Elavtal hos IKEA

IKEA erbjuder sedan september 2021 IKEA Family-medlemmar ett elavtal som går under namnet STRÖMMA. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med elavtalet.

Elavtalet Strömma

IKEA erbjuder elavtalet STRÖMMA genom ett samarbete med SveaSolar. Elavtalet kan tecknas av alla som är medlemmar i IKEAs kundklubb IKEA Family.

Elavtal med rörligt elpris

Den främsta fördelen med rörligt elpris är den låga kostnaden. Elavtal med rörligt elpris har visat sig ge billigast elpris jämfört mot exempelvis fast elpris, åtminstone sett över en längre tidsperiod på flera år. Däremot får du räkna med tillfälliga pristoppar och periodvisa höga elpriser.

Rörligt elpris innebär att priset följer spotpriset på el som varierar varje timme på elbörsen Nord Pool. 

Elavtalets kostnader

IKEA tar inte ut något påslag på inköpspriset från Nord Pool, förutom grundläggande påslag som ersätter IKEA för inköpet. Dessa grundläggande påslag är exempelvis avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät samt kostnader för balanskraft. Kostnaden för elcertifikat och ursprungsgarantier tillkommer också.

Förutom de grundläggande påslagen på inköpspriset tillkommer en månadsavgift som är 39 kr inkl. moms.

El från sol och vind

All el som säljs är ursprungsmärkt el från solkraft och vindkraft. Förutom ursprungsgarantierna ställs även ytterliggare krav på produktionskällorna, bland annat att vind- och solkraftverken inte får vara äldre än 5 år. 

All el uppfyller Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.

Bästa alternativet 2022

Ett populärt alterantiv till IKEA är Greenely. Greenely erbjuder precis som IKEA ett elavtal med rörligt elpris som följer spotpriset på Nord Pool ner på timmes-nivå.

Den främsta fördelen med Greenely är deras App som gör det enkelt att följa upp elanvändningen i hemmet samt aktuella spotpriser på Nord Pool. Greenely har därmed gjort det enkelt för alla konsumenter som vill försöka anpassa sin elanvändning baserat på spotpriserna för att spara pengar. Greenelys App erbjuder även smart elbilsladdning för de flesta större bilmärken, vilket innebär att laddningen anpassas baserat på aktuella spotpriser. 

Just nu får nya kunder 418 kr i rabatt med vår rabattkod ”6moff”.

Slutsats

Med IKEAs elavtal STRÖMMA får privatkunder som är medlemmar i IKEA Family möjligheten att teckna ett elavtal med rörligt elpris. IKEA har ingen vinstmarginal i påslaget på inköpspriset utan tar enbart ut en månadsavgift på 39 kr.

Fördelar

P

El med miljömärkningen Bra Miljöval.

Nackdelar

O

Måste vara IKEA Family medlem.

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Erbjuder inte elavtal med fast elpris.

Vanliga frågor

Vad är månadsavgiften?

IKEAs elavtal har en månadsavgift på 39 kr inkl. moms.

Vad blir mitt elpris hos IKEA?

IKEA erbjuder ett rörligt elpris vilket innebär att ditt elpris kommer variera beroende på inköpspriset på elbörsen Nord Pool. Under 2020 var exempelvis genomsnittspriset på Nord Pool 22 öre/kWh exkl. moms i elområde SE3. Förutom inköpspriset tillkommer påslag för bland annat avgifter till Nord Pool, elcertifikat och ursprungsgarantier. I tillägg till påslagen tillkommer en månadsavgift på 39 kr.

Ingår ursprungsmärkt el?

Ja, ursprungsmärkt el från solkraft och vindkraft ingår. Förutom ursprungsmärkningen är all el miljömärkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Blir jag kund hos SveaSolar eller IKEA?

När du tecknar elavtalet STRÖMMA blir du elhandelskund hos SveaSolar och inte hos IKEA.

Har IKEAs elavtal någon bindningstid?

Nej, IKEAs elavtal STRÖMMA har ingen bindningstid. För uppsägning av elavtalet, ta kontakt med SveaSolars kundtjänst.

Kan jag sälja överskottsel från solpaneler?

Ja, SveaSolar erbjuder möjligheten att köpa din överskottsel till aktuella marknadspriset på Nord Pool. Kontakta SveaSolar för mer information.