Elavtal hos Varberg Energi

Elbolaget Varberg Energi erbjuder privatkunder elavtal med både rörligt och fast elpris. I detta omdöme och recension kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el från Varberg Energi under 2023.

Välj mellan fyra elavtal

Varberg Energi erbjuder följande elavtal till privatkunder under 2023:

  • Rörligt
  • Fast
  • Trend
  • Dynamiskt

 

Rörligt elpris

Rörligt elpris innebär att ditt elavtal följer prisutvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Du får därmed räkna med att spotpriset kan variera kraftigt mellan olika månader, däremot har det visat sig att denna avtalsform har gett lägst elpris över tid.

Påslaget är 4,75 öre/kWh inkl. moms och den fasta avgiften är 365 kr/kWh inkl. moms per år.

Dynamiskt elpris

Varberg Energi erbjuder även ett rörligt elpris som debiteras utifrån timmes-priserna på Nord Pool, ett så kallat avtal med timpris. Denna avtalsform kan vara fördelaktig för dig som har möjligheten att flytta din elanvändning till dygnets billigare timmar.

Påslaget och fast avgift är densamma som för rörligt elpris med månadspris.

Fast elpris

Med fast elpris betalar du lika mycket per kWh under hela avtalsperioden. Du får därmed ett tryggt elpris som inte påverkas av prisutvecklingen på Nord Pool. Välj mellan en bindningstid på 1 eller 3 år. Månadsavgiften är densamma som för rörligt elavtal, det vill säga 30,42 kr/kWh inkl. moms.

Tänk på att det sällan lönar sig att binda elpriset. Du kan läsa mer om att välja rörligt eller fast elpris här.

Förvaltat elavtal

Privatkunder har även möjligheten att välja det förvaltade elavtalet Trend. Varberg Energis förvaltare följer marknadens utveckling och köper terminer när det uppstår gynnsamma tillfällen. Denna typ av elavtal är ovanligt bland privatkunder, däremot är det en populär avtalsform för företag.

Varberg Energi anger inte strategin och hur stor andel av portföljen som säkras upp.

Avtalstiden är löpande med observera att uppsägningstiden är 12 månader.

Välj mellan förnybar och fossilfri el

Hos Varberg Energi har privatkunder två alternativ när det kommer till ursprungsmärkt el. Välj mellan el från förnyelsebara energikällor alternativt fossilfritt. Den främsta skillnaden är att fossilfri el inkluderar el från kärnkraft.

Om Varberg Energi

Varberg Energi AB ägs av Varbergs kommun och bedriver verksamhet inom elnät, el, fjärrvärme, gas, bredband och IT-tjänster.

Slutsats

Varberg Energi erbjuder privatkunder tre olika typer av elavtal, ett rörligt elavtal, ett fast elavtal och ett förvaltat elavtal. Välj mellan lokalt ursprungsmärkt el från vindkraft och vattenkraft eller vindkraft och solkraft.

Fördelar

P

Välj mellan fyra olika typer av elavtal.

P

Transparent och tydlig prissättning.

Nackdelar

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Elavtalet Trend har en uppsägningstid på 12 månader.