Elavtal hos E.ON

Energibolaget E.ON erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elavtal med rörligt och fast elpris. I detta omdöme och recension kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el från E.ON. Vi visar även de bästa alternativen 2020.

Elhandelsavtal med rörligt eller fast pris

Hos E.ON Energilösningar har privatkunder möjligheten att teckna två olika typer av elavtal, ett med rörligt elpris och ett med bundet elpris under 12 månader.

Elavtal med rörligt elpris 

E.ON erbjuder två olika typer av elavtal med rörligt elpris, ett med 1 års bindningstid och ett utan bindningstid. Elavtalet utan bindningstid har en uppsägningstid på 1 år.

Den enda prismässiga skillnaden är att elavtalet med bindningstid har en månadsavgift på 50 kr medan elavtalet utan bindningstid har en månadsavgift på 45 kr. Därav är det svårt att se fördelen med att välja en bindningstid på 1 år.

Med ett rörligt elpris följer ditt pris utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Du får räkna med att elpriset på Nord Pool kan variera mellan cirka 15 Р55 öre/kWh exkl. moms mellan olika månader. Elavtal med rörligt elpris har historiskt sett varit det billigaste elavtalet, åtminstone sett över en längre tid.

E.ON är inte tydliga med prissättningen och redovisar inte hur stort påslaget är för bland annat elcertifikat och ursprungsmärkning. E.ON redovisar endast det totala elpriset inklusive påslag.

Elavtal med fast elpris under 1 år

Om du prioriterar trygghet och vill veta vad elen kommer kosta under hela avtalsperioden har du möjligheten att binda elpriset under 1 år.

Prisexempel 2020-06-17: Bundet elpris 1 år i elområde SE3 РStockholm.

 

Ditt elpris blir: 50 öre/kWh inkl. moms.

 

 Jämförspriser

2 000 kWh per år: 80 öre per kWh

5 000 kWh per år: 62 öre per kWh

20 000 kWh per år: 53 öre per kWh

Miljötillval

E.ON erbjuder inte möjligheten att välja typ av ursprungsmärkning, istället får kunden automatiskt en mix av el från förnyelsebara energikällor. 

Kunden har inte heller möjligheten att köpa till Naturskyddsföreningens miljömärkningen Bra Miljöval.  

Om E.ON

Energibolaget E.ON Sverige med cirka 2 000 anställda är dels en nätägare genom dotterbolaget E.ON Energidistribution och dels ett elhandelsbolag genom dotterbolaget E.ON Energilösningar. E.ON äger även ett flertal produktionsaläggningar för el och värme.

Bästa alternativet 2020

Ett populärt alternativ till E.ON under 2020 är Fortum som erbjuder elavtal med en tydlig och transparent prissättning. Fortum är ett av Sveriges största elbolag med över 900 000 elhandelskunder. Oavsett om du väljer fast eller rörligt elpris får du just nu 500 kr i nykundsrabatt. 

Slutsats

E.ON Sverige erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elavtal genom sitt dotterbolag E.ON Energilösningar. Välj mellan ett rörligt pris och ett bundet pris under 12 månader. Prissättningen är något otydlig för rörligt elpris eftersom påslagets storlek inte redovisas.

Fördelar

P

Säljer endast el från förnyelsebara energikällor.

Nackdelar

O

Otydlig prissättning. Påslaget på rörligt pris redovisas inte.

O

Erbjuder ingen rabatt till nya kunder.

O

Rörligt pris med bindningstiden 1 år har en relativt hög fast månadsavgift på 50 kr.

O

Ej möjligt att välja typ av ursprungsmärkning eller köpa till någon miljömärkning.