Elavtal hos Sundsvall Energi

Sundsvall Energi är elbolaget i Sundsvall som erbjuder elkonsumenter över hela Sverige möjligheten att teckna elavtal. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el från Sundsvall Energi under 2021.

Välj mellan fast och rörligt elpris

Sundsvall Energi erbjuder privatkunder två olika typer av elavtal under 2021:

  • Elavtal med rörligt elpris.
  • Elavtal med fast elpris under 12 alternativt 36 månader.

Oavsett elavtal är månadsavgiften 27,5 kr inkl. moms.

Elavtal med rörligt elpris

Med Sundsvall Energis elavtal med rörligt elpris varierar elpriset dagligen utifrån spotpriserna på elbörsen Nord Pool. Under 2020 var det genomsnittliga spotpriset (inköpspriset) 22,1 öre/kWh, vilket kan jämföras mot 2019 då spotpriset var 40,5 öre/kWh (elområde SE3).

Sundsvall Energi tar ut ett påslag på inköpspriset som är 5 öre/kWh inkl. moms. 

Elavtal med fast elpris

Sundsvall Energi erbjuder även möjligheten att binda elpriset under hela avtalsperioden på 12 alternativt 36 månader. Genom att binda elpriset behöver man inte oroa sig för prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool.

Tänk dock på att det historiskt sett inte har lönat sig att binda elpriset. Rörligt elpris är därmed i regel det billigaste alternativet.

Möjligt att välja till Bra Miljöval

Privatkunder har möjligheten att välja till Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval för kostnaden 3,25 öre/kWh inkl. moms. El märkt Bra Miljöval är ursprungsmärkt från förnyelsebara energikällor som exempelvis solkraft, vindkraft och vattenkraft. Miljömärkningen ställer även extra krav på produktionsanläggningarna. 

Sundsvall Energi hjälper till med elbytet

Om du har ett befintligt elavtal hos någon annan leverantör kan du låta Sundsvall Energi sköta hela bytesprocessen och kontakten med ditt nuvarande elbolag. Sundsvall Energi kontrollerar under denna process din nuvarande uppsägningstid. 

Om Sundsvall Energi

Förutom att erbjuda elavtal till kunder i hela Sverige levererar Sundsvall Energi fjärrvärme till cirka 80 000 Sundsvallsbor. Det största kraftvärmeverket är Korstaverket som togs i drift 1978. Korstaverket producerar årligen cirka 650 000 MWh värme respektive 60 000 MWh el. 

Bästa alternativen 2021

Med tanke på att Sundsvall Energi inte erbjuder någon rabatt till nya kunder finns det många billigare alternativ. Använd vår jämförelsetjänst för elavtal för att hitta ett billigare elbolag med nykundsrabatt. Nya kunder kan ofta spara upp till cirka 500 kr.

Slutsats

Sundsvall Energi erbjuder privatkunder två olika typer av elhandelsavtal, ett elavtal med rörligt pris och ett elavtal med bundet elpris under 12 respektive 36 månader. Oavsett avtalsform är månadsavgiften 27,5 kr inkl. moms.

Fördelar

P

Möjligt att köpa till Bra Miljöval.

Nackdelar

O

Ingen rabatt till nya kunder.

Vanliga frågor 

Hur lång är uppsägningstiden?

För elavtal med rörligt elpris är uppsägningstiden innevarande månad + 1 månad. För elavtal med fast elpris binder du dig att köpa el till ett fast elpris under hela avtalsperioden som är 12 alternativt 36 månader.

Vad är månadsavgiften?

Oavsett om du väljer rörligt eller fast elpris är månadsavgiften 27,5 kr inkl. moms.

Får nya kunder någon rabatt?

Nej i dagsläget får nya kunder inte någon form av rabatt.