Elpriset idag

Elpriset just nu

Se elpriset just nu genom att välja ditt elområde i menyn ovanför diagrammet. Elpriset redovisas i enheten öre per kWh och är exklusive moms. 

Under elpriset just nu redovisas dagens lägsta respektive högsta elpris. Timmen med lägsta elpriset redovisas med färgen grön och timmen med högsta elpriset redovisas med färgen röd. Till höger om dagens högsta och lägsta elpris redovisas dagens genomsnittliga elpris.

Välj ditt elområde

För att se ett korrekt elpris är det viktigt att välja rätt elområde. Sverige är uppdelat i följande fyra elområden:

 • Elområde SE1: Luleå
 • Elområde SE2: Umeå
 • Elområde SE3: Sundsvall
 • Elområde SE4: Malmö 

Om du vill kontrollera vilket elområde du tillhör rekommenderar vi att du besöker Svenska kraftnäts hemsida Nätområden.se.

  Källa till priserna

  Dagens spotpriser tillhandahålls från Elprisetjustnu.se som hämtar priserna från Entsoe.eu. Organisationen ENTSO-E är den europeiska sammanslutningen för samarbete mellan överföringssystemoperatörer (TSO) för el. Priserna hämtas i valutan EUR och växlas till SEK genom växelkurser från Exchangeratesapi.io. Eftersom priserna växlas till SEK kan det finnas en liten skillnad från de officiella spotpriserna på Nord Pool.

  Spotpriset idag

  Marknadspriset på el går ofta under benämningen spotpris. När man pratar om dagens elpris syftar man därmed på dagens spotpris på elbörsen Nord Pool.

  Dagens spotpriser publiceras av elbörsen Nord Pool dagen innan omkring kl. 13:00.

  Elavtal som följer spotpriset

  Tänk på att inte alla elavtal följer spotpriset på el timme för timme. Om du exempelvis har ett elavtal med fast pris kommer du inte påverkas av dagens spotpriser på el. 

  Om du vill följa priset timme för timme behöver du teckna ett rörligt elavtal med timpris. Då har du möjligheten att anpassa din elanvändning utifrån dagens spotpriser för att spara pengar. Elavtal med timpris är populärt bland elbilsägare som vill ladda sin elbil så billigt som möjligt.

  Tillkommande elhandelskostnder

  Tänk på att det tillkommer kostnader utöver spotpriset på Nord Pool. Förutom inköpspriset fakurerar de flesta elhandelsbolag ett rörligt påslag på cirka 3 – 9 öre/kWh inkl. moms och en fast månadsavgift på cirka 40 – 70 kr inkl. moms.

  Förutom elhandelskostnaden tillkommer elnätsavgiften och energiskatt