Elavtal hos Göteborg Energi

Göteborg energi erbjuder privatkunder i hela Sverige möjligheten att teckna elavtal med både fast och rörligt elpris. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att teckna elavtal hos Göteborg Energi.

En del av Göteborg stad

Göteborg Energi ägs av Göteborg stad vilket innebär att allt överskott går tillbaka till staden. Hos Göteborg Energi har privatkunder möjligheten att teckna tre olika typer av elavtal, rörligt elpris, fast elpris och mix-avtal.

Elavtal med rörligt elpris

Med ett rörligt elpris följer priset variationerna på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Du kan därmed spara pengar när elpriset är lågt, men du måste också räkna med att det genomsnittliga månadspriset kan gå upp till cirka 50 – 60 öre/kWh under enstaka månader. Historiskt sett har det alltid lönat sig att teckna ett rörligt elpris.

Förutom marknadspriset tar Göteborg energi ut ett påslag på 6,90 öre/kWh exkl. moms samt 1,68 öre/kWh för inköp av elcertifikat. Ditt totala påslag blir därmed 8,58 öre/kWh exkl. moms. Förutom påslaget tillkommer en månadsavgift på 32 kr inkl. moms.

Elavtal med fast elpris

Göteborg energi erbjuder även möjligheten att binda elpriset under 1, 2, 3 eller 5 år. Med ett fast elpris betalar du lika mycket per kilowattimme under hela bindningstiden. Fast elpris passar därmed dig som prioriterar trygghet framför lägsta möjliga elpris.

Just nu betalar du ingen månadsavgift om du binder elpriset i 1 år. Om du binder elpriset i 2 år betalar du halva månadsavgiften, det vill säga 16,5 kr inkl. moms, under hela avtalsperioden.

Om du väljer bindningstiden 3 eller 5 år måste du köpa ursprungsmärkt el från solkraft. För övriga bindningstider ingår en blandning av vattenkraft, vindkraft och solkraft.

Prisexempel 2020-01-08: Bind elpriset under 1 år i elområde SE3.

 

Ditt elpris blir 51,34 öre/kWh inkl. moms. Ingen månadsavgift tillkommer första året.

Elavtal Mix

Göteborg energi erbjuder även ett mix-avtal som innebär en blandning av fast och rörligt elpris. Hälften av elleveransen har ett fast elpris vilket innebär att du får ett jämnare elpris utan pristoppar.

100 % förnybar energi

Göteborg energi säljer endast el från förnyelsebara energikällor som vindkraft, solkraft och vattenkraft.

Om Göteborg Energi

Göteborg energi ägs av Göteborg stad vilket innebär att all vinst går tillbaka till staden. Förutom elavtal erbjuder Göteborg energi allt från gas och fjärrvärme till stadsfiber. 

Göteborg energi äger sedan tidigare solcellsparken Nya Solevi i Säve och planerar under 2020 att bygga en till solcellspark i Utby i Östra Göteborg. Den nya solcellsparken beräknas kunna producera 5 700 MWh varje år.

Populära alternativ 2022

Fortum är också ett alternativ för dig som är intresserad av ett rörligt elpris. Fortum erbjuder ett påslag på 5,9 öre/kWh exkl. moms och inkl. 100 % fossilfri el. Du har även möjligheten att binda elpriset under 6 månader, 1 år eller 3 år. 

Just nu betalar nya kunder ingen månadsavgift under de första 12 månaderna, vilket innebär en rabatt på 420 kr (januari, 2022).

Slutsats

Göteborg Energi erbjuder privatkunder möjligheten att teckna tre olika typer av elavtal under 2022, ett med rörligt elpris, ett med fast elpris och ett mix-avtal som kombinerar rörligt och fast elpris. Hos Göteborg energi ingår alltid 100 % grön el från förnyelsebara energikällor.

Fördelar

P

Erbjuder tre olika typer av elavtal: rörligt, fast och mix.

P

Säljer endast el från förnyelsebara energikällor.

Nackdelar

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Rörliga elpriset har ett relativt högt påslag på 10,73 öre/kWh inkl. moms.