Elavtal hos Vattenfall

Vattenfall erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elhandelsavtal med både rörligt och bundet elpris. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att byta elavtal till Vattenfall. 

Vattenfalls elhandelsavtal 

Vattenfall erbjuder privatkunder tre olike typer av elavtal under 2021. Välj mellan ett rörligt elpris, ett bundet elpris under 12 eller 36 månader och ett vintersäkrat elpris med bundet elpris under vintermånaderna.

Vattenfalls elpris för rörligt elavtal

Vattenfall erbjuder ett elavtal med rörligt elpris som följer marknadspriset på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Elpriset varierar därmed varje månad utifrån vad som händer på elmarknaden. Under de senaste tre åren (2019 – 2021) har det genomsnittliga spotpriset i elområde SE3 (Stockholm) varit 43 öre/kWh exkl. moms.

Förutom inköpspriset tillkommer ett påslag på 4 öre/kWh exkl. moms och exkl. kostnaden för elcertifikat. Vattenfall anger inte vad kostnaden är för elcertifikat. Förutom påslaget tillkommer en fast månadsavgift på 45 kr.

Vattenfall erbjuder även rörligt elavtal med timmätning, vilket innebär att du betalar marknadspriset på el varje timme under månaden. Du har därmed möjligheten att anpassa din elanvändning när den är som billigast. I vissa fall måste din befintliga elmätare bytas ut till en elmätare som hanterar timmätning.

Vattenfalls elpris för fast elavtal

Med ett fast elpris betalar du samma elpris under hela bindningstiden. Denna avtalsform passar dig som vill veta vad elen kommer kosta under hela avtalstiden, exempelvis på grund av att du använder mycket el och inte vill få en oväntad utgift. Hos Vattenfall är det möjligt att binda elpriset under 12 eller 36 månader.

Tänk på att det historiskt sett över en längre tidsperiod alltid har lönat sig att teckna ett elavtal med rörligt elpris.

Vintersäkrat elpris

Vattenfall erbjuder även elavtalet Vintersäkring som innebär att du har ett fast elpris under vintermånaderna och ett rörligt elpris under sommarmånaderna. Elpriset är bundet mellan 1 november 2019 – 1 april 2020. Den 1 april 2020 övergår avtalet automatiskt till ett rörligt elavtal utan bindningstid.

Tänk på att det oftast blir billigare om du tecknar ett elavtal med rörligt pris som följer prisutvecklingen på Nord Pool.

Ursprungsmärkt el utan extra kostnad 

Vattenfalls fossilfria energimix ingår kostnadsfritt till alla elavtal. Elmixen är en blandning av olika energislag från Vattenfalls svenska kraftverk. 

Du har även möjligheten att välja till 100 % ursprungsmärkt el från vattenkraft, vindkraft, solkraft eller kärnkraft. Alla dess energislag är möjligt att välja utan någon extra kostnad i dagsläget.

Schysst elhandel

Vattenfall har mottagit utmärkelsen Schysst elavtal som är framtagen av Energiföretagen Sverige. Det oberoende företaget DNV-GL Business Assurance utfärdar certifikaten och följer upp att elhandelsbolagen upplever kraven.

Certifiteringen innebär bland annat att Vattenfall uppfyller 17 kundlöften som ofta omfattar mer än vad lagen kräver. Ett viktig krav är att elhandelsbolaget ska vara tydlig i sin marknadsföring och att prissättningen ska vara transparent.  

Om Vattenfall

Energibolaget Vattenfall är med sina 20 000 medarbetare ett av Europas största energibolag. I Sverige äger Vattenfall bland annat kärnkraftverken Forsmark och Ringhals och ett flertal vindkraftsparker och vattenkraftsanläggningar. Förutom produktionsanläggningar äger Vattenfall en andel av det svenska elnätet.

I slutet av 2018 hade Vattenfall cirka 6,5 miljoner elhandelskunder och 3,3 miljoner elnätskunder i Europa.

Slutsats

Vattenfall erbjuder tre olika typer av elavtal under 2022, ett rörligt elavtal, ett fast elavtal och ett vintersäkrat elavtal. Oavsett avtalsform ingår Vattenfalls fossilfria elmix.

Fördelar

P

Vattenfall har mottagit utmärkelsen Schysst elhandel.

Nackdelar

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Kostnad för elcertifikat ingår inte i påslaget.

O

Inte möjligt att binda elpriset under 6 eller 24 månader.

Vanliga frågor

Vad är Vattenfalls påslag på inköpspriset?

Påslaget på inköpspriset på Nord Pool är 4 öre per kWh exkl. moms för Vattenfalls elavtal med rörligt elpris. Kostnaden för elcertifikat tillkommer.

Vad är den fasta avgiften?

Den fasta årsavgiften är 540 kr inkl. moms för elavtalet med rörligt elpris respektive 480 kr inkl. moms för elavtalet med fast elpris.

Ingår förnybar el?

Oavsett om du väljer ett fast eller rörligt elpris ingår Vattenfalls fossilfria elmix. Fossilfri el innebär att elen är ursprungsmärkt från en blandning av kärnkraft och förnybara energikällor som exempelvis vindkraft och vattenkraft.