Elavtal hos Nordic Green Energy

Hos Nordic Green Energy har både privatkunder och företag möjligheten att köpa el från förnyelsebara energikällor. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att teckna elavtal hos Nordic Green Energy.

Elhandelsavtal med 100 % förnybar el

Nordic Green Energy har under sina 19 år på marknaden erbjudit 100 % grön el från förnyelsebara energikällor som solkraft, vindkraft och vattenkraft. Hos Nordic Green Energy har privatkunder möjligheten att välja mellan ett rörligt elavtal och ett bundet elavtal upp till 5 år.

Elavtal med rörligt elpris

Med ett rörligt elpris följer ditt pris marknadspriset på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Under de senaste tre åren, 2017 Р2019, har det genomsnittliga månadspriset legat i intervallet 0,26 Р0,57 kr/kWh.

Elavtal med rörligt elpris har historiskt sett varit det mest lönsamma sett över en längre tidsperiod.

Nordic Green Energy tydliggör inte för kunden hur stort deras påslag är, endast att månadsavgiften är 39 kr.

Elavtal med fast elpris

Nordic Green Energy erbjuder även ett elavtal med fast elpris. Med ett fast elpris betalar du samma elpris under hela avtalsperioden. Hos Nordic Green Energy kan du binda elpriset under 1, 2, 3 eller 5 år. En månadsavgift på 39 kr tillkommer.

Prisexempel (2020-01-01): Bind elpriset under 2 år i elområde SE3 (Stockholm).

 

Ditt elpris blir 66,25 öre/kWh inkl. moms.

 

Jämförspriser

 3 000 kWh: 81,85 öre/kWh inkl. moms.

20 000 kWh: 68,59 öre/kWh inkl. moms.

Elens ursprung

Om du inte gör ett aktivt val får du oavsett 100 % förnybar el från vattenkraft. Om du är intresserad av att köpa ursprungsmärkt el från vindkraft tillkommer 1,25 öre/kWh inkl. moms. Om du istället är intresserad av solkraft tillkommer 2,5 öre/kWh inkl. moms.

Du har även möjligheten att välja till miljömärkningen Bra Miljöval eller EKOenergy för tillägget 1,25 öre/kWh inkl. moms. Nordic Green Energy är det första elbolaget i Sverige som erbjuder den internationella miljömärkning EKOenergy som stöttas av över 40 miljöorganisationer i 30 länder.

Nya kunder stödjer Vi-skogen

Om du tecknar ett elavtal på Nordic Greeen Energys hemsida doneras 300 kr till biståndsorganisationen Vi-skogen. Som ny kund bidrar du därmed till att fler träd planteras i Tanzania, Uganda, Rwanda och Kenya. Alla dess fyra länder är hårt drabbade av avskogningen som påverkar både natur och människor.

Elavtal till företag

Som företag kan du välja mellan ett bredare utbud av elavtal. Förutom rörligt och fast elpris har du möjligheten att välja mellan hybridpris och portföljförvaltning. 

Kundbetyg på Reco.se

Nordic Green Energy har ett relativt högt kundbetyg på Reco.se med kundbetyget 3,7 av 5 från 335 omdömen (2020-01-01).

Klagomål från kunder 2019

Enligt den oberoende vägledningssajten Konsumenternas Energimarknadsbyrå har det inkommit många klagomål om Nordic Green Energy under 2019.

Klagomålen avser framför allt vilseledande hemförsäljning och problem med kundtjänsten som inte är hjälpsamma när det kommer till att ångra avtal eller till att bevisa att ett avtal har ingåtts.

Om Nordic Green Energy

Nordic Green Energy (Switch Nordic Green AB med org. nmr.¬†556567-4347) har bedrivit elhandelsf√∂rs√§ljning under 19 √•r i Sverige. Nordic Green Energy √§r en del av den norska koncernen Troms Kraft som grundades 1898. Troms Kraft √§ger bland annat nio vattenkraftverk och en vindkraftpark som √•rligen producerar 1 TWh el.¬†√Ągaren till Troms Kraft AS √§r Troms√∂ kommun och Troms Fylkeskommune.¬†

Bästa alternativen 2020

Ett populärt alternativ om du är intresserad av ett rörligt elpris är Skellefteå Kraft som utsågs till elhandelsbolag med högst kundnöjdhet 2019 av Svenskt Kvalitetsindex. Hos Skellefteå Kraft kan du teckna ett rörligt elavtal med ett påslag på 7,5 öre/kWh inkl. moms. Då ingår 100 % förnybar el från vattenkraft, vindkraft och solkraft. Just nu behöver nya kunder inte betala något påslag eller månadsavgift de första sex månaderna.

Om du är intresserad av ett fast elpris är Fortum ett populärt alternativ. Fortum är Sveriges största elhandelsbolag med 935 000 kunder (2018). Hos Fortum får alla nya kunder just nu 500 kr rabatt om man tecknar ett elavtal direkt på hemsidan.

Slutsats

Nordic Green Energy erbjuder ett brett utbud av elavtal till både privatkunder och företag. Som privatkund har du möjligheten att välja mellan ett rörligt elpris som följer marknadspriset på Nord Pool och ett fast elpris under 1 Р5 år. 

Fördelar

P

Alla nya kunder stödjer Vi-skogen med 300 kr.

P

Erbjuder miljömärkningarna Bra Miljöval och EKOenergy.

Nackdelar

O

Visar inte hur stort påslaget är på rörligt elavtal.

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Många klagomål från kunder under 2019 enligt Energimarknadsbyrån.