Elavtal hos E.ON

Energibolaget E.ON erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elavtal med rörligt och fast elpris. I detta omdöme och recension kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el från E.ON. Vi visar även de bästa alternativen 2022.

Elhandelsavtal med rörligt eller fast pris

Hos E.ON Energilösningar har privatkunder möjligheten att teckna två olika typer av elavtal under 2022:

  • Elavtal med rörligt elpris.
  • Elavtal med fast elpris under 12 månader.

Oavsett avtalsform ingår en mix av förnybar el från förnyelsebara energikällor.

Elavtal med rörligt elpris 

E.ON erbjuder två olika typer av elavtal med rörligt elpris, ett med 1 års bindningstid och ett utan bindningstid.

Den enda prismässiga skillnaden är att elavtalet med bindningstid har en månadsavgift på 50 kr medan elavtalet utan bindningstid har en månadsavgift på 45 kr. Därav är det svårt att se fördelen med att välja elavtalet med bindningstid.

Med ett rörligt elpris följer ditt pris utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Du får räkna med att elpriset på Nord Pool kan variera mellan cirka 15 – 55 öre/kWh exkl. moms mellan olika månader. Elavtal med rörligt elpris har historiskt sett varit det billigaste elavtalet, åtminstone sett över en längre tid. Under 2020 var det genomsnittliga priset 22 öre/kWh exkl. moms (elområde SE3).

E.ON är inte tydliga med prissättningen och redovisar inte hur stort påslaget är för bland annat elcertifikat och ursprungsmärkning. E.ON redovisar endast det totala elpriset inklusive påslag.

Elavtal med fast elpris under 1 år

Om du prioriterar trygghet och vill veta vad elen kommer kosta under hela avtalsperioden har du möjligheten att binda elpriset under 12 månader. Tänk dock på att det historiskt sett har lönat sig att välja rörligt elpris.

Månadsavgiften är 50 kr inkl. moms.

Prisexempel 2021-01-27: Bundet elpris 1 år i elområde SE3  (Stockholm).

 

Ditt elpris blir: 53,5 öre/kWh inkl. moms.

 

 Jämförspriser

2 000 kWh per år: 76 öre per kWh

5 000 kWh per år: 62,5 öre per kWh

20 000 kWh per år: 55,75 öre per kWh

Miljötillval

E.ON erbjuder inte möjligheten att välja typ av ursprungsmärkning, istället får kunden automatiskt en mix av el från förnyelsebara energikällor. 

Kunden har inte heller möjligheten att köpa till Naturskyddsföreningens miljömärkningen Bra Miljöval.  

Om E.ON

Energibolaget E.ON Sverige med cirka 2 000 anställda är dels en nätägare genom dotterbolaget E.ON Energidistribution och dels ett elhandelsbolag genom dotterbolaget E.ON Energilösningar. E.ON äger även ett flertal produktionsaläggningar för el och värme.

Populära alternativ 2022

Ett populärt alternativ till E.ON är elbolaget Fortum som erbjuder elavtal med en tydlig och transparent prissättning. Påslaget på inköpspriset är endast 5,9 öre per kWh exkl. moms. Detta påslag inkluderar kostnaden för elcertifikat. 

Nya kunder behöver inte betala någon månadsavgift under 12 månader, vilket innebär en rabatt på 420 kr.

Slutsats

E.ON Sverige erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elavtal genom sitt dotterbolag E.ON Energilösningar. Välj mellan ett rörligt pris och ett bundet pris under 12 månader. Prissättningen är något otydlig för rörligt elpris eftersom påslagets storlek inte redovisas.

Fördelar

P

Säljer endast el från förnyelsebara energikällor.

Nackdelar

O

Otydlig prissättning. Påslaget på rörligt pris redovisas inte.

O

Erbjuder ingen rabatt till nya kunder.

O

Rörligt pris med bindningstiden 1 år har en relativt hög fast månadsavgift på 50 kr.

O

Ej möjligt att välja typ av ursprungsmärkning eller köpa till någon miljömärkning.

Vanliga frågor

Hur stort är påslaget på inköpspriset?

E.ON anger inte påslagets storlek för deras elavtal med rörligt elpris.

Vad är månadsavgiften?

Månadsavgiften är 50 kr inkl. moms för elavtal med fast elpris och för elavtal med rörligt elpris utan bindningstid. För elavtalet med rörligt elpris med bindningstiden 1 år är månadsavgiften 45 kr inkl. moms.

Ingår ursprungsmärkt el i påslaget?

Ja, oavsett vilket elavtal du väljer ingår 100 % ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor som exempelvis vindkraft och vattenkraft.

Erbjuder E.ON någon rabatt till nya kunder?

Nej, i dagsläget (februari, 2021) erbjuder E.ON inte någon rabatt till nya kunder.

Bör jag välja rörligt elpris eller fast elpris i 1 år?

Rörligt elpris som följer utvecklingen på elmarknaden har historiskt sett varit den billigaste avtalstypen. Vi rekommenderar därmed rörligt elpris till dig som prioriterar lägsta möjliga elpris över en längre tid.