Elavtal hos Tibber

Tibber erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elavtal med rörligt elpris samt lösningar inom smart styrning för att minska elkostnaderna. I detta omdöme och recension kan du läsa om alla fördelar och nackdelar med att byta elavtal till Tibber.

Tibbers elhandelsavtal

Tibber erbjuder endast en typ av elavtal till privatkunder, ett elavtal med rörligt elpris som följer marknadspriset på Nord Pool. Avtalet har timpris, vilket innebär att ditt elpris följer spotpriserna timme för timme.

Historiskt sett över en längre tidsperiod på flera år har det oftast lönat sig att teckna ett elavtal med rörligt elpris som följer spotpriset på Nord Pool. Därmed är vår rekommendation att du undviker att binda elpriset trots tillfälliga oroligheter och höga elpriser på elmarknaden.

 

Fördelarna med timpris-avtal

Timpris-avtal passar dig som vill kunna anpassa din elanvändning utifrån spotpriserna på elbörsen Nord Pool. Elavtal med timpris har framför allt blivit ett populärt val bland elbilsägare. Anledningen är att elbilen oftast står parkerad mellan cirka kl. 19:00 på kvällen fram till kl. 08:00 på morgonen. Genom att ladda elbilen när spotpriser är som lägst, oftast mellan cirka kl. 00:00 – 05:00, är det möjligt att sänka elkostnaden avsevärt. 

Elkonsumenter som aktivt anpassar sin elanvändning utifrån aktuella spotpriser kan ofta sänka sin elhandelskostnad med cirka 10 – 20 %. Tänk dock på att besparingen är väldigt individuell.

Tibbers elpriser och avgifter

Tibber har en fast månadsavgift på 49 kr inkl. moms.

Tibber har inget extra påslag på inköpspriset utöver alla rörliga inköpskostnader som tillkommer vid inköp av el utöver spotpriser, som exempelvis elcertifikat, ursprungsgarantier och avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool

Få kontroll över din elkostnad med Tibber-appen

Med Tibber-appen är det enkelt att få kontroll över din elanvändning. Appen stödjer följande funktioner:

  • Uppföljning av kundens egna elanvändning. Se rapporter och få notiser vid avvikande elanvändning. 
  • Få en översikt över dagens spotpriser på elbörsen Nord Pool.
  • Smart laddnind av elbilar.
  • Smart styrning för uppvärmning av villor.

Appen underlättar därmed för dig som vill följa upp din elanvändning och anpassa den utifrån aktuella timpriser.

Smart laddning av elbilar

Tibber funktion för smart laddning av elbilar kan användas av alla elbilar som är anslutna till ett 3G/4G nätverk genom ett SIM-kort. Om elbilen inte är uppkopplad kan Appen istället kommunicera direkt med laddboxen, om laddboxen stödjer detta.

Högt kundnöjdhet i branschen

Svenskt Kvalitetsindex senaste undersökning av kundnöjdhet inom elhandelsbrasnchen visade att Tibber hade högst kundnöjdhet inom kategorin privatkunder. Tibber fick betyget 75,3, vilket kan jämföras mot branschens genomsnitt på 63,4.

Undersökningen är en del av SKI Energi som publicerades av Svenskt kvalitetsindex november 2022. Studien undersökte kundnöjdhet inom energibranschen genom intervjuer med cirka 10 300 kunder.

SKI Kundnöjdhet inom Elhandel Privatkunder

Om Tibber

Tibber AB (org. nr. 559047-8532) grundades 2016 och har i dagsläget cirka 30 anställda på kontoren i Førde, Helsingfors, Stockholm och Berlin. 

Slutsats

Tibber erbjuder privatkunder ett elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på Nord Pool ner på timme-nivå. Som kund får du ta del av Tibber Appen som bland annat underlättar uppföljningen av elanvändningen och som visar aktuella spotpriser på Nord Pool.

Fördelar

P

Följ din elanvändning och aktuella timpriser i Tibber Appen.

P

Högst kundnöjdhet bland alla elbolag enligt Svenskt kvalitetsindex.

P

Appen har stöd för både smart elbilsladdning och smart styrning av uppvärmning.

Nackdelar

O

Erbjuder inte elavtal med fast elpris.

Vanliga frågor

Vad är månadsavgiften?

Den fasta månadsavgift hos Tibber är 49 kr inkl. moms.

Vilka typer av elavtal erbjuder Tibber?

Tibber erbjuder ett rörligt elavtal med timpris. Elavtalet följer därmed prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool ner på timmes-nivå.

Vad blir mitt elpris?

Eftersom elavtalet är rörligt följer elpriset utvecklingen på elmarknaden varje timme. Under 2020 var det genomsnittliga elpriset 22,1 öre i elområde SE3 (Stockholm). Förutom inköpspriset tillkommer ett påslag. Påslagets storlek specificeras inte. Förutom påslaget tillkommer en månadsavgift på 39 kr.

Vilka funktioner har Tibber-appen?

Med Tibber-appen är det bland annat möjligt att följa upp sin egna elförbrukning. Elförbrukningen kan visualiseras i olika rapporter och det är även möjligt att få notiser vid avvikande elförbrukning. Det är även möjligt att se aktuella spotpriser på elbörsen Nord Pool. Tibber-appen har även stöd för smart elbilsladdning.

Ingår förnybar el?

Ja, Tibber säljer endast el från förnyelsebara energikällor som exempelvis vindkraft och vattenkraft. Tibber köper så kallade ursprungsgarantier som garanterar elens ursprung.

Har elavtalet någon bindningstid?

Nej, elavtal har ingen bindningstid.

Vilka elpriser erbjuder Tibber?

Tibber erbjuder privatkunder ett elavtal med rörligt elpris (timpris). Ditt elpris kommer därmed följa prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool varje timme under månaden. Utöver inköpspriset tillkommer ett inköpspåslag som täcker Tibbers inköpskostnad, vilket bland annat avser elcertifikat och avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät. I övrigt tillkommer inget påslag på inköpspriset. Den enda avgiften är därmed en fast månadsavgift på 49 kr.

Har appen stöd för smart elbilsladdning?

Ja, Tibber-appen stödjer smart laddning av elbilar. Appen integreras direkt med din elbil alternativt med en laddbox och anpassar laddningen utifrån aktuella timpriser på Nord Pool. Tibber stödjer direkt integration med din elbils sim-kort (3G/4G) för alla vanliga bilmärken, exempelvis Tesla, Volvo, BMW och Kia.

Vilka nackdelar finns med Tibber?

Tibber är ett populärt elbolag som exempelvis har högst kundnöjdhet i hela branschen enligt Svenskt kvalitetsindex. Däremot skulle några nackdelar kunna varar följande.

  • Erbjuder inte elavtal med fast elpris.
  • Erbjuder ingen rabatt till nya kunder.

Har Tibber hög kundnöjdhet?

Tibber är elbolaget med högst kundnöjdhet i hela elhandelsbranschen, åtminstone inom kategorin privatkunder. Detta fastställde Svenskt kvalitetsindex i sin senaste undersökning som publicerades november 2022.