Användarvillkor

1. Allmänt

Denna hemsida (Elavtal24.com) är en informativ hemsida som hjälper besökare att få information om elavtal, elpriser och elbolag. 

Vi gör vårt bästa för att säkerhetsställa att all information som presenteras på hemsidan är korrekt och att redovisad information om exempelvis elpriser, avgifter, påslag, bindningstid och uppsägningstid är korrekta. Men eftersom elbolagen kan uppdatera sina priser och villkor utan förvarning, kan vi inte garantera att redovisade priser och avgifter stämmer. Du bör därmed alltid kontrollera ditt elpris och avtalets villkor på elbolagets hemsida innan du tecknar ett elavtal.

2. Jämförelsetjänsten 

Vår jämförelsetjänst är utvecklad för att jämföra elavtal med rörligt elpris. Denna avtalsform har ett elpris som följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool.

Som användare behöver du ange din årliga elanvändning. Denna information hittar du exempelvis på din senaste elfaktura, alternativt genom att logga in på ditt elhandelsbolag eller elnätsbolags Mina Sidor.

2.1 Så beräknas ditt elpris

Det beräknade elhandelspriset under rubriken ”Elpris” är beräknat baserat på din valda årliga elanvändning, elbolagets avgifter och påslag samt ett historiskt spotpris på Nord Pool.

Observera därmed att det beräknade elpriset är ett jämförelsepris, som primärt kan användas för att jämföra det totala elhandelspriset mellan olika elbolag. Jämförelsepriset rekommenderas inte att användas som en indikation över ditt framtida elpris.

Ditt framtida elpris påverkas av följande faktorer:

  • Ditt elområde.
  • Framtida spotpriser. 
  • Eventuellt volympåslag av elbolaget. 
  • Eventuell justering av elcertfikatavgiften.

 

2.2 Inköpspris

Inköpspriset på el, det så kallade spotpriset, som används för att beräkna ditt jämförelsepris i jämförelsetjänsten uppdateras kontinuerligt.

Den senaste uppdateringen utfördes 2023-07-11. Inköpspriset som används är det genomsnittliga spotpriset för perioden januari – juni 2023 i elområde SE3 (Stockholm), vilket innebär ett spotpris på 86,8 öre/kWh inkl. moms.

Tänk på att det i regel tillkommer ett volympåslag på spotpriset om du väljer ett rörligt elavtal (som ej är timmes-mätt). Volympåslaget tillkommer eftersom de flesta elhandelskunder använder mer el under dygnets dyrare timmar. Bakgrunden är att spotpriset varierar varje timme på elbörsen Nord Pool baserat på utbud och efterfrågan. Ditt elbolag fakturerar därmed ett volympåslag på det genomsnittliga spotpriset senaste månaden för att få ersättning för den verkliga inköpskostnaden. Om du vill kunna påverka detta påslag rekommenderas att du tecknar ett rörligt elavtal med tim-mätning.

3. Ersättning från elbolag

Det är kostnadsfritt att använda vår jämförelsetjänst. Bakgrunden till att vi har möjligheten att bedriva denna tjänst kostnadsfritt är att vi får ersättning från vissa elbolag. Denna ersättning möjliggörs genom så kallade affiliate-länkar.

Tack vare samarbetet med vissa elbolag har vi ibland möjligheten att erbjuda unika erbjudanden och rabattkoder till dig som besökare.

Eventuell ersättning påverkar inte rangordningen av elavtal i jämförelsetjänsten. Elavtalen rangordnas baserat på lägst elpris utifrån din valda årliga elanvändning. 

4. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring våra användarvillkor, kontakta oss på info @ elavtal24 .com.