Elavtal hos Kraftviken Energi

Elbolaget Kraftviken Energi erbjuder privatkunder möjligheter att teckna det förvaltade elavtalet Vinterkampen. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el från Kraftviken Energi under 2021.

Förvaltat elavtal

Kraftviken Energi erbjuder privatkunder endast en typ av elavtal, ett förvaltat elavtal med namnet Vinterkampen. Förvaltat elavtal innebär att Kraftviken Energis förvaltare handlar med prissäkringar för att få ett jämnare elpris utan pristoppar och med lägre prissvängningar. 

På Kraftviken Energis hemsida anges att Vinterkampen är ett ”Rörligt elavtal” på ett ställe, vilket gör avtalsvillkoren oklara.

Elavtalet Vinterkampen

Med elavtalet Vinterkampen följer ditt elpris Kraftviken Energis portföljpris, som varierar baserat på handeln med prissäkringar i kombination med vad som sker på elmarknaden. Kraft Viken Energi visar inte hur deras portföljpris har presterat jämfört mot rörligt elpris under de senaste åren. Det är därmed inte möjligt att jämföra Kraftviken Energis elpris mot andra elbolag.

Förutom portföljpriset tillkommer en avgift för elcertifikat på 8 öre/kWh exkl. moms. Observera att avgiften för elcertifikat är ovanligt hög. Förutom denna avgift tillkommer en månadsavgift på 47,2 kr inkl. moms.

Rörligt elpris billigast över tid

Tänk på att elavtal med rörligt elpris har visat sig vara den billigaste avtalsformen sett över en längre tid. Om du prioriterar lägsta möjliga elpris rekommenderar vi därmed att du väljer ett elavtal med rörligt elpris som följer spotprisets utveckling på elbörsen Nord Pool. Under 2020 var det rekordlåga spotpriser och det genomsnittliga priset för hela året blev 22 öre/kWh exkl. moms (elområde SE3).

Om Kraftviken Energi

Elboalget Kraftviken Energi är en del av en Nordisk elkoncern med rötter från Norge.

Bolagsnamn: Kraftviken Energi AB

Org-nummer: 559170-0108.

Adress: Svetsarvägen 15 2tr. 171 41 Solna.

Öppettider, kundtjänst: Måndag – fredag kl. 09 – 17.

Bästa alternativen 2021

Vi rekommenderar att du undviker förvaltade elavtal om elbolaget inte är tydliga med elhandelsstrategin och hur portföljen har presterat historiskt. 

Använd vår jämförelsetjänst för elavtal för att hitta ett billigt elbolag som erbjuder rabatt till alla nya kunder. Det finns ett flertal elbolag som bjuder på månadsavgiften det första året som kund, en rabatt som är värd cirka 500 – 600 kr.

Slutsats

Kraftviken Energi erbjuder privatkunder det förvaltade elavtalet Vinterkampen till en månadsavgift på 47,2 kr inkl. moms och ett påslag som avser elcertifikat på 8 öre/kWh exkl. moms.

Fördelar

P

Ursprungsmärkt förnybar el ingår.

Nackdelar

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Lång bindningstid på 36 månader.

O

Hög kostnad för elcertifikat.

O

Erbjuder ej elavtal med rörligt elpris.

Vanliga frågor 

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden är 1 månad, tänk dock på att avtalslängden är 36 månader. Du binder dig därmed att köpa el från Kraftviken Energi under 36 månader.

Vad händer om jag bryter avtalet i förtid?

Om du byter till ett annat elbolag under bindningstiden som är 36 månader kommer du att bli debiterad en brytavgift.

Vad är Kraftviken Energis elpris?

Ditt elpris kommer variera varje månad baserat på portföljpriset, eftersom elavtalet Vinterkampen är ett så kallat förvaltat elavtal. Förutom portföljpriset tillkommer en avgift för elcertifikat på 8 öre/kWh exkl. moms och en månadsavgift på 37,76 kr exkl. moms.

Ingår förnybar el?

Ja, om du tecknar elavtalet Vinterkampen ingår ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor. Däremot har du inte möjligheten att välja ursprungsslag eller någon extra miljömärkning.