Elpris prognos 

Nuläget

Graf nedan visar spotprisets utveckling (systempriset) fram till och med söndag den 22 maj 2022 samt dagens terminspriser för det närmsta året. Terminspriset, det vill säga kostnaden att köpa en prissäkring och därmed binda elpriset, ger en indikation på marknadens prognos av elpriset baserat på dagens förutsättningar.

Observera att systempriset avser genomsnittspriset för Norden.

Observera även att enheten är EUR/MWh vilket förenklat sett kan översättas till öre/kWh.

Systempris per dygn (EUR/MWh)

Systempris V.20 2022

Källa: Energimarknadsinspektionens veckobrev Läget på elmarknaden

Elpris prognos 2022

Terminspriserna ger indikationen att elpriset (systempriset i Norden) kommer vara cirka 99 öre/kWh under juli – september och sedan gå upp till cirka 125 öre/kWh under oktober – december.

  • Q3 (ENOFUTBLQ3-22): 98,9 öre/kWh.
  • Q4 (ENOFUTBLQ4-22): 124,5 öre/kWh.

Priserna uppdaterades 2022-05-25.

Prognos 2023

Terminspriset för 2023 (ENOFUTBLYR-23) är 79,2 öre/kWh.

Priset uppdaterades 2022-05-25.

Prognos 2024

Terminspriset för 2024 (ENOFUTBLYR-24) är 51,8 öre/kWh.

Priset uppdaterades 2022-05-25.

Så fungerar terminshandeln

Den fysiska elhandeln sker på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Det är även möjligt att handla prissäkringar, så kallade terminer, på Nasdaq OMX Commodities. Terminshandeln gör det möjligt att säkra upp en andel av elleveransen till ett fast pris. Priserna på terminerna varierar och bestäms utifrån utbud och efterfrågan. Genom att analysera terminspriserna är det möjligt att se marknadens prognos av elpriset, oavsett om det är nästa månad eller nästa år.

Observera: All terminshandel är kopplat till det så kallade systempriset, vilket avser ett genomsnitt av den Nordiska elbörsen. Det slutgiltiga priset i Sverige påverkas i sin tur av Sveriges fyra elområden SE1 – SE4.

Välj rörligt elpris

För att kunna ta del av perioder med låga spotpriser är det viktigt att teckna ett elavtal med rörligt elpris. Ett rörligt elavtal följer svängningarna på marknaden och innebär att du exempelvis endast skulle betalat 9,3 öre/kWh (exkl. moms och exkl. påslag från elhandlaren) under juli 2020 (elområde SE3).

Historiskt sett har det i regel varit fördelaktigt med rörligt elpris, åtminstone sett över en längre tidsperiod på flera år. Vi rekommenderar därmed att du undviker att binda elpriset, trots att det kan vara lockande när spotpriset är högt.

Om du är intresserad av att teckna ett elavtal med rörligt pris rekommenderas Greenely som erbjuder ett av marknadens lästa påslag på inköpspriset. Det totala rörliga påslaget inklusive elcertifikat är cirka 2,2 öre/kWh exkl. moms. Påslaget inkluderar Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.