Elavtal hos Öresundskraft

Öresundskraft erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elavtal med både fast och rörligt elpris. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el från Öresundskraft.

En del av Helsingborg stad

Energibolaget Öresundskraft som ägs av Helsingborg stad erbjuder privatkunder möjligheten att teckna tre olika typer av elavtal under 2021:

  • Elavtal med rörligt elpris.
  • Elavtal med fast elpris.
  • Förvaltat elavtal.

 

Elavtal med rörligt elpris

Öresundskraft erbjuder elavtalet SmartEl, ett rörligt elavtal utan någon bindningstid. Med ett rörligt elpris följer priset utvecklingen på elbörsen Nord Pool och kommer därmed variera över tid. Ett rörligt elpris är det bästa alternativet för dig som prioriterar lägsta möjliga elpris och som kan hantera en prisuppgång på elmarknaden. 

Förutom marknadspriset på Nord Pool tillkommer alltid ett påslag från elhandlaren. Öresundskrafts påslag är 2,55 öre/kWh exkl. moms. Detta påslag inkluderar inte kostnaden för elcertifikat, ursprungsgarantier och grundavgift till Svenska Kraftnät. Öresundskraft anger därmed inget totalt påslag inklusive alla avgifter. 

Förutom påslaget tillkommer en månadsavgift på 35 kr inkl. moms.

Elavtal med fast elpris

För dig som prioriterar trygghet erbjuder Öresundskraft elavtalet TryggEl med fast elpris under 1 eller 3 år. Med ett fast elpris påverkas inte elpriset av utvecklingen på Nord Pool och du vet vad elen kommer kosta under hela avtalsperioden.

Prisexempel i elområde SE3 2021-01-08: Bind elpriset under 1 år till en kostnad av 47,83 öre/kWh inkl. moms. En månadsavgift på 35 kr inkl. moms tillkommer.

 

Jämförspriser:

2 000 kWh/år: 63,83 öre/kWh.

5 000 kWh/ år: 56,23 öre/kWh.

20 000 kWh/år: 49,93 öre/kWh.

Förvaltat elavtal

Med elavtalet FörvaltadeEl får privatkunder möjligheten att teckna ett portföljförvaltat elavtal. Observera att avtalsperioden är 2 år.

Ett förvaltat elavtal innebär att Öresundskraft ständigt bevakat elmarknaden för att köpa in el under gynsamma tillfällen. Öresundskraft nämner inte sin strategi för portföljen. 

Bra Miljöval

Öresundskraft erbjuder möjligheten att köpa till Naturskyddsföreningens miljömärkningen Bra Miljöval. Kostnaden är rörlig och varierar under året. Under januari – mars 2020 har kostnaden legat på 2,50 öre/kWh inkl. moms.

Om Öresundskraft

Energi- och kommunikationsföretaget Öresundskraft är helägt av Helsingborg stad och huvudkontoret ligger i Helsingborg. Företaget erbjuder tjänster inom bland annat fjärrvärme, fjärrkyla, el, biogas och bredband till sina cirka 125 000 kunder.

Populära alternativ

Ett populärt alternativ till Öresundskraft är Sveriges största elhandelsbolag Fortum som har över 900 000 elhandelskunder. Hos Fortum har privatkunder möjligheten att teckna elavtal med rörligt och fast elpris. Prissättningen är tydlig och alla påslag redovisas. Det totala påslaget är 5,9 öre/kWh exkl. moms inklusive samtliga avgifter som exempelvis elcertifikat.

Just nu under oktober 2021 behöver nya kunder inte betala någon månadsavgift första året, en rabatt som är värd 420 kr.

Slutsats

Öresundskraft erbjuder tre olika typer av elavtal till privatkunder. Prissättningen är något otydlig och alla påslag redovisas inte separat. 

Fördelar

P

Erbjuder miljömärkningen Bra Miljöval.

P

Elavtal med rörligt pris har ingen bindningstid.

Nackdelar

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Otydlig prissättning då det totala påslaget inte anges.

O

Det förvaltade elavtalet FörvaltadEl har 2 års bindningstid.