Elavtal hos Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft erbjuder privatkunder möjligheten att köpa el från förnyelsebara energikällor. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att teckna ett elavtal hos Skellefteå Kraft under 2021.

Skellefteå Krafts elhandelsavtal

Skellefteå Kraft erbjuder privatkunder möjligheten att teckna två olika typer av elavtal under 2021:

  • Elavtal med rörligt pris.
  • Elavtal med fast pris under 1, 2 och 3 år.

Oavsett elavtal ingår alltid 100 % förnybar el från förnyelsebara energikällor. 

Elavtal med rörligt elpris

Med Skellefteå Krafts rörliga elpris får man som kund ett elpris som följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Elpriset kommer därmed variera mellan varje månad. Under 2020 var det genomsnittliga elpriset 22,1 öre/kWh (elområde SE3), vilket kan jämföras mot 2019 då det genomsnittliga priset var 40,5 öre/kWh.

Påslaget på inköpspriset är 6 öre/kWh exkl. moms, vilket innebär 7,5 öre/kWh inkl. moms. Påslaget omfattar bland annat  elcertifikat, avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool samt ursprungsmärkning. Förutom påslaget tillkommer en avgift på 45 kr per månad inkl. moms.

Prisexempel: Genomsnittliga månadspriset på Nord Pool är 13,5 öre/kWh (maj 2020 i elområde SE3).

 

Ditt elpris exklusive månadsavgift blir: (13,5 + 6) x 1,25 = 24,4 öre/kWh inkl. moms.

Elavtal med fast elpris

Skellefteå Kraft erbjuder även ett elavtal med fast elpris till kunder som prioriterar trygghet och som inte vill följa marknadspriset på Nord Pool. Genom att binda elpriset betalar man samma pris per kWh under hela avtalsperioden. Skellefteå Kraft erbjuder möjligheten att binda elpriset under 12, 24 och 36 månader. 

Månadsavgiften är densamma som för rörligt elpris, det vill säga 45 kr inkl. moms. 

Prisexempel (2021-01-16): Bind elpriset under 1 år till elpriset 43,2 öre/kWh exkl. moms (elområde SE3).

 

Ditt elpris exklusive månadsavgift blir: 42,2 x 1,25 = 54 öre/kWh inkl. moms.

El från förnyelsebara energikällor

Skellefteå Kraft säljer endast ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor som exempelvis vindkraft, vattenkraft och bioenergi. Kostnaden för ursprungsmärkningen ingår i påslaget på 6 öre/kWh exkl. moms.

Ursprungsmärkning är ett elektroniskt certifikat som ger elproducenter av förnybar el en extra intäkt.

Bäst kundservice i energibranschen

Skellfteå Kraft har under åtta år i rad utsetts vara det bästa företaget på kundservice inom energibranschen av ServiceScore. Den årliga undersökningen baseras på över 3 000 intervjuer i åldrarna 18 – 79 år. 

Om Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft ägs av Skellefteå Kommun och är en av Sveriges fem största elproducenter. Kraftproduktionen är koncentrerad i norra Sverige där Skellefteå Kraft äger egna produktionsanläggningar för vattenkraft, vindkraft, värme och bioenergi.

Skellefteå Kraft äger även ett 1 200 mil långt elnät som finns i nio kommuner. 

Populära alternativ 2021

Ett elbolag med betydligt lägre påslag är Göta Energi. Hos Göta Energi betalar du endast 3,6 öre/kWh exkl. moms i påslag på inköpspriset, det vill säga 2,4 öre/kWh lägre än Skellefteå Kraft. Just nu får alla nya kunder ett presentkort på 500 kr hos Willys, Coop, Hemköp och Citrygross.

Om du är intresserad av att binda elpriset rekommenderar vi Fortum. Fortum erbjuder elavtal med fast elpris under 6, 12 respektive 36 månader. Just nu behöver nya kunder inte betala någon månadsavgift under 12 månader, vilket innebär en rabatt på 420 kr.

Slutsats

Skellefteå Kraft erbjuder privatkunder ett elavtal med rörligt elpris som är enkelt att teckna direkt på Skellefteå Krafts hemsida. Elen är ursprungsmärkt och kommer endast från förnyelsebara energikällor.

Fördelar

P

Bäst kundservice i energibranschen enligt ServiceScore.

Nackdelar

O

Ingen rabatt till nya kunder.

Vanliga frågor

Har elavtalet någon bindningstid?

Elavtalet med rörligt elpris har ingen bindningstid. Om du däremot väljer fast elpris är du låst till ditt avtal under avtalsperioden på 1, 2 eller 3 år.

Erbjuder Skellefteå Kraft elavtal med fast elpris?

Ja, Skellefteå Kraft erbjuder även elavtal med fast elpris till dig som vill betala samma kostnad per kWh varje månad. Däremot kan du inte beställa ett elavtal med fast elpris direkt på hemsidan, du måste kontakta kundtjänsten för en offert.

Tips: Tänk på att ett rörligt elpris är det billigaste alternativet över en längre tid.

Erbjuder Skellefteå Kraft elavtal till företag?

Ja, Skellefteå Kraft erbjuder följande elhandelsavtal till företag: Mix-El, Vinterflex, Förvaltning, Rörligt elpris och Fast elpris. Ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor ingår i samtliga avtal.

Finns det billigare elbolag?

Om du är intresserad av ett elavtal med rörligt pris erbjuder elbolaget Göta Energi ett lägre påslag på inköpspriset. Göta Energis påslag är 3,6 öre/kWh exkl. moms, det vill säga 2,4 öre/kWh lägre än Skellefteå Kraft. Göta Energi erbjuder även en nykundsrabatt till alla nya kunder som får ett presentkort på 500 kr hos Elgiganten.

Ska jag välja rörligt eller fast pris?

Välj rörligt elpris om du prioriterar chansen till lägsta möjliga elpris och om du kan hantera en oväntad utgift om elpriset går upp. Rörligt elpris har visat sig vara den billigaste avtalsformen sett över flera år. Om du däremot använder mycket el och inte kan hantera en oväntad utgift kan det vara en god idé att binda elpriset.