Elpris prognos 

Nuläget

Graf nedan visar spotprisets utveckling (systempriset) fram till och med söndag den 15 januari 2023 samt terminspriser för det närmsta året. Terminspriset, det vill säga kostnaden att köpa en prissäkring och därmed binda elpriset, ger en indikation på marknadens prognos av elpriset baserat på dagens marknadsläge.

Observera att systempriset avser genomsnittspriset i Norden. Observera även att enheten är EUR/MWh vilket förenklat sett kan översättas till öre/kWh.

Systempris per dygn (EUR/MWh)

Systempris V.2 2023

Källa: Energimarknadsinspektionens veckobrev Läget på elmarknaden

Elpris prognos 2023

Terminspriserna för 2022 baseras på handelsdagen 2022-12-21. Observera att priserna redovisas exklusive moms.

 • 2023 (ENOFUTBLYR23): 152,2 öre/kWh
 • 2023 Januari – Mars (ENOFUTBLQ1-23): 225,7 öre/kWh.
 • 2023 April – Juni (ENOFUTBLQ2-23): 146,0 öre/kWh.
 • 2023 Juli – September (ENOFUTBLQ3-23): 94,1 öre/kWh.
 • 2023 Oktober – December (ENOFUTBLQ4-23): 143,4 öre/kWh.

Terminspriserna ger indikationen att elpriset (systempriset i Norden) kommer vara 152,2 öre/kWh under 2023.

Om systempriset prissäkras i kombination med elområden blir prognosen följande:

Elområde SE1 Luleå & SE2 Umeå

 • 2023: 58,2 öre/kWh.

Elområde SE3 Stockholm

 • 2023: 166,3 öre/kWh.

Elområde SE4 Malmö

 • 2023: 245,1 öre/kWh.

 

Prognos 2024

Terminspriserna baseras på handelsdagen 2022-12-21. Priserna redovisas exklusive moms.

Terminspriset för 2024 (ENOFUTBLYR-24) är 83,8 öre/kWh.

Om elområden prissäkras i kombination med systempriset blir prognosen följande:

 • Elområde SE1 & SE2 (Luleå & Umeå): 55,2 öre/kWh.
 • Elområde SE3 (Stockholm): 90,0 öre/kWh.
 • Elområde SE4 (Malmö): 156,8 öre/kWh.

   

  Så fungerar terminshandeln

  Den fysiska elhandeln sker på den nordiska elbörsen Nord Pool. Det är även möjligt att handla prissäkringar, så kallade terminer, på Nasdaq OMX Commodities. Terminshandeln gör det möjligt att säkra upp en andel av elleveransen till ett fast pris. Priserna på terminerna varierar och bestäms utifrån utbud och efterfrågan. Genom att analysera terminspriserna är det möjligt att se marknadens prognos av elpriset, oavsett om det är nästa månad eller nästa år

  Terminshandeln är kopplat till det så kallade systempriset, vilket avser ett genomsnitt i Norden. Det slutgiltiga priset i Sverige påverkas i sin tur av Sveriges fyra elområden SE1 – SE4. Det är även möjligt att prissäkra sig mot variationen mellan olika elområden med så kallade EPAD-kontrakt.

  Välj rörligt elpris

  För att kunna ta del av perioder med låga spotpriser är det viktigt att teckna ett elavtal med rörligt elpris. Ett rörligt elavtal följer svängningarna på marknaden och innebär att du exempelvis endast skulle betalat 9,3 öre/kWh (exkl. moms och exkl. påslag från elhandlaren) under juli 2020 (elområde SE3).

  Historiskt sett har det varit fördelaktigt med rörligt elpris, åtminstone sett över en längre tidsperiod på flera år. Vi rekommenderar därmed att du undviker att binda elpriset, trots att det kan vara lockande när elmarknaden är volatil.

  Om du är intresserad av att teckna ett elavtal med rörligt pris rekommenderas Greenely som erbjuder ett av marknadens lästa påslag på inköpspriset. Det totala rörliga påslaget inklusive elcertifikat är cirka 2,2 öre/kWh exkl. moms. Påslaget inkluderar Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.