Elpris prognos 

Nuläget

Graf nedan visar spotprisets utveckling (systempriset) fram till och med söndag den 24 mars 2024 samt terminspriser för det närmsta året. Terminspriset, det vill säga kostnaden att köpa en prissäkring och därmed binda elpriset, ger en indikation på marknadens prognos av elpriset baserat på dagens marknadsläge.

Observera att systempriset avser genomsnittspriset i Norden. Observera även att enheten är EUR/MWh vilket förenklat sett kan översättas till öre/kWh.

Systempris per dygn (EUR/MWh)

Systempris V.12 2024

Källa: Energimarknadsinspektionens veckobrev Läget på elmarknaden

Prognos 2024

Nedanstående tabell redovisar kostnaden att prissäkra Q2, Q3 och Q4. 

Priserna baseras på handelsdagen 2024-03-27

ElområdeQ2 (april - juni) [öre/kWh]Q3 (juli - sept.) [öre/kWh]Q4 (okt. - dec.) [öre/kWh]
Systempris39,933,853,5
SE1 Luleå31,826,338
SE2 Sundsvall31,826,338
SE3 Stockholm33,828,647,5
SE4 Malmö48,238,959,8

Terminspriserna ger indikationen att elpriset kommer bli följande under vår och sommar 2024 (Q2): 31,8 öre/kWh i elområde SE1 (Luleå) och SE2 (Sundsvall), 33,8 öre/kWh i elområde SE3 (Stockholn) och 48,2 öre/kWh i elområde SE4 (Malmö).

Under Q3 2024 (juli, augusti, september) ger terminspriserna indikationen att elpriset kommer bli 26,3 öre/kWh i SE1 (Luleå) och SE2 (Sundsvall), 28,6 öre/kWh i elområde SE3 (Stockholn) och 38,9 öre/kWh i elområde SE4 (Malmö).

Prognos 2025

Nedanstående tabell redovisar kostnaden att prissäkra helåret 2025. 

Priserna baseras på handelsdagen 2024-03-27

Elområde2025 [öre/kWh]
Systempris45,3
SE1 Luleå31,0
SE2 Sundsvall31,0
SE3 Stockholm39,4
SE4 Malmö52,0

Prognos 2026

Nedanstående tabell redovisar kostnaden att prissäkra helåret 2026. 

Priserna baseras på handelsdagen 2024-03-27

Elområde2026 [öre/kWh]
Systempris44,0
SE1 Luleå29,4
SE2 Sundsvall29,4
SE3 Stockholm40,6
SE4 Malmö51,5

Så fungerar terminshandeln

Den fysiska elhandeln sker på den nordiska elbörsen Nord Pool. Det är även möjligt att handla prissäkringar, så kallade terminer, på Nasdaq OMX Commodities. Terminshandeln gör det möjligt att säkra upp en andel av elleveransen till ett fast pris. Priserna på terminerna varierar och bestäms utifrån utbud och efterfrågan. Genom att analysera terminspriserna är det möjligt att se marknadens prognos av elpriset, oavsett om det är nästa månad eller nästa år

Terminshandeln är kopplat till det så kallade systempriset, vilket avser ett genomsnitt i Norden. Det slutgiltiga priset i Sverige påverkas i sin tur av Sveriges fyra elområden SE1 – SE4. Det är även möjligt att prissäkra sig mot variationen mellan olika elområden med så kallade EPAD-kontrakt.

Välj rörligt elpris

För att kunna ta del av perioder med låga spotpriser är det viktigt att teckna ett elavtal med rörligt elpris. Ett rörligt elavtal följer prissvängningarna på elmarknaden och har historiskt sett gett lägst elpris över tid. Vi rekommenderar därmed att du undviker att binda elpriset, trots att det kan vara lockande när elmarknaden är volatil.

Däremot kan det vara lämpligt att binda elpriset om du istället för chansen till lägsta möjliga elpris prioriterar trygghet och om du vill veta vad elpriset kommer vara under hela avtalsperioden.

Oavsett om du är intresserad av att teckna ett elavtal med rörligt eller fast pris rekommenderas Fortum. Fortum är ett av Sveriges största elhandelsbolag baserat på antalet elhandelskunder.

Erbjudande hos Fortum (gäller tills vidare under 2024): Teckna ett elavtal genom länk nedan för att spara 588 kr. Erbjudandet gäller enbart för nya kunder.