Elavtal hos Varberg Energi

Elbolaget Varberg Energi erbjuder privatkunder elavtal med både rörligt och fast elpris. I detta omdöme och recension kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el från Varberg Energi under 2021.

Välj mellan fyra elavtal

Varberg Energi erbjuder följande elavtal till privatkunder under 2021:

  • VIVA Rörligt
  • VIVA Fast
  • VIVA Trend
  • VIVA Bas

Om kunden inte gör ett aktivt val får man automatiskt VIVA Bas, ett elavtal med rörligt elpris. 

Rörligt elpris hos Varberg Energi

Med VIVA Rörligt får du ett rörligt elpris som följer prisutvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Du får därmed räkna med att elpriset kan variera från cirka 15 öre/kWh upp till cirka 55 öre/kWh mellan olika månader.

Påslaget är 3,8 öre/kWh exkl. moms och den fasta månadsavgiften är 30,42 kr/kWh inkl. moms. 

Fast elpris hos Varberg Energi

Med VIVA Bundet betalar du lika mycket per kWh under hela avtalsperioden. Du får därmed ett tryggt elpris som inte påverkas av prisutvecklingen på Nord Pool. Välj mellan en bindningstid på 1 eller 3 år. Månadsavgiften är densamma som för rörligt elavtal, det vill säga 30,42 kr/kWh inkl. moms.

Tänk på att det sällan lönar sig att binda elpriset. Du kan läsa mer om att välja rörligt eller fast elpris här.

Förvaltat elavtal

Privatkunder har även möjligheten att välja det förvaltade elavtalet VIVA Trend. Varberg Energis förvaltare följer marknadens utveckling och köper terminer när det uppstår gynnsamma tillfällen. Denna typ av elavtal är ovanligt bland privatkunder, däremot är det en populär avtalsform för företag.

Varberg Energi anger inte strategin och hur stor andel av portföljen som säkras upp.

Avtalstiden är löpande med observera att uppsägningstiden är 12 månader.

100 % förnybar el ingår alltid

Hos Varberg Energi har privatkunder två alternativ när det kommer till ursprungsmärkt el. Välj mellan vindkraft och vattenkraft eller vindkraft och solkraft. om du väljer vindkraft och solkraft är all el ursprungsmärkt från Varberg Energis egna produktionsanläggning Solsidan utanför Varberg,

Om Varberg Energi

Varberg Energi AB ägs av Varbergs kommun och bedriver verksamhet inom elnät, el, fjärrvärme, gas, bredband och IT-tjänster.

Bästa alternativen 2021

Om du är intresserad av ett elavtal med rörligt pris rekommenderas Sveriges femte största elleverantör Göta Energi. Hos Göta Energi är påslaget 3,6 öre/kWh, det vill säga 2 öre/kWh lägre än Varberg Energi. Nya kunder får ett presentkort på mat (500 kr) som kan användas hos bland annat Coop, Hemköp och Willys.

Om du är intresserad av att binda elpriset är Fortum ett populärt alternativ. Hos Fortum kan privatkunder binda elpriset under 12 eller 36 månader. Just nu betalar nya kunder ingen månadsavgift under 12 månader, vilket innebär en rabatt på 420 kr.

Slutsats

Varberg Energi erbjuder privatkunder tre olika typer av elavtal, ett rörligt elavtal, ett fast elavtal och ett förvaltat elavtal. Välj mellan lokalt ursprungsmärkt el från vindkraft och vattenkraft eller vindkraft och solkraft.

Fördelar

P

100 % förnybar el ingår.

P

Välj mellan tre olika typer av elavtal.

Nackdelar

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Elavtalet VIVA Rörligt har en bindningstid på 1 år.

O

Elavtalet VIVA Trend har en uppsägningstid på 12 månader.