Elavtal hos Fortum

Fortum är Sveriges största elhandelsbolag med över 900 000 kunder. Hos Fortum har både privatkunder och företagskunder möjligheten att teckna elavtal med rörligt och fast elpris. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att byta elavtal till Fortum.

Elavtal med rörligt elpris 

Med ett elavtal med rörligt elpris köper du el till marknadspris. Kostnaden per kilowattimme varierar därmed varje månad utifrån marknadsläget på den Nordiska elbörsen Nord Pool.

Hos Fortum har du möjligheten att teckna ett rörligt elpris med ett påslag på 6,5 öre/kWh exkl. moms. Detta påslag inkluderar kostnaden för elcertifikat och ursprungsmärkt fossilfri el. Förutom påslaget tillkommer en månadsavgift 49 kr inkl. moms.

Prisexempel: Genomsnittliga månadspriset på Nord Pool är 80,3 öre/kWh under en månad (genomsnittet under januari 2024 i elområde SE3). Under samma månad använder du 300 kWh.

 

Din elkostnad blir: (80,3 + 6,5) x 1,25 (moms) x 300 kWh  = 325,5 kr inkl. moms. Med månadsavgiften inkluderad blir den totala kostnaden 374,5 kr.

Elavtal med fast elpris

Fast elpris passar dig som vill betala samma pris för din el, oavsett när du använder elen. Hos Fortum har du möjligheten att binda ditt elpris under 12 eller 36 månader. Med ett bundet elpris behöver du inte oroa dig för elprisets utveckling och det finns ingen risk att du får en oväntad utgift. 

Tänk på att din totala kostnad varje månad kommer variera beroende på hur mycket el du använder. Tänk även på att det historiskt sett alltid har lönat sig att teckna ett rörligt elpris över en längre tidsperiod.

Fossilfri el

Fossilfri el ingår kostnadsfritt när du tecknar ett elavtal hos Fortum. Den fossilfria elen är en mix från bland annat solceller, vindkraft, vattenkraft och kärnkraft.

Om du vill göra något extra för miljön kan du teckna Miljöpaketet till en kostnad av 1,50 kr per dag. Då får du 100 % el från förnyelsebara energikällor och tillgång till kostnadsfri energirådgivning. Du bidrar även med 100 kr per år till Håll Sverige Rent.

Fortum hjälper dig att byta elavtal

Om du har ett befintligt elavtal hos någon annan leveranör kan Fortum hjälpa till med hela bytesprocessen. Allt du behöver göra är att teckna en fullmakt, sedan sköter Fortum hela processen kostnadsfritt. 

Fortum kontrollerar din nuvarande uppsägningstid så att du inte riskerar att bli dubbeldebiterad eller får en straffavgift för att du brryter elavtalet i förtid.

588 kr rabatt till nya privatkunder

Just nu får alla nya privatkunder som tecknar ett elavtal hos Fortums genom vår länk en rabatt värd 588 kr. Nya kunder betalar ingen månadsavgift de första 12 månaderna, vilket innebär en total rabatt på 588 kr.

Erbjudandet gäller tills vidare.

Fortums elavtal till företag

Mindre företag som använder upp till 100 000 kWh per år har möjligheten att teckna elavtal direkt på Fortums hemsida. Välj mellan rörligt elpris, fast elpris och det förvaltade elavtalet Fortum Smart.

Just nu får alla nya företagskunder en rabatt på 1 000 kr. Rabatten fördelas på fakturorna under det första året som kund.

Erbjudandet gäller tills vidare.

Om Fortum

Fortum är ett energibolag med över 9 000 medarbetare som erbjuder lösningar inom el, värme, kyla och avfallshantering i 10 länder. Fortum äger 150 elproducerande kraftverk inom vattenkraft, kärnkraft, kraftvärme, solenergi och vindkraft.

Slutsats

Hos Fortum har privatkunder möjligheten att teckna elhandelsavtal med rörligt eller fast elpris direkt på hemsidan. Just nu betalar nya kunder ingen månadsavgift under 12 månader, vilket innebär en rabatt på 588 kr.

Fördelar

P

Nya privatkunder får 588 kr i rabatt.

P

100 % fossilfri el ingår.

P

Erbjuder elhandelsavtal med prisgaranti.

P

Sveriges största elhandelsbolag.

P

Hjälper till med hela bytesprocessen om du har ett befintligt elavtal.

Nackdelar

O

Enda sättet att få 100 % förnybar el är att köpa till Miljöpaketet för 45 kr per månad.

Vanliga frågor 

Har elavtalet någon bindningstid?

Elavtalet med rörligt elpris har ingen bindningstid. Däremot har elavtalet med fast elpris en bindningstid på 6 månader, 1 år eller 3 år.

Hur sätts det rörliga elpriset?

En mängd faktorer påverkar det rörliga elpriset:

  • Kostnaden för el som Fortum köper in från Nord Pool.
  • Avgifter till Nord Pool och Svenska Kraftnät.
  • Kostnad för elcertifikat.
  • Kostnad för balanskraft, det vill säga kostnaden som uppstår när Fortum säljer mer eller mindre el än planerat.

Med ett rörligt elpris kommer därmed elpriset variera under året.

Kan jag få rörligt elpris med timmätning?

Fortum erbjuder timmätning som en kostnadsfri tilläggstjänst till det rörliga elavtalet. Fortum kan hjälpa till att bedöma hur en timmätning påverkar dina elkostnader.

Fördelen med timmätning är att du betalar ett pris varje timme under månaden, och kan därmed anpassa din elanvändning under tider på dygnet då elen är billig.

Vilket elavtal är billigast, rörligt eller fast elpris?

Historiskt sett har det alltid lönat sig att teckna ett rörligt elavtal. Här kan du läsa mer om att välja rörligt eller fast elavtal.

Erbjuder Fortum elavtal till företag?

Ja, Fortum erbjuder elhandelsavtal till både mindre och större företag. Om du har ett mindre företag som använder upp till 100 000 kWh per år är det möjligt att teckna elavtal direkt på Fortums hemsida. Företag kan välja mellan tre olika typer av elavtal under 2021: fast elpris, rörligt elpris och förvaltat elavtal. Just nu får alla nya företagskunder 1 000 kr i rabatt.

Vad innebär Miljöpaketet?

Oavsett om man väljer fast eller rörligt elpris är det möjligt att välja till Miljöpaketet för 45 kr per månad som ger 100 % el från förnybara energikällor. Skillnaden mot den fossilfria el som ingår till alla elavtal är att kärnkraft inte är med i Miljöpaketet. Du får även tillgång till energirådgivning samtidigt som du är med och stödjer Håll Sverige Rent med 100 kr per år.