Spotpriser på el

Så bestäms spotpriset på el

Spotpriset på el bestäms utifrån utbud och efterfrågan på den nordiska elbörsen Nord Pool. Spotpriset för nuvarande dygn bestäms dagen innan kl. 13:00.

Eftersom Sverige är uppdelat i fyra elområden, SE1 – SE4, kan spotpriset skilja sig något mellan dessa områden på grund av överföringskapacitetsbrist i elnäten. 

Historiska spotpriser på Nord Pool

Graf nedan visar det genomsnittliga spotpriset på Nord Pool mellan januari 2018 – november 2021 i elområde SE3 (Stockholm). Under denna period var spotpriset som lägst under juli 2020 (9,3 öre/kWh) och som högst under september 2021 (91,8 öre/kWh).

Spotpriser 2021 i SE 1 – SE4 [öre/kWh]

Tabell nedan visar spotpriset per månad under 2021 i Sveriges fyra elområden. Hittills i år har det varit rekordhöga spotpriser på el, framför allt i Sveriges södra delar (elområde SE4). 

Det genomsnittliga spotpriset i SE3 (Stockholm) har under perioden januari – september varit 53 öre/kWh, vilket kan jämföras mot januari – september 2020 då genomsnittet var 21 öre/kWh.

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari45,145,149,150,2
Februari43,643,653,654,4
Mars25,425,436,845,9
April26,926,833,743,2
Maj38,938,943,548,5
Juni34,834,840,373,9
Juli51,952,859,069,4
Augusti58,858,867,185,5
September56,556,591,8122,7
Oktober25,825,864,886,9
November43,943,983,5112,6
December----
Genomsnitt 2021----

Spotpriser 2020 i SE 1 – SE4 [öre/kWh]

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari24,524,5
25,027,8
Februari15,215,219,519,6
Mars9,79,715,017,3
April5,65,69,815,0
Maj10,110,113,514,9
Juni10,310,324,925,4
Juli8,88,89,323,7
Augusti18,018,134,741,7
September31,331,334,837,1
Oktober21,421,423,027,3
November6,66,624,135,3
December18,418,431.638,0
Genomsnitt 202015,015,022,126,9

Spotpriser 2019 i SE 1 – SE4 [öre/kWh]

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari54,954,955,856,4
Februari47,447,447,748,3
Mars41,341,341,441,5
April41,641,641,641,8
Maj37,437,437,437,4
Juni26,026,026,029,4
Juli36,936,937,039,4
Augusti39,639,639,741,5
September36,536,537,239,1
Oktober39,339,340,745,5
November44,044,044,645,1
December36,836,837,838,5
Genomsnitt 201940,140,140,642,1

Spotpriser 2018 i SE 1 – SE4 [öre/kWh]

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari31,731,7
31,832,3
Februari39,339,339,640,4
Mars45,645,645,645,7
April40,340,340,340,4
Maj33,833,833,937,0
Juni45,445,445,447,9
Juli54,054,054,154,9
Augusti56,256,257,058,4
September51,851,852,052,8
Oktober45,745,745,753,2
November49,249,251,355,5
December52,052,052,352,9
Genomsnitt 201845,445,445,847,6

Framtida spotpriser

Graf nedan visar spotprisets utveckling (systempriset i EUR/MWh) fram till och med den 21 november. Den gråa linjen avser terminspriser, det vill säga kostnaden för prissäkringar, som ger en indikation över framtida spotpriser baserat på dagens marknadsläge.

Enheten EUR/MWh kan förenklat sätt avrundas till öre/kWh.

Spotpriser V.43 2021

Källa: Energimarknadsinspektionen Läget på elmarknaden

Så handlas el på Nord Pool

Det finns 360 aktörer från 20 länder som handlar el på marknadsplatsen Nord Pool. De flesta aktörer är elhandelsbolag, kraftproducenter eller handlare (traders). En del av aktörer är även slutkonsumenter av el som handlar el direkt utan mellanhänder.

Din elhandelsleverantör är en aktör på Nord Pool som köper in el till alla sina kunder. Förutom möjligheten att köpa el direkt på Nord Pool är det möjligt att handla med prissäkringar för att säkra upp en andel av elleveransen till ett fast pris. Denna terminshandel sker på marknadsplatsen Nasdaq OMX Commodities.

Faktorer som påverkar spotpriset

Det är en mängd faktorer som påverkar spotpriset, varav en av de viktigaste är vädret. Eftersom cirka 40 % av elproduktionen sker med vattenkraft har mängden nederbörd en betydande påverkan på utbudet av el från vattenkraftverken.

Även vindstyrkan har en betydande roll då cirka 15 – 20 % av elproduktionen sker med vindkraft. Utomhustemperaturen är också en viktig faktor eftersom en stor andel av bostads- och servicesektorn värms med el. 

Rörligt elavtal följer spotpriset

Konsumenter som är intresserade av att följa spotpriset på el har möjligheten att teckna ett elavtal med rörligt elpris. Denna avtalsform är den populäraste i Sverige, enligt den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån som visar att cirka 50 % av de svenska hushållen har elavtal med rörligt elpris.

Historiskt sett har elavtal med rörligt pris varit den billigaste avtalsformen, åtminstone sett över en längre tidsperiod. Detta fastställdes av Energimarknadsinspektionen i en undersökning från 2018 där man undersökte historiska elpriser under 14 år.

Följ spotpriset varje timme med Greenely

Om du är intresserad av ett elavtal med rörligt elpris som följer spotpriserna på Nord Pool varje timme rekommenderas Greenely. Med deras App är det enkelt att följa upp sin elförbrukning och se dagens spotpriser. Du har därmed möjligheten att anpassa din elförbrukning baseras på spotpriset för att spara pengar.

Påslaget på inköpspriset är 2,2 öre/kWh exkl. moms och ersätter Greenely för miljömärkningen Bra Miljöval samt kostnaden att köpa in elcertifikat. Till skillnad från de flesta andra elbolag har därmed Greenely ingen vinstmarginal i påslaget på inköpspriset.

Elhandlarens påslag

Alla elbolag tar ut ett påslag på spotpriset. Påslaget ersätter elbolagen för deras kostnader att köpa in elcertifikat och eventuella ursprungsgarantier. Påslaget täcker även avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät och kostnader för balanskraft. Förutom påslaget som ofta ligger i intervallet 7 – 10 öre/kWh inkl. moms tillkommer i regel en fast månadsavgift på cirka 40 – 60 kr inkl. moms.

Många elhandlare är dåliga på att redovisa sitt påslag på ett tydligt och transparent sätt. Var därmed noga att kontrollera påslaget och vad som omfattas innan du tecknar ett elavtal med rörligt pris.

Tänk på att nätavgiften tillkommer

Förutom elhandlarens påslag på spotpriset tillkommer nätavgiften. Nätavgiften ersätter din lokala nätägare för att sköta underhållet av elnätet. För ett 16 A abonnemang som är vanligt i lägenheter kan den rörliga delen uppgå till cirka 25 – 30 öre/kWh exkl. moms och den fasta månadsavgiften till cirka 100 – 130 kr exkl. moms. 

Tänk på att det även tillkommer en energiskatt som under 2021 är 35,6 öre/kWh exkl. moms. Det totala elpriset för 1 kWh uppgår därmed till cirka 1,5 – 2,5 kr/kWh för de flesta elkonsumenter.

Vanliga frågor

Vad innebär spotpris?

Spotpris är marknadspriset på el på elbörsen Nord Pool. Spotpriset varierar varje timme och innevarande dygns spotpriser fastställs dagen innan omkring kl. 13:00.

Vad var spotpriset på el under 2020?

Det genomsnittliga spotpriset var 22 öre/kWh i elområde SE3 (Stockholm), vilket innebär att spotpriset var cirka 45 % lägre under 2020 jämfört mot 2019.

När uppstod det hösta spotpriset mellan 2017 – 2020?

Det högsta genomsnittliga månadspriset uppstod augusti 2018 då spotpriset var 57 öre/kWh (elområde SE3). Det näst högsta spotpriset uppstod under januari 2019 då spotpriset var 55,8 öre/kWh (elområde SE3).

Kan spotpriset bli negativt?

Ja, under natten den 10 februari 2020 mellan kl. 00 – 04 blev spotpriset för första gången negativt i Sverige. Orsaken var en kombination av låg efterfrågan på el och stort utbud på el från vattenkraftverken och vindkraftverken.

Var hittar jag dagens spotpriser på el?

Dagens spotpris på el finns på Nord Pool Groups hemsida under huvudmenyn ”Market Data”. Välj Day-ahead i sidomenyn och sedan ditt elområde.

Vad förväntas spotpriset bli under 2021?

Om du är intresserad av att få en prognos av framtida elpriser är möjligt att undersöka kostnaden för prissäkringar. Dagens kostnad att säkra upp elpriset ger en indikation över framtida spotpriser.

Vad innebär systempriset på Nord Pool?

Systempriset avser spotpriset för hela den nordiska elbörsen. De nordiska länderna är i sin tur uppdelade i olika elområden, varav Sverige är uppdelat i områdena SE1, SE2, SE3 och SE4. Spotpriset skiljer sig mellan dessa elområden, framför allt på grund av överföringskapaciteten i elnätet.