Elavtal hos Jönköping Energi

Jönköping Energi som ägs av Jönköping kommun erbjuder privatkunder fyra olika typer av elavtal under 2021. I detta omdöme och recension kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el från Jönköping Energi.

Välj mellan fyra elavtal

Jönköping Energi erbjuder följande elavtal till privatkunder under 2021:

  • Rörligt pris.
  • Fast pris.
  • Vintersäkrad el.
  • Mix 50/50.

Oavsett vilket elavtal du väljer ingår 100 % ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor som exempelvis vindkraft och vattenkraft.

Rörligt elpris

Elavtal med rörligt elpris följer prisutvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Du får därmed ett elpris som varierar varje månad. Marknadspriset på Nord Pool, det så kallade spotpriset, var 22 öre/kWh under 2020 och 41 öre/kWh under 2019.

Jönköping Energi anger inte påslaget, det vill säga påslaget på inköpspriset som täcker Jönköping Energis utgifter för bland annat elcertifikat, ursprungsgarantier och diverse avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool. Det är därmed svårt att jämföra Jönköping Energis elpris mot andra elbolag.

Fast elpris 

Jönköping Energi erbjuder även möjligheten att binda elpriset under 12 eller 36 månader. Du får därmed ett elpris som inte påverkas av marknadspriset på Nord Pool under avtalsperioden. Tänk dock på att det sällan lönar sig att binda elpriset och att elavtal med rörligt elpris är det billigaste alternativet sett över en längre tidsperiod.

Vintersäkrad el

Med ett vintersäkrat elavtal får du en kombination av rörligt och fast elpris. Under sommarhalvåret får du ett rörligt elpris som följer priset på Nord Pool och under vinterhalvåret får du ett bundet elpris. Denna avtalsform passar dig som använder mycket el på vintern, exempelvis för att du värmer ditt hus med el, och som vill veta vad elen kommer kosta i förväg.

Mix 50/50

Elavtalet Mix 50/50 är en komination av fast och rörligt elpris. 50 % av elen binds viket innebär att du får ett stabilare elpris som endast delvis följer utvecklingen på elbörsen Nord Pool.

Om Jönköping Energi

Jönköping Energi AB (org-nmr: 556015-3354) levererar el, fjärrvärme, fjärrkyla och stadsnät till 55 000 kunder i Jönköping. Bolaget ägs av Jönköping kommun.

Slutsats

Jönköpings kommunägda elhandelsleverantör Jönköping Energi erbjuder privatkunder i hela landet möjligheten att köpa el. Välj mellan fyra olika typer av elhandelsavtal – rörligt elpris, fast elpris, vintersäkrat elpris och ett mix-avtal.

Fördelar

P

100 % förnybar el ingår.

P

Erbjuder fyra olika typer av elavtal.

Nackdelar

O

Nya kunder får ingen rabatt.

O

Otydlig prissätning. Anger inte påslaget på rörligt elpris.