Elavtal hos Luleå Energi

Elhandelsbolaget Luleå Energi erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elavtal med både rörligt och fast elpris. I detta omdöme och recension kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el från Luleå Energi under 2021.

Välj mellan tre elavtal

Luleå Energi erbjuder följande elavtal till privatkunder under 2021:.

  • Fast pris.
  • BörsEl.
  • FlexEl.

Oavsett vilket elavtal du väljer ingår EPD-deklarerad el från vattenkraft.

Rörligt elpris

Med elavtalet BörsEL får du ett rörligt elpris som följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool. Du får därmed ett elpris som varierar varje månad utifrån utbud och efterfrågan på el.

Förutom inköpspriset tillkommer ett påslag som bland annat täcker avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool samt kostnaden att köpa in elcertifikat och ursprungsgarantier. Påslaget exklusive elcertifikat är 2,9 öre/kWh exkl. moms. Luleå Energi specificerar inte det totala påslaget inklusive elcertifikat. Det är därmed svårt att jämföra Luleå Energis rörliga elavtal mot andra elbolag.

Fast elpris 

Med elavtalet Fast pris betalar du lika mycket per kWh under hela avtalsperioden som är 1, 2 eller 3 år. Månadsavgiften är 30 kr inkl. moms.

Prisexempel (2020-07-07) Elområde SE3 Fast pris 3 år: 48,25 öre/kWh inkl. moms.

Jämförspriser:

2000 kWh/år: 66,25 öre/kWh.

20000 kWh/år: 50,05 öre/kWh.

Tänk på att det historiskt sett oftast har lönat sig att teckna ett elavtal med rörligt elpris. Läs mer om att välja fast eller rörligt elavtal här.

Förvaltat elavtal

Luleå Energi erbjuder även ett förvaltat elavtal som går under namnet FlexEl. Strategin är att köpa in el varje vecka under gynnsamma tillfällen för att få ett stabilare elpris. Tänk dock på att det oftast lönar sig att välja ett elavtal med rörligt pris. 

Miljömärkt el ingår

EPD-certifierad el från Luleåälven ingår till alla elavtal. Privatkunder har även möjligheten att köpa till ursprungsmärkt el från vindkraft (VindEl) för 1,5 öre/kWh alternativt miljöcertifierad el enligt BraMiljöval för 2 öre/kWh.

Om Luleå Energi

Förutom att erbjuda elavtal äger Luleå Energi elnätet och fjärrvärmenätet i Luleå kommun. Luleå Energi AB ägs av Luleå Kommunföretag AB. 

Populära alternativ 2021

Om du är intresserad av att få 420 kr i nykundsrabatt rekommenderas Fortum. Just nu betalar nya kunder ingen månadsavgift det första året. Välj mellan ett rörligt elpris (påslag 5,9 öre/kWh inkl. elcertifikat) och ett fast elpris under 12 eller 36 månader.

Slutsats

Luleå Energi erbjuder privatkunder på alla adresser i Sverige möjligheten att välja mellan tre olika typer av elavtal. Oavsett elavtal ingår EPD-deklarerad el från Luleåälven. 

Fördelar

P

EPD-deklaread el från vattenkraft ingår till alla elavtal.

Nackdelar

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Totalt påslag på rörligt elpris redovisas inte.