Elavtal hos VB Energi

VB Energi är energikoncernen i Fagersta- och Ludvika kommun som erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elavtal. I detta omdöme och recension kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el från VB Energi under 2021.

Fyra olika typer av elavtal

VB Energi erbjuder privatkunder möjligheten att välja mellan fyra olika typer av elavtal:

  • Elavtal med rörligt pris.
  • Elavtal med fast pris.
  • Avtalsmix 50/50.
  • Elavalet Säsongsmix.

Oavsett vilket elavtal du väljer ingår fossilfri el, det vill säga el från kärnkraft och förnybara energikällor som exempelvis vattenkraft och vindkraft.

Rörligt elpris den vanligaste avtalsformen

De flesta privatkunder står mellan valet att välja rörligt eller fast elpris. Elavtal med rörligt elpris är det populäraste avtalsformen i Sverige då cirka 50 % av alla privatkunder har denna typ av avtal. Elavtal med rörligt elpris har historiskt sett visat sig vara den billigaste avtalstypen, åtminstone sett över en längre tidsperiod på flera år.

Elavtal med rörligt elpris följer spotpriset på elbörsen Nord Pool. Elpriset kan därmed variera från cirka 15 öre/kWh upp till cirka 50 öre/kWh mellan olika månader. Under 2020 var det genomsnittliga spotpriset 22 öre/kWh i elområde SE3 (Stockholm).

På grund av osäkerheten kring framtida elpriser välja vissa privatkunder att binda elpriset under avtalsperioden. Hos VB Energi är det möjligt att välja en bindningstid på 1 år, 1,5 år, 3 år respektive 5 år. 

Nöjda kunder enligt Supportföretagets Energibolagsindex

VB Energi blev under november 2020 rankade som den Bästa Energikoncernen av Supportföretaget TMJ Group. VB Energi mottog även utmärkelsen Bästa Hemsidan 2020. 

VB Energis inköpsmix

VB Energis inköpsmix är helt fossilfri då all el som säljs är ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor och kärnkraft. 

Det är även möjligt att köpa till ursprungsmärkt lokalproducerad vattenkraft från kraftstationrna längs med Arbogaån eller Kolbäcksån.

Miljöpåverkan 2018
Koldioxid (g CO2/kWh): 0,04
Kärnbränsleavfall (g/kWh): 0,01

VB Energi - Elens ursprung

Om VB Energi

VB Energi (Västerbergsslagens Energi AB) är ett energibolag som grundades 1983 genom en sammanslagning av Gränges Kraft (dotterbolag till Vattenfall) och det kommunägda bolaget Ludvika Elverk AB. År 1999 ingick även Fagersta Energi i koncernen. I dag ägs VB Energi av Vattenfall, Fagersta kommun och Ludvika kommun.

VB Energi erbjuder tjänster inom el, fiber, fjärrvärme och elnät. Kunderna finns framför allt inom Fagersta-, Smedjebackens- och Ludvika kommun.

Populära alternativ 2021

Om du är intresserad av ett elavtal med rörligt pris är Göta Energi ett populärt alternativ under 2020. Göta Energi erbjuder ett lågt påslag på inköpspriset på endast 3,6 öre/kWh exkl. moms. Just nu får alla nya kunder som tecknar ett elavtal med rörligt pris ett presentkort på mat (500 kr) hos Coop, Willys m.fl. (oktober – december, 2021).

Ett annat populärt elbolag är Fortum som just nu bjuder på månadsavgiften under 12 månader, vilket innebär en rabatt på 420 kr (oktober – december, 2021). Fortum erbjuder både elavtal med rörligt och fast elpris. Om du är intresserad av att binda elpriset kan du välja en bindningstid mellan 6 – 36 månader. 

Slutsats

VB Energi erbjuder privatkunder möjligheten att teckna fyra olika typer av elavtal under 2020. Oavsett typ av elavtal ingår fossilfri el från kärnkraft och förnybara energikällor.

Fördelar

P

Erbjuder fyra olika typer av elavtal.

P

Möjligt att köpa till lokalproducerad vattenkraftsel. 

Nackdelar

O

Ingen rabatt till nya kunder.