bestäms på den Nordiska elbörsen Nord Pool utifrån utbud och efterfrågan.

Om du väljer rörligt elavtal betalar du en månadsavgift på 35 kr och ett påslag på 2,9 öre/kWh exkl. moms. Påslaget täcker Mälarenergis kostnader för bland annat elcertifikat och avgifter till Svenska Kraftnät och Nord Pool. Bindningstiden för rörligt elavtal är 3 månader.

Förutom påslaget tillkommer en kostnad för ursprungsmärkt el mellan 0,9 – 2,2 öre/kWh exkl. moms. Välj mellan ursprungsmärkt förnybar el från vattenkraft, solkraft och vindkraft.

Om du har en timavläst mätare kan du styra din elanvändning till de timmar när elen är som billigast. Du betalar därmed marknadspriset för varje enskild timme under en månad istället för det genomsnittliga månadspriset.

Elavtal med fast elpris

Mälarenergi erbjuder ett elavtal med fast elpris till dig som prioriterar trygghet. Med ett fast elpris betalar du samma pris per kilowattimme under hela bindningstiden. Hos Mälarenergi har du möjligheten att binda elpriset från 6 månader upp till 5 år.

Kom ihåg att det historiskt sett alltid har lönat sig att välja ett elavtal med rörligt pris, åtminstone sett över en längre tidsperiod på flera år.

Elavtal Mix 50/50

Med mix-elavtalet Mix 50/50 får du en kombination av fast och rörligt elpris. Halva elanvändningen binds till ett fast elpris och den andra halvan följer elmarknadens pris. Elavalet Mix 50/50 har en bindningstid på 12 månader.

El från vatten, sol eller vind

Hos Mälarenergi är man tvungen att betala extra för ursprungsmärkt el från vattenkraft, vindkraft eller solkraft. Ursprungsmärkning är ett elektroniskt certifikat som garanterar elens ursprung.

Prislista för ursprungsmärkningen (2020-11-13):

  • Solkraft: 2,2 öre/kWh exkl. moms.
  • Vindkraft: 1,9 öre/kWh exkl. moms.
  • Vattenkraft: 0,90 öre/kWh exkl. moms.

Utmärkelsen Schysst elhandel

Mälarenergi har både under 2018 och 2019 mottagit certifieringen Schysst elhandel av Energiföretagen Sverige. Certifieringen innebär att Mälarenergi bland annat erbjuder transparenta elavtal med tydliga priser och villkor och tar hand om kunder vid klagomål. 

Certifieringen Schysst elhandel har tagits fram av det oberoende certifieringsföretaget DNV GL på uppdrag av Energiföretagaren Sverige.

Om Mälarenergi

Mälarenergi (org. nr. 556448-9150) ägs av Västerås Stad och har över 700 anställda. Mälarenergi är nätägare i västra Mälardalen och har även ett kraftvärmeverk i Västerås som producerar el och fjärrvärme. Bolaget äger även 41 vattenkraftstationer i Värmland och Västmanland.

Mälarenergi är Sveriges nionde största elhandelsbolag utifrån antal kunder enligt statistik från Elhandelsbolagen. Mälarenergi hade 133 000 kunder under 2018.

Mälarenergi samarbetar med energi- och elnätsbolaget Nacka Energi. Om du är kund hos Nacka Energi får du därmed alla elkostnader samlade på samma faktura.

Populära alternativ 2021

Om du prioriterar lägsta möjliga elpris är Göta Energi ett populärt alternativ. Sveriges femte största elleverantör Göta Energi erbjuder ett påslag på 3,6 öre/kWh, det vill säga 0,2 – 1,5 öre/kWh lägre än Mälarenergi beroende på val av ursprungsmärkning.

Just nu får alla nya kunder ett presentkort på mat (500 kr) som kan användas hos bland annat Coop och Willys.

Slutsats

Mälarenergi erbjuder privatkunder tre olika typer av elavtal under 2021 – fast pris under 0,5 – 5 år, rörligt elpris och ett mix-avtal.

Fördelar

P

Mottagit utmärkelsen Schysst elhandel 2018 och 2019.

Nackdelar

O

Ursprungsmärkt el ingår inte i påslaget. 

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Privatkunder är tvungna att köpa till ursprungsmärkt el för 0,9 – 2,2 öre/kWh.