Elavtal hos Kraftringen

Kraftringen är ett energibolag med säte i Lund som erbjuder elhandelsavtal till privatpersoner i hela Sverige. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att teckna elavtal hos Kraftringen under 2021.

Elhandelsavtal med förnybar el

Kraftringen erbjuder privatkunder elhandelsavtal med 100 % förnybar el från förnyelsebara energikällor som vattenkraft, vindkraft, biobränslen och solkraft. Förnybar el ingår alltid till alla elavtal. 

Privatkunder har möjligheten att teckna två olika typer av elavtal, ett med rörligt elpris och ett med fast elpris. Elavtalet med rörligt elpris erbjuds även med tillägget bytesrätt, vilket innebär att du när som helst kan byta avtalsform utan extra kostnad.

Elavtal med rörligt elpris 

Kraftringens elavtal med rörligt elpris följer spotpriset på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Kraftringen debiterar utifrån ett genomsnittligt månadspris. Du har däremot möjligheten att följa prissättningen på timmes-nivå genom att teckna ett rörligt elpris med tim-mätning. Det rörliga elpriset har ingen bindningstid utan avtalet gäller tillsvidare.

Kraftringen specificerar inte deras påslag på marknadspriset. Påslaget omfattar bland annat avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät och inköp av ursprungsmärkning och elcertifikat. Däremot specificeras den fasta avgiften som är 45 kr per månad inkl. moms.

Rörligt elpris med bytesrätt

Om du väljer ett rörligt elpris med bytesrätt måste du binda ditt elavtal under en period av 12 eller 36 månader. Kraftringen är otydliga med prissättningen men det ser ut som att privatkunder som väljer rörligt elpris med bytesrätt sparar 2,5 öre/kWh i sänkt påslag till skillnad från privatkunder som väljer rörligt elpris utan bindningstid. 

Den fasta avgiften är den samma för både dessa avtal, det vill säga 45 kr per månad inkl. moms.

Elavtal med fast elpris

Kraftringen erbjuder möjligheten att binda elpriset under 12 eller 36 månader. Med ett fast elpris betalar du samma elpris per kilowattimme under hela avtalsperioden.

Prisexempel 2020-01-12: Bind elpriset under 12 månader i elområde SE3.

Ditt elpris blir: 57,38 öre/kWh inkl. moms.

Jämförspriser:

3 000 kWh/år: 84,38 öre/kWh inkl. moms.

20 000 kWh/år: 60,08 öre/kWh inkl. moms.

Miljötillval

Kraftringen erbjuder möjligheten att endast köpa ursprungsmärkt el från solkraft till en kostnad av 3,8 öre/kWh inkl. moms.

Du har även möjligheten att välja till Naturskyddsföreningen miljömärkning Bra Miljöval till en kostnad av 4,5 öre/kWh inkl. moms.

Om Kraftringen

Energibolaget Kraftringen Energi AB ägs av kommunerna Lund, Lomma, Eslöv och Hörby. Förutom elhandelsavtal erbjuder Kraftringen lösningar inom fjärrvärme, fjärrkyla, gas och fiber. Kraftringen är även en nätägare med cirka 100 000 elnätskunder.

Slutsats

Kraftringen erbjuder privatkunder två olika typer av elavtal under 2021, elavtal med rörligt respektive fast elpris. Hos Kraftringen ingår alltid förnybar el från förnyelsebara energikällor.

Fördelar

P

Säljer endast förnybar el.

P

Möjligt att köpa till Bra Miljöval och 100 % ursprungsmärkt el från solkraft.

Nackdelar

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Otydlig prissättning. Visar inte påslaget på rörligt elpris.