Elavtal hos Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft erbjuder just nu privatkunder ett rörligt elavtal till inköpspris under de första sex månaderna. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att teckna ett elavtal hos Skellefteå Kraft under 2020.

Rörligt elavtal hos Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft erbjuder privatkunder möjligheten att teckna ett rörligt elpris som följer utvecklingen på den Nordiska elbörsen Nord Pool.

Påslaget är 6 öre/kWh exkl. moms, vilket innebär 7,5 öre/kWh inkl. moms. Påslaget omfattar elcertifikat, avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool samt ursprungsmärkning. Förutom påslaget tillkommer en avgift på 45 kr per månad.

Prisexempel: Genomsnittliga månadspriset på Nord Pool är 13,5 öre/kWh (maj 2020 i elområde SE3).

 

Ditt elpris blir: (13,5 + 6) x 1,25 = 24,4 öre/kWh inkl. moms.

El till inköpspris under sex månader

Just nu betalar nya kunder inget påslag och ingen avgift de första sex månaderna. Du behöver därmed inte betala påslaget som annars ligger på 7,5 öre per kWh och inte heller den månatliga avgiften på 45 kr. Du köper därmed el till inköpspris de första sex månaderna. 

El från förnyelsebara energikällor

Skellefteå Kraft säljer endast ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor som exempelvis vindkraft, vattenkraft och bioenergi. Kostnaden för ursprungsmärkningen ingår i påslaget på 6 öre/kWh exkl. moms.

Ursprungsmärkning är ett elektroniskt certifikat som ger elproducenter av förnybar el en extra intäkt.

Sveriges nöjdaste elkunder

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter kundnöjdheten i energibranschen varje år. Den senaste studien som publicerades december 2019 visar att Skellefteå Kraft har högst kundnöjdhet bland alla elhandelsbolag i Sverige.

Skellefteå Kraft fick ett nöjdhetsindex på 80,2, vilket kan jämföras mot branschens genomsnitt på 68,1. 

Toppbetyg på Reco.se

Skellefteå Kraft har även ett högt kundbetyg på Reco.se som är en av Sveriges största sajter för kundomdömen av företag. Med ett kundbetyg på 4,5 av 5 från 2 315 kundomdömen (2020-06-03) kan du känna dig trygg att ansöka om ett elavtal hos Skellefteå Kraft. 

Skellefteå Kraft på Reco.se

Vanliga frågor

Har elavtalet någon bindningstid?

Elavtalet har ingen bindningstid.

Erbjuder Skellefteå Kraft elavtal med fast elpris?

Ja, Skellefteå Kraft erbjuder även elavtal med fast elpris till dig som vill betala samma kostnad per kWh varje månad. Däremot kan du inte beställa ett elavtal med fast elpris direkt på hemsidan, du måste kontakta kundtjänsten för en offert.

Tips: Tänk på att ett rörligt elpris är det billigaste alternativet över en längre tid. 

Erbjuder Skellefteå Kraft elavtal till företag?

Ja, Skellefteå Kraft erbjuder följande elhandelsavtal till företag: Mix-El, Vinterflex, Förvaltning, Rörligt elpris och Fast elpris. Ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor ingår i samtliga avtal.

Om Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft ägs av Skellefteå Kommun och är en av Sveriges fem största elproducenter. Kraftproduktionen är koncentrerad i norra Sverige där Skellefteå Kraft äger egna produktionsanläggningar för vattenkraft, vindkraft, värme och bioenergi.

Skellefteå Kraft äger även ett 1 200 mil långt elnät som finns i nio kommuner. 

Slutsats

Skellefteå Kraft erbjuder privatkunder ett elavtal med rörligt elpris som är enkelt att teckna direkt på Skellefteå Krafts hemsida. Elen är ursprungsmärkt och kommer endast från förnyelsebara energikällor. Nya kunder köper el till inköpspris första sex månaderna. 

Fördelar

P

Nya kunder betalar inget påslag och ingen avgift de första 6 månaderna.

P

Högst kundnöjdhet bland alla elhandelsbolag enligt Svenskt Kvalitetsindex.

P

Kundbetyg på 4,5 av 5 från över 2 300 kundomdömen på Reco.

P

Bäst kundservice i energibranschen åtta år i rad enligt ServiceScore.

P

El från förnyelsebara källor som exempelvis vattenkraft och vindkraft ingår i påslaget.

Nackdelar

O

Går inte att teckna elavtal med fast elpris direkt på hemsidan.