Elavtal hos Borås elhandel

Borås elhandel erbjuder elavtal med rörligt eller fast elpris. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att byta elhandelsavtal till Borås elhandel.

Borås elhandel

Borås elhandel erbjuder privatkunder möjligheten att teckna två olika typer av elavtal under 2021. Ett elavtal med rörligt elpris och ett elavtal med bundet elpris.

Elavtal med rörligt elpris

Borås elhandel erbjuder ett elavtal med rörligt elpris som följer utvecklingen på elbörsen Nord Pool. Förutom marknadspriset tillkommer ett påslag som bland annat täcker elcertifikat och avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool.

Kostnaden för elcertifikat är 5,57 öre/kWh exkl. moms och övriga påslaget är 2,90 öre/kWh exkl. moms. Totalt påslag inklusive moms är därmed 10,59 öre/kWh. Förutom påslaget tillkommer en månadsavgift på 39 kr inkl. moms.

Prisexempel (2020-06-01): Rörligt elavtal under en månad med marknadspriset 40 öre/kWh. Ditt elpris blir 20 + 5,57 + 2,90 = 48,47 öre/kWh exkl. moms. Med 25 % moms blir priset 60,59 öre/kWh.

 

Tillkommande avgift är 39 kr per månad.

 

Med elförbrukningen 3 000 kWh per år blir ditt totala elpris 76,19 öre/kWh.

Elavtal med fast elpris

Borås elhandel erbjuder även ett elavtal med fast elpris. Du har möjligheten att binda elpriset under en period av 1, 2, 3, 4 eller 5 år.

Prisexempel (2020-01-01): Bind elpriset under 2 år i elområde SE3 (Stockholm). Ditt elpris blir 61,13 öre/kWh inkl. moms.

 

Tillkommande avgift är 39 kr per månad.

 

Med elförbrukningen 3 000 kWh per år blir ditt totala elpris 76,7 öre/kWh.

Elens ursprung

Borås elhandel värnar om miljön och har gjort det enkelt att välja el från förnyelsebara energikällor. Som kund hos Borås elhandel kan du välja mellan el som är märkt med Bra Miljöval och EPD – ursprungsmärkt el.

Bra Miljöval eller EPD – ursprungsmärkt

Märkning Bra Miljöval är en av världens tuffaste miljömärkningar av el. Förutom att elproduktionen ska vara förnybar måste den uppfylla flera hårda krav. Exempelvis måste vindkraftverk vara omsorgsfullt placerade och vattenkraftverk får inte leda till torrläggning av vattendrag.

Alternativet är ursprungsmärkt (EPD) el från en blandning av vatten, vind eller sol. Elen produceras i nordiska anläggningar.

Oavsett om du väljer Bra Miljöval eller ursprungsmärkning får du 100 % förnybar el.

Om du inte gör ett aktivt val

Om du inte gör ett aktivt val får du en mix av kärnkraft (59 %) och förnybart (41 %). Den förnybara elen kommer från solkraft, vindkraft och vattenkraft.

Om Borås elhandel

Borås Elhandel AB (org. nr. 556613-7765) ägs av Vattenfall. Bolaget har arbetet med att sälja el sedan avregleringen 1999 och har idag cirka 15 medarbetare.

Borås elhandel erbjuder privatkunder 100 % fossilfri el, solcellsteknik och ladd-lösningar för elbilar.

Slutsats

Hos Borås elhandel har privatkunder möjligheten att teckna elhandelsavtal med 100 % fossilfri el. Välj mellan ett rörligt elpris som följer utvecklingen på elbörsen Nord Pool eller bind elpriset under 1 – 5 år.

Fördelar

P

Möjligt att välja till 100 % förnybar el märkt enligt Bra Miljöval alternativt vanlig ursprungsmärkning.

Nackdelar

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Påslaget på det rörliga elpriset är relativt högt.