Elpris prognos 

Nuläget

Graf nedan visar spotprisets utveckling (systempriset) fram till och med söndag den 21 maj 2023 samt terminspriser för det närmsta året. Terminspriset, det vill säga kostnaden att köpa en prissäkring och därmed binda elpriset, ger en indikation på marknadens prognos av elpriset baserat på dagens marknadsläge.

Observera att systempriset avser genomsnittspriset i Norden. Observera även att enheten är EUR/MWh vilket förenklat sett kan översättas till öre/kWh.

Systempris per dygn (EUR/MWh)

Systempris på Nord Pool V.20 2023

Källa: Energimarknadsinspektionens veckobrev Läget på elmarknaden

Elpris prognos 2023

Terminspriserna baseras på handelsdagen 2023-05-11. Observera att priserna är avrundade till hela ören och att de redovisas exklusive moms.

 • 2023 Juli – September (ENOFUTBLQ3-23): 61 öre/kWh.
 • 2023 Oktober – December (ENOFUTBLQ4-23): 92 öre/kWh.

Terminspriserna ger indikationen att elpriset (systempriset i Norden) kommer vara 61 öre/kWh under juli – september och sedan öka till 92 öre/kWh under oktober – december.

Om systempriset prissäkras i kombination med elområden blir prognosen följande:

Elområde SE1 Luleå & SE2 Umeå

 • 2023 Q3: 45 öre/kWh.
 • 2023 Q4: 59 öre/kWh.

  Elområde SE3 Stockholm

  • 2023 Q3: 57 öre/kWh.
  • 2023 Q4: 87 öre/kWh.

  Elområde SE4 Malmö

  • 2023 Q3: 76 öre/kWh.
  • 2023 Q4: 105 öre/kWh.

   

  Prognos 2024

  Terminspriserna baseras på handelsdagen 2023-05-11. Priserna redovisas exklusive moms.

  Terminspriset för 2024 (ENOFUTBLYR-24) är 80 öre/kWh.

  Om elområden prissäkras i kombination med systempriset blir prognosen följande:

  • Elområde SE1 & SE2 (Luleå & Umeå): 46 öre/kWh.
  • Elområde SE3 (Stockholm): 76 öre/kWh.
  • Elområde SE4 (Malmö): 95 öre/kWh.

    

   Så fungerar terminshandeln

   Den fysiska elhandeln sker på den nordiska elbörsen Nord Pool. Det är även möjligt att handla prissäkringar, så kallade terminer, på Nasdaq OMX Commodities. Terminshandeln gör det möjligt att säkra upp en andel av elleveransen till ett fast pris. Priserna på terminerna varierar och bestäms utifrån utbud och efterfrågan. Genom att analysera terminspriserna är det möjligt att se marknadens prognos av elpriset, oavsett om det är nästa månad eller nästa år

   Terminshandeln är kopplat till det så kallade systempriset, vilket avser ett genomsnitt i Norden. Det slutgiltiga priset i Sverige påverkas i sin tur av Sveriges fyra elområden SE1 – SE4. Det är även möjligt att prissäkra sig mot variationen mellan olika elområden med så kallade EPAD-kontrakt.

   Välj rörligt elpris

   För att kunna ta del av perioder med låga spotpriser är det viktigt att teckna ett elavtal med rörligt elpris. Ett rörligt elavtal följer svängningarna på marknaden och innebär att du exempelvis endast skulle betalat 9,3 öre/kWh (exkl. moms och exkl. påslag från elhandlaren) under juli 2020 (elområde SE3).

   Historiskt sett har det varit fördelaktigt med rörligt elpris, åtminstone sett över en längre tidsperiod på flera år. Vi rekommenderar därmed att du undviker att binda elpriset, trots att det kan vara lockande när elmarknaden är volatil.

   Om du är intresserad av att teckna ett elavtal med rörligt pris rekommenderas Fortum som erbjuder ett av marknadens lästa påslag på inköpspriset. Fortum är ett av Sveriges största elhandelsbolag baserat på antalet elhandelskunder.

   Erbjudande, maj – juni 2023: Använd länk nedan för att spara 470 kr.  Erbjudandet gäller enbart för nya kunder.