Elavtal hos Telinet

Telinet Energi erbjuder privatkunder och företag möjligheten att teckna elavtal med el från förnyelsebara energikällor. I detta omdöme och recension kan du läsa om alla för- och nackdelar med att byta elavtal till Telinet.

Elavtal med 100 % förnybar el

Hos Telinet hittar du endast elhandelsavtal med el från förnyelsebara energikällor som solkraft, vindkraft och vattenkraft. Telinet erbjuder tre olika typer av elavtal –  rörligt elpris, fast elpris och ett rörligt elpris med pristak.

Elavtal med rörligt elpris

Med ett rörligt elavtal hos Telinet följer ditt pris variationen på den Nordiska elbörsen Nord Pool.

Telinet anger att dem till skillnad från många andra elbolag inte tar ut något påslag, endast en månadsavgift på 49 kr inkl. moms. Däremot är kostnaden för elcertifikat 7,5 öre/kWh exkl. moms, vilket är betydligt högre än många andra elbolag som redovisar sin kostnad för elcertifikat.

Elavtal med fast elpris

Med ett fast elpris betalar du samma pris per kilowattimme under 6, 9, 12, 24 eller 36 månader. Månadsavgiften är 19 kr inkl. moms.

Prisexempel (2020-01-01): Bind elpriset under 1 år i elområde SE3.

 

Ditt elpris blir: 63,58 öre/kWh inkl. moms.

 

Jämförelsepris

2 000 kWh: 74,97 öre/kWh inkl. moms.

20 000 kWh: 64,71 öre/kWh inkl. moms.

Rörligt elpris med tak

Om du vill ta del av prissvängningarna på Nord Pool utan att riskera att elpriset går upp för mycket kan du välja elavtalet Inköpspris med pristak hos Telinet. Du är då försäkrad mot kraftiga prishöjningar. 

Om elpriset går upp över det angivna pristaket får du tillbaka mellanskillnaden när året har gått genom att kontakta kundtjänsten.

Månadsavgiften för elavtalet Inköpspris med pristak är 99 kr inkl. moms. Med tanke på den fasta avgiften passar denna avtalsform endast för dig som använder mycket el, exempelvis om du bor i ett eluppvärmt hus.

Om Telinet Energi

Telinet Energi AB (org. nr. 556766-5053) grundades i Norge 2003 och har funnits i Sverige sedan 2009. Hela bolaget är klimatkompenserat och sedan 2010 äger Telinet egna vindkraftverk på Öland.

Bästa alternativen 2021

Ett annat populärt alternativ är Sveriges största elhandelsbolag Fortum som erbjuder elavtal med både rörligt och fast elpris. Fortum har en tydlig prissättning och påslaget är 7,4 öre/kWh inkl. moms och inkl. elcertifikat. 

Månadsavgiften är 35 kr per månad, det vill säga 14 kr billigare än Telinet.

Nya kunder som tecknar elavtal på Fortums hemsida får ju nu 420 kr i rabatt (oktober, 2021)

Slutsats

Telinet Energi är ett elhandelsbolag med norska rötter som säljer grön el från förnyelsebara energikällor. Privatkunder och företag kan välja mellan tre olika typer av elavtal: rörligt elpris, fast elpris och rörligt elpris med pristak.

Fördelar

P

Säljer endast el från förnyelsebara energikällor.

Nackdelar

O

Otydlig prissättning. Anger inte påslagets storlek.

O

Ingen rabatt till nya kunder.