Elavtal hos GodEl

Elhandelsbolaget GodEl erbjuder privatkunder och företag möjligheten att teckna klimatpositiva elavtal. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att byta elavtal till GodEl.

Klimatpositiva elhandelsavtal

GodEl är Sveriges första elhandelsbolag som säljer klimatpositiva elavtal. GodEl planterar träd för att binda lika mycket koldioxid som släpps ut från verksamheten plus tio procent extra. 

Hos GodEl hittar du endast förnybar el som är miljömärkt enligt Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Förnybar el kommer från förnyelsebara energikällor som exempelvis vindkraft, solkraft och vattenkraft. 

Elavtal med rörligt elpris

GodEl erbjuder ett elavtal med rörligt elpris som följer spotpriset på elbörsen Nord Pool. Förutom marknadspriset tillkommer följande kostnader exkl. moms:

 • Elcertifikat: 0,06 öre/kWh (januari 2022)
 • Avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool: 0,85 öre/kWh.
 • Påslag: 2,0 öre/kWh.
 • Bra Miljöval: 0,67 öre/kWh.

Det totala påslaget exklusive moms är därmed 3,58 öre/kWh, vilket motsvarar 4,48 öre/kWh inkl. moms. Förutom påslaget tillkommer en månadsavgift på 25 kr inkl. moms.

Prisexempel: Marknadspriset under en månad är 40 öre/kWh i elområde SE3 (Stockholm).

 

Ditt elpris blir (40 + 3,58) * 1,25 = 54,5 öre/kWh inkl. moms.

 

Observer att en fast avgift på 25 kr tillkommer.

Elavtalet Utjämnat elpris

GodEl har tagit fram ett alternativ till fast elpris till dig som använder mer än 5 000 kWh per år och som vill ha ett elpris med mindre prissvängningar utan att behöva binda upp dig.

Elavtalet Utjämnat elpris är en typ av portföljförvaltning där GodEl säkrar upp en andel av elanvändningen till ett fast pris framåt i tiden. Cirka 20 % av portföljen är rörligt elpris medan 80 % är prissäkringar.

Hög kundnöjdhet enligt Sifo

Enligt Kantar Sifos undersökning Energibarometern hade GodEl högst kundnöjdhet i branschen 2018. Rapporten Energibaromtern bygger på intervjuer med 2 000 konsumenter per kvartal.

Topplista 2018 – Energibarometern

 1. GodEl
 2. Karlstads Energi
 3. Nordic Green Energy
 4. Jämftkraft
 5. Skellefteå Kraft

Grönaste varumärket inom energibranschen

Konsultbolaget Differ utvärderar varje år företags miljö- och hållbarhetsarbete genom intervjuer med över 1 000 personer. I den senaste rapporten som publicerades februari 2019 utsågs GodEl som Sveriges grönaste varumärke 2018 i energibranschen.

Topplista 2018 – Sveriges grönaste varumärken

 1. GodEl
 2. Telge Energi
 3. Skellefteå Kraft
 4. Vattenfall
 5. E.ON

Sveriges mest hållbara elbolag

GodEl har även utsetts som Sveriges mest hållbara elbolag åtta år i rad av Sustainable Brand Index. 

Sustainable Brand Index driver Nordens största oberoende varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet. Över 16 000 konsumenter svarar på deras inställning till över 300 varumärken.

  Ellevios anvisningsleverantör

  Från och med 1 juni 2019 är GodEl anvisningsleverantör till Sveriges största nätbolag Ellevio som har 940 000 kunder. Alla svenskar som bor i ett område där Ellevio äger elnätet och som inte gör ett aktivt val får automatiskt GodEl som elhandelsleverantör.

  Till skillnad från andra elhandelsbolag som tar ett avsevärt högre elpris på anvisningsavtal kommer GodEl erbjuda ett konkurrenkraftigt elpris med 100 % förnybar el märkt med Naturskyddsförningens Bra Miljöval.

  Om GodEl

  Elbolaget GodEl drivs av stiftelsen GoodCause som delar ut all vinst till välgörenhet. Under 2018 delade stiftelsen ut drygt 2,8 miljoner kronor till bland annat SOS Barnbyar, Läkare Utan Gränser och Rädda Barnen.

  Slutsats

  GodEl är ett elbolag som ligger i framkant när det kommer till miljö och hållbarhet. GodEl är exempelvis Sveriges första elhandelsbolag som är klimatpositivt. Hos GodEl kan du endast köpa 100 % förnybar el märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

  Fördelar

  P

  Säljer endast 100 % förnybar el märkt med Bra Miljöval.

  P

  Enda energibolaget i Sverige som säljer klimatpositiv el.

  Nackdelar

  O

  Erbjuder inte elavtal med fast elpris.

  O

  Ingen rabatt till nya kunder.