Elpris prognos 

Nuläget: juni 2021

Graf nedan visar spotprisets utveckling fram till och med söndag den 13 juni 2021 samt dagens terminspriser för det närmsta året. Terminspriset, det vill säga kostnaden att köpa en prissäkring och därmed binda elpriset, ger en indikation på marknadens prognos av elpriset baserat på dagens förutsättningar.

Systempris per dygn (EUR/MWh)

Spotpriser V22 2021

Källa: Energimarknadsinspektionens veckobrev Läget på elmarknaden

Elpris prognos 2021

Terminspriser för mars samt Q2, Q3 och Q4 är sammanställda nedan. Terminernas prissättning ger en indikation på att elpriset kommer få en nedåtgående trend under februari och mars, jämfört mot januaris relativt höga prisnivå. Prissättningen ger även indikationen att elpriset kommer vara omkring 28 – 32 öre/kWh under resten av året under Q2 – Q4.

  • Mars (ENOAFUTBLMMAR-21): 41,4 öre/kWh.
  • Q2 (ENOFUTBLQ2-21): 32,4 öre/kWh.
  • Q3 (ENOFUTBLQ3-21): 27,8 öre/kWh.
  • Q4 (ENOFUTBLQ4-21): 31,3 öre/kWh.

Terminspriser från Nasdaq OMX Commodities uppdaterade 2021-01-28.

Så fungerar terminshandeln

Den fysiska elhandeln sker på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Det är även möjligt att handla prissäkringar, så kallade terminer, på Nasdaq OMX Commodities. Terminshandeln gör det möjligt att säkra upp en andel av elleveransen till ett fast pris. Priserna på terminerna varierar och bestäms utifrån utbud och efterfrågan. Genom att analysera terminspriserna är det möjligt att se marknadens prognos av elpriset, oavsett om det är nästa månad eller nästa år.

Prognos elpriset 2022

Terminspriset för 2022 (ENOFUTBLYR-22) ligger i dagsläget på 26,9 öre/kWh. Uppdaterat 2021-01-28.

Prognos elpriset 2023

Terminspriset för 2023 (ENOFUTBLYR-23) är 25,9 öre/kWh. Uppdaterat 2021-01-28.

Prognos elpriset 2024

Terminspriset för 2024 (ENOFUTBLYR-24) är 25,9 öre/kWh. Uppdaterat 2021-01-28.

Välj rörligt elpris

För att kunna ta del av de låga elpriserna är det viktigt att teckna ett elavtal med rörligt elpris. Ett rörligt elavtal följer svängningarna på marknaden och innebär att du exempelvis endast skulle betalat 9,3 öre/kWh (exkl. moms och exkl. påslag från elhandlaren) under juli 2020 (elområde SE3).

Historiskt sett har det alltid varit fördelaktigt med rörligt elpris, åtminstone sett över en längre tidsperiod på flera år. Vi rekommenderar därmed att du undviker att binda elpriset, trots att det kan vara lockande när elpriset är lågt.

Om du är intresserad av att teckna ett elavtal med rörligt pris rekommenderas Greenely som erbjuder ett av marknadens lästa påslag på inköpspriset. Det totala rörliga påslaget inklusive elcertifikat är cirka 2,2 öre/kWh exkl. moms. Påslaget inkluderar Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.