Elavtal hos Karlstad Energi

Hos Karlstad Energi kan privatkunder välja mellan tre olika typer av elavtal under 2021. I detta omdöme går vi igenom alla för- och nackdelar med att teckna elavtal hos Karlstad Energi.

Karlstads egna elbolag

Karlstad Energi är ett energibolag som är helägt av Karlstad kommun. Karlstad Energi erbjuder följande tre typer av elavtal till privatkunder:

  • Elavtal med rörligt elpris
  • Elavtal med fast pris under 1 eller 3 år.
  • Mix-elavtalt 50/50.

Oavsett vilket elavtal du väljer ingår alltid ursprungsmärkt el från de förnyelsebara energikällorna vindkraft och vattenkraft.

Elavtalet med rörligt pris

Med ett rörligt elpris hos Karlstad Energi får du ett elavtal som följer prisutvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Elavtal med rörligt elpris har historiskt sett varit den billigaste avtalsformen i de flesta fall. 

Karlstad Energi uppger att påslaget är 1,71 öre/kWh exkl. moms. Detta påslag inkluderar elcertifikat och ursprungsmärkning. Förutom det rörliga påslaget tillkommer en fast avgift på 27 kr per månad inkl. moms.

Elavtal med fast pris

Med ett fast elpris är priset per kilowattimme bundet under hela avtalsperioden på 1 eller 3 år. Fördelen är att man vet exakt vad elen kommer kosta i förväg och att man undviker oväntade prisuppgångar på elbörsen Nord Pool. Tänk dock på att det oftast lönar sig att teckna ett rörligt elpris, åtminstone sett över en längre tid.

När du teknar ett fast elpris hos Karlstad Energi är månadsavgiften 27 kr inkl. moms.

Prisexempel 2020-08-26, elområde SE1, SE2 och SE3:

Fast 1 år: 42,50 öre/kWh inkl. moms.

 

Fast 3 år: 45,63 öre/kWh inkl. moms.

Mix-elavtal 50/50

Mix-avtalet 50/50 passar dig som vill kombinera fördelarna från både fast och rörligt elpris. Halva elanvändningen säkras upp till ett fast elpris medan andra halvan följer prisutvecklingen på elmarknaden. Tänk på att elavtal med rörligt elpris är det billigaste alternativet, åtminstone över en längre tidsperiod.

Om Karlstad Energi

Karlstad Energi AB är en del av koncernen Karlstad Stadshus AB som är ägs av Karlstad kommun. I denna koncern ingår även Karlstad El och Stadsnät AB som äger och förvaltar det lokala elnätet i Karlstad.

Populära alternativ 2021

Ett populärt alternativ till Karlstad Energi är Fortum som just nu erbjuder en rabatt till alla nya kunder på 420 kr. Fortum är Sveriges största elleverantör med över 900 000 elhandelskunder. Hos Fortum har privatkunder möjligheten att välja mellan rörligt elpris och fast elpris under 12 eller 36 månader.

Slutsats

Elleverantören Karlstad Energi erbjuder privatkunder i hela Sverige möjligheten att teckna tre olika typer av elavtal under 2020. Oavett vilket elavtal du väljer är månadsavgiften 27 kr inkl. moms.

Fördelar

P

Förnybar el ingår i alla elavtal.

Nackdelar

O

Ingen rabatt till nya kunder.