Elavtal hos Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft erbjuder privatkunder möjligheten att köpa el från förnyelsebara energikällor. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att teckna ett elavtal hos Skellefteå Kraft.

Skellefteå Krafts elhandelsavtal

Skellefteå Kraft erbjuder privatkunder möjligheten att teckna en typ av elavtal under 2022:

  • Elavtal med rörligt pris.

100 % förnybar el från förnyelsebara energikällor ingår alltid.

Elavtal med rörligt elpris

Med Skellefteå Krafts rörliga elpris får man som kund ett elpris som följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Elpriset kommer därmed variera mellan varje månad. Under 2020 var det genomsnittliga elpriset 22,1 öre/kWh (elområde SE3), vilket kan jämföras mot 2019 då det genomsnittliga priset var 40,5 öre/kWh.

Påslaget på inköpspriset är 6 öre/kWh exkl. moms, vilket innebär 7,5 öre/kWh inkl. moms. Påslaget omfattar bland annat  elcertifikat, avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool samt ursprungsmärkning. Förutom påslaget tillkommer en avgift på 45 kr per månad inkl. moms.

Prisexempel: Genomsnittliga månadspriset på Nord Pool är 13,5 öre/kWh (maj 2020 i elområde SE3).

 

Ditt elpris exklusive månadsavgift blir: (13,5 + 6) x 1,25 = 24,4 öre/kWh inkl. moms.

El från förnyelsebara energikällor

Skellefteå Kraft säljer endast ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor som exempelvis vindkraft, vattenkraft och bioenergi. Kostnaden för ursprungsmärkningen ingår i påslaget på 6 öre/kWh exkl. moms.

Ursprungsmärkning är ett elektroniskt certifikat som ger elproducenter av förnybar el en extra intäkt.

Bäst kundservice i energibranschen

Skellfteå Kraft har under åtta år i rad utsetts vara det bästa företaget på kundservice inom energibranschen av ServiceScore. Den årliga undersökningen baseras på över 3 000 intervjuer i åldrarna 18 – 79 år. 

Bäst kundservice i energibranschen

I den senaste undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) som publicerades november 2020 utsågs Skellefteå Kraft som det tredje bästa elbolaget i kategorin kundnöjdhet bland privatkunder. I kategorin kundnöjdhet bland företagskunder utsågs Skellefteå Kraft som det bästa elbolaget.

Om Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft ägs av Skellefteå Kommun och är en av Sveriges fem största elproducenter. Kraftproduktionen är koncentrerad i norra Sverige där Skellefteå Kraft äger egna produktionsanläggningar för vattenkraft, vindkraft, värme och bioenergi.

Skellefteå Kraft äger även ett 1 200 mil långt elnät som finns i nio kommuner. 

Erbjudande [december 2022]

Skellefteå Kraft har just nu ett förmånligt erbjudande till nya kunder som är intresserade av ett elavtal med rörligt elpris. Nya kunder köper el till inköpspris under 9 månader, vilket innebär att månadsavgiften är 0 kr och att påslaget är 0 öre/kWh under denna tid.

Slutsats

Skellefteå Kraft erbjuder privatkunder ett elavtal med rörligt elpris som är enkelt att teckna direkt på Skellefteå Krafts hemsida. Elen är ursprungsmärkt och kommer endast från förnyelsebara energikällor.

Fördelar

P

Bäst kundservice i energibranschen enligt ServiceScore.

P

Nykundsrabatt: el till inköpspris under 6 månader.

P

Rekommenderat företag 2021 på Reco.se

P

Hög kundnöjdhet enligt undersökning från 2020 av Svenskt Kvalitetsindex.

Nackdelar

O

Ingen nykundsrabatt om du väljer elavtal med fast elpris.

Vanliga frågor

Har elavtalet någon bindningstid?

Elavtalet med rörligt elpris har ingen bindningstid. Om du däremot väljer fast elpris är du låst till ditt avtal under avtalsperioden på 1, 2 eller 3 år.

Erbjuder Skellefteå Kraft elavtal med fast elpris?

Ja, Skellefteå Kraft erbjuder även elavtal med fast elpris till dig som vill betala samma kostnad per kWh varje månad. Däremot får du inte tillgång till erbjudandet som ger el till inköpspris under 6 månader, det erbjudandet gäller enbart för elavtal med rörligt elpris.

Tips: Tänk på att rörligt elpris historiskt sett oftast har varit det billigaste alternativet.

Erbjuder Skellefteå Kraft elavtal till företag?

Ja, Skellefteå Kraft erbjuder följande elhandelsavtal till företag: Mix-El, Vinterflex, Förvaltning, Rörligt elpris och Fast elpris. Ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor ingår i samtliga avtal.

Skellefteå Kraft rankas som elbolaget med högst kundnöjdhet bland företagskunder enligt en studie utförd av Svenskt Kvalitetsindex som publicerad november 2020.

Ska jag välja rörligt eller fast pris?

Välj rörligt elpris om du prioriterar chansen till lägsta möjliga elpris och om du kan hantera en oväntad utgift om elpriset går upp. Rörligt elpris har visat sig vara den billigaste avtalsformen sett över flera år. Om du däremot använder mycket el och inte kan hantera en oväntad utgift kan det vara en god idé att binda elpriset.