Elavtal hos Kärnfull Energi

Kärnfull Energi är elbolaget som enbart säljer ursprungsmärkt el från svenska kärnkraftverk. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el från Kärnfull Energi.

Elavtal med rörligt elpris

Kärnfull Energi erbjuder privatkunder möjligheten att teckna ett elavtal med rörligt elpris som följer spotprisets utveckling på Nord Pool. Denna avtalsform har historiskt sett gett lägst elpris. 

Påslag och avgifter

Förutom inköpspriset på Nord Pool tillkommer påslaget 1,95 öre/kWh exkl. moms. Kostnaden för elcertifikat ingår inte i påslaget. 

Kostnaden för ursprungsgarantierna inklusive forskningsstöd uppgår till 1,25 öre/kWh exkl. moms.

Förutom de rörliga påslagen tillkommer en fast månadsavgift på 39 kr inkl. moms.

Elavtal med kärnkraft

Välj ursprungsmärkt el från alla svenska kärnkraftverk alternativt 100 % el från ett specifikt kärnkraftverk. Välj mellan Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.

Kärnfull Energi Kärnkraftverk

Högt kundbetyg på Trustpilot

Kärnfull Energi har ett kundbetyg på 4,7 av 5 från 25 omdömen på Trustpilot (2021-04-11).

Kärnfull Energi på Trustpilot

Om Kärnfull Energi

Elbolaget Kärnfull Energi lanserades 2019 som Sveriges första elbolag med 100 % kärnkraft. Sedan februari 2021 säljer Kärnfull Energi även el på den danska marknaden.

Bolagsnamn: Kärnfull Future AB

Org-nummer: 559211-1552.

Adress: Eklandagatan 1, 412 55 Göteborg.

Populära alternativ 2022

Om du är intresserad av att få ursprungsmärkt el från kärnkraft kan Fortum vara ett lämpligt alternativ. Hos Fortum ingår fossilfri el i påslaget, det vill säga en blandning av kärnkraft och förnybara energikällor som vindkraft och vattenkraft.

Just nu under januari 2022 bjuder Fortum alla nya kunder på månadsavgiften under 12 månader. En rabatt som är värd 420 kr.

Slutsats

Kärnfull Energi erbjuder privatkunder möjligheten att teckna ett rörligt elavtal med 100 % ursprungsmärkt el från svenska kärnkraftverk.

Fördelar

P

100 % ursprungsmärkt el från kärnkraft ingår.

P

Möjligt att välja ett specifikt kärnkraftverk.

P

Stödjer forskning inom kärnkraft.

Nackdelar

O

Ingen rabattt till nya kunder.

Vanliga frågor 

Vad blir mitt elpris?

Eftersom elavtalet är rörligt kommer ditt elpris variera baserat på spotprisets utveckling på Nord Pool. Under 2020 var det genomsnittliga spotpriset 22 öre/kWh i elområde SE3 (Stockholm).

Förutom inköpspriset på Nord Pool tillkommer ett påslag på 3,2 öre/kWh exkl. moms samt kostnaden för elcertifikat. En månadsavgift tillkommer också på 39 kr inkl. moms.

Vilka typer av elavtal erbjuder Kärnfull Energi?

Kärnfull Energi erbjuder endast en typ av elavtal, ett elavtal med rörligt elpris som följer spotprisets utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool.

Hur lång är bindnings- och uppsägningstiden?

Elavtalet löper tillsvidare med en uppsägningstid på 2 månader.