Elavtal hos Mölndal Energi

Mölndal Energi som ägs av Mölndals stad erbjuder privatkunder i hela Sverige möjligheten att teckna elavtal. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el från Mölndal Energi.

Två typer av elavtal

Mölndal Energi erbjuder privatkunder två olika typer av elavtal, ett med rörlig elpris och ett med fast elpris. Oavsett vilket elavtal du väljer ingår alltid förnybar el från förnyelsebara energikällor som vattenkraft, solkraft och vindkraft. 

Elavtal med rörligt elpris

Med ett rörligt elpris varierar elpriset utifrån variationerna på elbörsen Nord Pool. Du får därmed räkna med att det genomsnittliga elpriset kan variera från cirka 0,25 öre/kWh upp till cirka 60 öre/kWh i extremfall mellan olika månader. 

Förutom marknadspriset tillkommer alltid ett påslag som täcker Möndals Energi utgifter för bland annat avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool, elcertifikat och ursprungsgarantier. Mölndal Energi specificerar däremot inte deras påslag, enbart att den fasta månadsavgiften är 39 kr per månad inkl. moms.

Elavtal med fast elpris

Med ett fast elpris betalar du lika mycket per kWh under hela bindningstiden, vilket innebär att du inte behöver oroa dig för elprisets utveckling. Tänk dock på att det historiskt sett oftast har lönat sig med ett rörligt elpris.

Hos Mölndal Energi har du möjligheten att välja en bindningstid på 1 eller 3 år.  Månadsavgiften är 29 kr per månad inkl. moms.

Välj till 100 % solkraft

Förnybar el från en blandning av vattenkraft, solkraft och vindkraft ingår utan extra kostnad. Du har däremot möjligheten att köpa till 100 % ursprungsmärkt el från solkraft. Mölndal Energi specificerar dock kostnaden per kWh för detta tillägg.

Om Mölndal Energi

Energibolaget Mölndal Energi AB (org. nr. 556488 – 8518) ägs av Mölndals stad. Bolaget erbjuder både privatpersoner och företag fjärrvärme, egenproducerad el och energitjänster. I dagsläget har Mölndal Energi cirka 100 000 kunder (2018).

Dotterbolaget Möndal Energi Nät AB äger ett elnät inom Mölndals tätort och Pixebo och har cirka 23 000 kunder (2018).

Bästa alternativen 2021

Om du är intresserad av ett elavtal med rörligt elpris är Göta Energi ett populärt alternativ till Mölndal Energi. Göta Energi är Sveriges femte största elhandelsleverantör och erbjuder ett lågt påslag på 3,6 öre/kWh exkl. moms. Nya kunder får ett presentkort på 500 kr hos Elgiganten (mars, 2021).

Slutsats

Energibolaget Mölndal Energi erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elavtal med rörligt eller fast elpris. Prissättningen är dock otydlig och vi rekommenderar därmed att du väljer ett annat elbolag.

Fördelar

P

Säljer endast el från förnyelsebara energikällor.

Nackdelar

O

Otydlig prissättning. Anger exempelvis inte påslaget.

O

Rörligt elavtal har en bindningstid på 12 månader.

O

Ingen rabatt till nya kunder.