Spotpriser på el

Så bestäms spotpriset på el

Spotpriset på el bestäms utifrån utbud och efterfrågan på den nordiska elbörsen Nord Pool. Dagens spotpriser bestäms dagen innan omkring kl. 13:00.

Eftersom Sverige är uppdelat i fyra elområden, SE1 – SE4, kan spotpriset skilja sig mellan dessa områden på grund av bland annat överföringskapacitetsbrist i elnäten.

Spotpriser den 3 januari 2022 i Norden_2

Aktuella spotpriser

För att se aktuella spotpriser, gå till sidan Elpriset idag.

Historiska spotpriser på Nord Pool

Tabell nedan visar genomsnittliga årliga spotpriser 2018 – 2023 i Sveriges fyra elområden. Enheten är öre per kWh.

ÅrSE1SE2SE3SE4
202345,745,759,274,4
202263,466,4137,9162,0
202143,243,367,081,7
202015,015,022,126,9
201940,140,140,642,1
201845,445,445,847,6

Spotpriser 2024 i SE1 – SE4

Tabell nedan visar genomsnittliga spotpriser per månad i enheten öre/kWh. 

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari61,161,280,384,0
Februari44,844,950,355,4
Mars56,655,659,563,4
April50,550,856,362,5
Maj17,617,623,750,6
Genomsnitt 202446,146,054,063,2

Spotpriser 2023 i SE1 – SE4

Under 2023 var det betydligt lägre spotpriser på el i hela Sverige jämfört mot under 2022.

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari70,470,492,6104,4
Februari52,052,082,5102,8
Mars56,556,580,691,8
April66,566,568,773,9
Maj27,827,839,073,5
Juni51,651,653,1103,4
Juli37,437,437,741,8
Augusti23,823,837,049,5
September10,910,924,351,3
Oktober17,617,633,135,9
November60,960,982,184,7
December72,672,679,280,2
Genomsnitt 202345,745,759,274,4

Spotpriser 2022 i SE1 – SE4

Under 2022 var det rekordhöga spotpriser på el. Exempelvis var det årliga genomsnittet 1,38 kr/kWh i SE3 (Stockholm) och 1,62 kr/kWh i SE4 (Malmö). Året kännetecknades av fortsatt stora prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden.

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari29,029,0104,3109,4
Februari25,825,877,583,9
Mars22,922,9130,3155,0
April52,953,789,2113,9
Maj57,957,9102,9139,1
Juni51,151,1126,3180,4
Juli22,522,586,6122,5
Augusti18,351,9223,0305,0
September 100,7100,7228,6241,7
Oktober50,551,380,681,3
November122,1122,1130,9134,8
December206,0206,0269,0271,4
Genomsnitt 202263,466,4137,9162,0

Spotpriser 2021 i SE1 – SE4

Under 2021 var det historiskt höga spotpriser på el i Sverige och även i hela Europa. Den viktigaste anledningen till de höga priserna under hösten och vintern 2021 var de höga råvarupriserna på fossila råvaror, framför allt gas.

Under hösten och vintern  var det rekordstora prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden. Under ett flertal månader var priset i SE4 (Malmö) mer än dubbelt så högt som i Norrland (SE1 och SE2).

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari45,145,149,150,2
Februari43,643,653,654,4
Mars25,425,436,845,9
April26,926,833,743,2
Maj38,938,943,548,5
Juni34,834,840,373,9
Juli51,952,859,069,4
Augusti58,858,867,185,5
September56,556,591,8122,7
Oktober25,825,864,886,9
November43,943,983,5112,6
December66,766,7180,7187,4
Genomsnitt 202143,243,367,081,7

Spotpriser 2020 i SE1 – SE4

Under 2020 var det historiskt låga spotpriser på el i hela Sverige. Däremot var det periodvis relativt stora prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden, jämfört mot tidigare år.

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari24,524,5
25,027,8
Februari15,215,219,519,6
Mars9,79,715,017,3
April5,65,69,815,0
Maj10,110,113,514,9
Juni10,310,324,925,4
Juli8,88,89,323,7
Augusti18,018,134,741,7
September31,331,334,837,1
Oktober21,421,423,027,3
November6,66,624,135,3
December18,418,431.638,0
Genomsnitt 202015,015,022,126,9

Spotpriser 2019 i SE1 – SE4

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari54,954,955,856,4
Februari47,447,447,748,3
Mars41,341,341,441,5
April41,641,641,641,8
Maj37,437,437,437,4
Juni26,026,026,029,4
Juli36,936,937,039,4
Augusti39,639,639,741,5
September36,536,537,239,1
Oktober39,339,340,745,5
November44,044,044,645,1
December36,836,837,838,5
Genomsnitt 201940,140,140,642,1

Spotpriser 2018 i SE1 – SE4 [öre/kWh]

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari31,731,7
31,832,3
Februari39,339,339,640,4
Mars45,645,645,645,7
April40,340,340,340,4
Maj33,833,833,937,0
Juni45,445,445,447,9
Juli54,054,054,154,9
Augusti56,256,257,058,4
September51,851,852,052,8
Oktober45,745,745,753,2
November49,249,251,355,5
December52,052,052,352,9
Genomsnitt 201845,445,445,847,6

Volympåslag tillkommer

Tänk på att spotpriserna som redovisas i tabellerna ovan representerar ett genomsnitt för alla timmar under en månad. För att bli debiterad månadens genomsnittliga spotpris måste elkonsumenten ha en jämn elanvändning under månaden.

De flesta elkonsumenter har däremot en elanvändning som varierar under månaden och under dygnet. Exempelvis använder de flesta elkonsumenter mer el under dagen då spotpriset är högre jämfört mot under natten. Därmed blir de flesta elkonsumenter debiterade ett högre inköpspris jämfört mot månadens genomsnittliga spotpris. 

Elkonsumenter med rörligt elavtal utan tim-debitering har inte möjligheten att påverka volympåslaget. För den avtalsformen blir elkonsumenten debiterad ett volympåslag som återspeglar elhandelsbolagets samtliga kunders elanvändning i ett visst område. Elkonsumenter som däremot väljer ett rörligt elavtal som avräknas per timme har möjligheten att själva påverka volympåslagets storlek.

Framtida spotpriser

Graf nedan visar spotprisets utveckling (systempriset i EUR/MWh) fram till och med den 16 juni 2024 . Den gråa linjen avser terminspriser, det vill säga kostnaden för prissäkringar, som ger en indikation över framtida spotpriser baserat på dagens marknadsläge. Enheten EUR/MWh kan förenklat sett avrundas till öre/kWh, med tanke på att 1 EUR motsvarar cirka 1,1 SEK och att 1 MWh motsvarar 1 000 kWh.

Elpris (Systempris) V.24 2024

Källa: Energimarknadsinspektionen Läget på elmarknaden

Så handlas el på Nord Pool

Det finns cirka 360 aktörer från cirka 20 länder som handlar el på marknadsplatsen Nord Pool. De flesta aktörer är elhandelsbolag, kraftproducenter eller handlare (traders). En del av aktörer är även slutkonsumenter av el som handlar el direkt utan mellanhänder.

Din elhandelsleverantör är en aktör på Nord Pool som köper in el till alla sina kunder. Förutom möjligheten att köpa el direkt på Nord Pool är det möjligt att handla med prissäkringar för att säkra upp en andel av elleveransen till ett fast pris. Denna terminshandel sker på marknadsplatsen Nasdaq OMX Commodities.

Faktorer som påverkar spotpriset

Det är en mängd faktorer som påverkar spotpriset, varav en av de viktigaste är vädret. Eftersom cirka 40 % av elproduktionen sker med vattenkraft har mängden nederbörd en betydande påverkan på utbudet av el från vattenkraftverken.

Även vindstyrkan har en betydande roll då cirka 15 % av elproduktionen sker med vindkraft. Utomhustemperaturen är också en viktig faktor eftersom en stor andel av bostads- och servicesektorn värms med el.

Andra viktiga faktorer är råvarupriser på kol, olja och gas samt spotpriset i närliggande länder. De höga spotpriserna som uppstod under Q3 och Q4 2021 i Sverige och Europa uppstod framför allt på grund av historiskt höga råvarupriser på gas.

Rörligt elavtal följer spotpriset

Konsumenter som är intresserade av att följa spotpriset på el har möjligheten att teckna ett elavtal med rörligt elpris. Denna avtalsform är den populäraste i Sverige, enligt den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån som visar att cirka 50 % av de svenska hushållen har elavtal med rörligt elpris.

Historiskt sett har elavtal med rörligt pris varit den billigaste avtalsformen, åtminstone sett över en längre tidsperiod. Detta fastställdes av Energimarknadsinspektionen i en undersökning från 2018 där man undersökte historiska elpriser under 14 år.

Elhandlarens påslag

Alla elbolag tar ut ett påslag på spotpriset. Påslaget ersätter elbolagen för deras kostnader att köpa in elcertifikat och eventuella ursprungsgarantier. Påslaget täcker även avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät och kostnader för balanskraft. Förutom påslaget som ofta ligger i intervallet 7 – 10 öre/kWh inkl. moms tillkommer i regel en fast månadsavgift på cirka 40 – 60 kr inkl. moms.

Många elhandlare är dåliga på att redovisa sitt påslag på ett tydligt och transparent sätt. Var därmed noga att kontrollera påslaget och vad som omfattas innan du tecknar ett elavtal med rörligt pris.

Nätavgiften tillkommer

Förutom elhandlarens påslag på spotpriset tillkommer nätavgiften. Nätavgiften ersätter din lokala nätägare för att sköta underhållet av elnätet. För ett 16 A abonnemang som är vanligt i lägenheter kan den rörliga delen uppgå till cirka 25 – 30 öre/kWh exkl. moms och den fasta månadsavgiften till cirka 100 – 130 kr exkl. moms. 

Tänk på att det även tillkommer en energiskatt som under 2024 är 53,5 öre/kWh inkl. moms. Det totala elpriset för 1 kWh uppgår därmed till cirka 1,5 – 3 kr/kWh inkl. moms för de flesta elkonsumenter.

Vanliga frågor

Vad innebär spotpris?

Spotpris är marknadspriset på el på elbörsen Nord Pool. Spotpriset varierar varje timme och innevarande dygns spotpriser fastställs dagen innan omkring kl. 13:00.

Vad var spotpriset på el under 2022?

Det genomsnittliga spotpriset var under 2022 följande i Sveriges fyra elområden:

  • SE1 (Luleå): 63,4 öre/kWh.
  • SE2 (Umeå): 66,4 öre/kWh.
  • SE3 (Stockholm): 137,9 öre/kWh.
  • SE4 (Malmö): 162,0 öre/kWh.

Tänk på att moms tillkommer.

Kan spotpriset bli negativt?

Ja, under natten den 10 februari 2020 mellan kl. 00 – 04 blev spotpriset för första gången negativt i Sverige. Orsaken var en kombination av låg efterfrågan på el och stort utbud på el från vattenkraftverken och vindkraftverken.

Var hittar jag dagens spotpriser på el?

Dagens spotpris på el finns på Nord Pool Groups hemsida under huvudmenyn ”Market Data”. Välj Day-ahead i sidomenyn och sedan ditt elområde.

Vad förväntas spotpriset bli under 2023 – 2024?

Om du är intresserad av att få en prognos av framtida elpriser är möjligt att undersöka kostnaden för prissäkringar. Dagens kostnad att säkra upp elpriset ger en indikation över framtida spotpriser.

Vad innebär systempriset på Nord Pool?

Systempriset avser spotpriset för hela den nordiska elbörsen. De nordiska länderna är i sin tur uppdelade i olika elområden, varav Sverige är uppdelat i områdena SE1, SE2, SE3 och SE4. Spotpriset skiljer sig mellan dessa elområden, framför allt på grund av överföringskapaciteten i elnätet.

Vad var spotpriset på el under 2023?

Det genomsnittliga spotpriset var under 2023 följande i Sveriges fyra elområden:

  • SE1 (Luleå): 45,7 öre/kWh.
  • SE2 (Umeå): 45,7 öre/kWh.
  • SE3 (Stockholm): 59,2 öre/kWh.
  • SE4 (Malmö): 74,4 öre/kWh.

Tänk på att moms tillkommer.