Elavtal hos Tibber

Tibber erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elavtal med rörligt elpris samt lösningar inom smart styrning för att minska elkostnaderna. I detta omdöme och recension kan du läsa om alla fördelar och nackdelar med att byta elavtal till Tibber.

Tibbers elhandelsavtal

Tibber erbjuder endast en typ av elavtal till privatkunder, ett elavtal med rörligt elpris som följer marknadspriset på Nord Pool ner på timmes-nivå. Elavtalet har en fast månadsavgift på 39 kr inkl. moms.

Elavtal med rörligt elpris 

Ett rörligt elpris följer marknadspriset på den nordiska elbörsen Nord Pool, det så kallade spotpriset. Under de senaste två åren (juli 2020 – juni 2022) har det genomsnittliga månadspriset varierat mellan 0,09 – 1,81 kr/kWh (elområde SE3).

Historiskt sett över en längre tidsperiod på flera år har det oftast lönat sig att teckna ett elavtal med rörligt elpris som följer spotpriset på Nord Pool. Därmed är vår rekommendation att du undviker att binda elpriset trots tillfälliga oroligheter och höga elpriser på elmarknaden.

Förutom marknadspriset tillkommer ett påslag som täcker Tibbers utgifter för bland annat elcertifikat, ursprungsgarantier, balanskraft och avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool. Till skillnad från de flesta andra elleverantörer specificerar inte Tibber hur stort påslaget är, vilket innebär att det är svårt att jämföra Tibbers elavtal mot andra elbolag.

Följ din elanvändning med Tibber Appen

Med Tibber Appen kan du bland annat följa din elanvändning och få en översikt över dagens elpriser på elbörsen Nord Pool. Appen underlättar därmed för dig som vill följa upp din elanvändning och anpassa den utifrån aktuella timpriser. Genom att anpassa sin elanvändning utifrån rådande timpriser är det möjligt att sänka sin elhandelskostnad med cirka 10 – 20 %.

Om Tibber

Tibber AB (org. nr. 559047-8532) grundades 2016 och har i dagsläget cirka 30 anställda på kontoren i Førde, Helsingfors, Stockholm och Berlin. 

Populära alternativ 2023

Ett populärt alternativ till Tibber just nu är Greenely. Till skillnad från Tibber erbjuder Greenely en tydlig och transparent prissättning med ett påslag på endast 2,2 öre per kWh exkl. moms. Detta påslag inkluderar Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.

Precis som Tibber erbjuder Greenely en App som gör det enkelt att få kontroll över elanvändningen. Greenelys App har bland annat följande funktioner:

  • Följ upp din elförbrukning varje timme.
  • Verktyg för att analysera din elanvändning mot exempelvis utomhustemperatur.
  • Smart laddning av elbilar.
  • Översikt över spotpriserna på elbörsen Nord Pool.
  • Notiser vid avvikande elförbrukning.

Om du har ett befintligt elavtal hjälper Greenely till med hela bytesprocessen.

Mars – april 2023: Använd vår rabattkod ”6moff” för att inte behöva betala någon månadsavgift de första sex månaderna. Denna rabatt innebär att du sparar 414 kr.

Slutsats

Tibber erbjuder privatkunder ett elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på Nord Pool ner på timme-nivå. Som kund får du ta del av Tibber Appen som bland annat underlättar uppföljningen av elanvändningen och som visar aktuella spotpriser på Nord Pool.

Fördelar

P

Följ din elanvändning och aktuella timpriser i Tibber Appen.

P

Rörligt elavtal med timmes-mätning.

Nackdelar

O

Anger inte påslagets storlek, därmed svårt att jämföra mot andra elbolag.

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Erbjuder inte miljömärkningen Bra Miljöval.

O

Erbjuder inte elavtal med fast elpris.

Vanliga frågor

Vad är månadsavgiften?

Tibbers fasta månadsavgift är 39 kr inkl. moms.

Vilka typer av elavtal erbjuder Tibber?

Tibber erbjuder ett elavtal med rörligt pris. Elavtalet följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool ner på timmes-nivå.

Vad blir mitt elpris?

Eftersom elavtalet är rörligt följer elpriset utvecklingen på elmarknaden varje timme. Under 2020 var det genomsnittliga elpriset 22,1 öre i elområde SE3 (Stockholm). Förutom inköpspriset tillkommer ett påslag. Påslagets storlek specificeras inte. Förutom påslaget tillkommer en månadsavgift på 39 kr.

Vilka funktioner har Tibber Appen?

Med Tibber Appen är det möjligt att följa sin elförbrukning i realtid. Det är även möjligt att se aktuella elpriser på elbörsen Nord Pool.

Ingår förnybar el?

Ja, TIbber säljer endast el från förnyelsebara energikällor som exempelvis vindkraft och vattenkraft.

Har elavtalet någon bindningstid?

Nej, elavtal har ingen bindningstid.

Finns det billigare elbolag?

Eftersom Tibber inte redovisar sitt påslag på inköpspriset är det svårt att jämföra mot andra elbolag. Om du är intresserad av ett rörligt elavtal med tim-mätning och en transparent prissättning är Göta Energi och Greenely två populära alternativ. Göta Energi har ett påslag på 3,6 öre/kWh exkl. moms och Greenely ett påslag på cirka 2,2 öre/kWh exkl. moms. Både Göta Energi och Greenely erbjuder just nu en rabatt till nya kunder.

Har Appen funktioner för smartare elbilsladdning?

Ja, Tibber Appen stödjer smart laddning av elbilar. Appen integreras direkt med din elbil alternativt med en laddbox och anpassar laddningen utifrån aktuella timpriser på Nord Pool. Tibber stödjer direkt integration med din elbils sim-kort (3G/4G) om du har någon av följande bilmärken: Tesla, Volvo, Mini, BMW, Volkswagen, Audi och Jaguar.

Vilka nackdelar finns med Tibber?

Några nackdelar med Tibber är följande:

  • Erbjuder inte elavtal med fast elpris eller någon typ av mix-avtal.
  • Erbjuder ingen rabatt till nya kunder.
  • Något otydlig prissättning när det kommer till alla påslag som tillkommer på inköpspriset, som exempelvis elcertifikat. Detta redovisas inte tydligt på deras hemsida.