Byta elbolag och elavtal

Elavtal med rörligt elpris som följer spotpriset på elbörsen Nord Pool har historiskt sett varit den billigaste avtalsformen, åtminstone sett över en längre tid. Vi har därför sammanställt populära elbolag som erbjuder denna avtalsform med rabatt till nya kunder. Flera av dessa elbolag hjälper till med hela bytesprocessen och sköter kontakten mitt ditt nuvarande elbolag.

Årlig elanvändning:
  • Filter
  • Timmes-mätning
Se fler elbolag

  • Det beräknade elpriset baseras på det genomsnittliga marknadspriset under perioden januari – juni 2023 i elområde SE3 (86,8 öre/kWh exkl. moms). Tänk på att elpriset kan bli högre eller lägre under årets resterande månader.
  • Eventuella kampanjpriser som enbart gäller under en inledande period är inte med i beräkningen av det totala elpriset.
  • Avgifter, påslag och elpriser är redovisade inklusive moms.
  • Påslaget omfattar samtliga rörliga påslag på inköpspriset, exempelvis elcertifikat.

Det är enkelt att byta elbolag i Sverige

I Sverige är det enkelt att byta elavtal. Det nya elbolaget sköter i regel all kontakt med ditt gamla elbolag, vilket innebär att du inte behöver göra någonting under bytesprocessen.

Om du exempelvis väljer att byta elbolag till Fortum har du möjligheten att teckna en fullmakt som ger Fortum möjligheten att säga upp ditt befintliga elavtal. Fortum kontrollerar även din befintliga uppsägningstid och startar upp ditt nya elavtal efter uppsägningstidens slut.

Inför ditt byte av elavtal rekommenderar vi att du tar fram din gamla elhandelsfaktura alternativt din elnätsfaktura om du är osäker över dina anläggningsuppgifter. Under bytet måste du bland annat ange din el-mätares EAN-nummer, även kallat anläggnings-ID.

Finns det risker med att byta elavtal?

Det finns inga risker med att byta elhandelsavtal och du behöver inte oroa dig för att det påverkar din tillgång till el. Bytet medför därmed ingen risk för elavbrott.

Du blir inte heller dubbeldebiterad eftersom det nya elbolaget kommer överens med ditt gamla elbolaget om datumet då bytet träder i kraft. 

Tänk på att du måste kontrollera att du inte redan är bunden till ett elavtal hos något elhandelsbolag innan du byter. Om du är bunden till ett befintligt elavtal kan det medföra en straffavgift om du byter elavtal. Om du är osäker över ditt befintliga elavtal rekommenderar vi att du ringer kundtjänsten och verifierar en eventuell bindningstid eller uppsägningstid.

Byt till fast eller rörligt elpris

Du har möjligheten att byta till fast eller rörligt elavtal. Den mest populära avtalsformen är rörligt elpris som följer marknadspriset på elbörsen Nord Pool. Omkring 50 % av de svenska hushållen har ett rörligt elavtal enligt den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån (december 2019). Historiskt sett under en längre tidsperiod har elavtal med rörligt elpris varit billigare än elavtal med bundet elpris.

Med ett fast elavtal binder du elpriset under avtalsperioden som ofta är mellan 6 månader – 5 år. Du vet därmed exakt vad elen kommer kosta under hela avtalsperioden och undviker risken att elpriset går upp. Eftersom elhandelsbolaget tar risken att elpriset går upp får du betala ett något högre elpris.

Byt till elbolaget med lägst påslag 

Om du är intresserad av ett rörligt elpris och prioriterar lägsta möjliga påslag på inköpspriset rekommenderas Göta Energi. Göta Energis elavtal med rörligt elpris (SpotOn) har ett påslag på endast 3,6 öre/kWh exkl. moms. Detta påslag inkluderar kostnaden för elcertifikat. 

Byt till ett elbolag med rabatt till nya kunder

Ett smart sätt att köpa el billigt är att kontinuerligt byta elavtal för att ta del av elbolagens nykundsrabatter. Det är inte ovanligt att elbolag bjuder på den fasta månadsavgiften under det första året som ny kund, vilket innebär en rabatt på cirka 500 – 600 kr. Ett elbolag som bjuder på månadsavgiften under det första året är Fortum. Med tanke på att månadsavgiften normalt sätt är 39 kr blir den totala rabatten 470 kr.

Vanliga frågor

Hur gör jag för att byta elbolag?

Kontrollera om du har någon bindningstid eller uppsägningstid hos ditt nuvarande elbolag. Teckna sedan ett nytt elavtal hos ett nytt elbolag och välj ett start-datum som passar in med din uppsägningstid. Säg sedan upp ditt befintliga elavtal genom mail eller ett telefonsamtal. Tips: De flesta elbolag hjälper till med bytet. Exempelvis hjälper Fortum till med hela bytesprocessen så att du inte riskerar att bryta ditt befintliga elavtal i förtid, vilket kan leda till straffavgifter.

Vilket elbolag ska jag byta till?

Med tanke på den tuffa konkurrensen mellan elbolagen skiljer sig sällan elpriserna speciellt mycket, framför allt när det kommer till elavtal med rörligt pris. Därför är det en smart idé att byta till ett elbolag som ger rabatter till nya kunder. Om du exempelvis byter till Fortum behöver du inte betala några fasta avgifter under det första året, vilket innebär en rabatt på 504 kr.

Vilket elavtal ska jag byta till för billigast el?

Om du vill byta elavtal och prioriterar chansen att få ett så lågt elpris som möjligt rekommenderas elavtal med rörligt elpris. Denna avtalsform följer prisutvecklingen på elmarknaden vilket kan leda till låga elpriser under vissa perioder. Exempelvis var elpriset lägre än 10 öre per kWh under både april och juli under 2020 i elområde SE3.