Jämför elavtal

Hitta det bästa elavtalet med rörligt elpris på 1 minut. Välj din årsförbrukning och se vilket elbolag som ger dig det lägsta priset. Nya kunder får upp till 1505 kr i rabatt under juli 2024.

Årlig elanvändning:
 • Filter
 • Timmes-mätning
Se fler elbolag

 • Jämförelsen avser elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool. Denna avtalsform har historiskt sett gett lägst elpris över en längre tid.
 • Elpriset är beräknat utifrån det genomsnittliga spotpriset på Nord Pool under perioden januari – maj 2024 i elområde SE3 (Stockholm), vilket innebär 0,675 kr/kWh inkl. moms. Eventuellt volympåslag är ej medräknat. Ditt framtida elpris kan därmed bli både högre eller lägre jämfört mot beräknat jämförelsepris på grund av framtida spotpriser, ditt elområde, volympåslag och justering av elcertifikatavgift.
 • Avgifter, påslag och elpriser är redovisade inkl. moms. Påslaget redovisas inkl. elcertifikat.
 • Observera att priset inkluderar eventuella rabatter som enbart gäller under första året som kund. 

Teckna ett nytt elavtal på 5 minuter

I Sverige är det enkelt att byta elavtal eftersom det nya elhandelsbolaget i regel hjälper till under hela bytesprocessen. Du behöver inte oroa dig för strömavbrott eftersom ditt nya elbolag informerar ditt elnätsföretag om bytet. Det finns inte heller någon risk att bli dubbeldebiterad eftersom ditt nya elbolag kommer överens om ett startdatum tillsammans med ditt gamla elbolag.

Tips: Kom ihåg att kontrollera att ditt befintliga elavtal inte har någon uppsägningstid eller bindningstid. Elbolag som hjälper till med bytet kontrollerar i regel detta under bytesprocessen.

Bästa rabatterna på elavtal under juli 2024

Just nu finns det två elbolag som erbjuder rabatt till nya privatkunder, dessa är Fortum och Skellefteå Kraft.

 • Fortum: För dig som bor i lägenhet: Ingen månadsavgift under 12 månader, vilket innebär en rabatt på 588 kr. För dig som bor i radhus/villa: Inget påslag under 12 månader. Fortum erbjuder även 12 månaders fri månadsavgift till dig som väljer fast elpris.
 • Skellefteå Kraft: Ingen månadsavgift och inget rörligt påslag per kWh under 9 månader. Enbart besparing från månadsavgiften är 441 kr. Med en årlig elanvändning på 20 000 kWh blir besparingen från påslaget cirka 1 100 kr. En årlig elanvändning på 5 000 kWh ger istället en besparing från påslaget på cirka 300 kr. Om du bor i villa och använder 20 000 kWh per år har du därmed möjligheten att spara 1 505 kr hos Skellefteå Kraft.

 

Jämför elavtal från populära elbolag

När du jämför elavtal med Elavtal24 behöver du inte oroa dig för elbolag med missnöjda kunder och otydliga avtalsvillkor med långa uppsägningstider. Elavtal24 jämför endast populära elleverantörer som använder en transparent prissättning utan dolda avgifter som är enkel att förstå.

I vår jämförelsetjänst hittar du inte några elleverantörer som är med på Energimarknadsinspektionens eller Svensk Handels varningslistor över elbolag med många klagomål. 

Bästa elavtalen har ett rörligt elpris

Elavtal med rörligt elpris har visat sig ge lägst elpris över tid. Detta fastställde Energimarknadsinspektionen i en undersökning som baserades på åren 2004 – 2018. Vi rekommenderar därmed att du tecknar ett elavtal med rörligt elpris som följer spotpriset på el, trots att det periodvis kan vara lockande att binda elpriset på grund av tillfälliga oroligheter på elmarknaden.

Det är även viktigt att komma ihåg att elhandelskostnaden endast utgör omkring en tredjedel av ditt totala elpris, eftersom energiskatt och elnätsavgifter tillkommer.

Tips: Med ett rörligt elavtal är det möjligt att bli debiterad utifrån timmes-priserna på Nord Pool. Detta tillval passar dig som vill anpassa din elanvändning utifrån aktuella tim-priser på Nord Pool för att sänka elkostnaden.

Undvik dyra anvisningsavtal

Sedan den svenska elmarknaden avreglerades 1996 kan alla konsumenter välja vilket elbolag man vill ha som elhandelsleverantör. Om du inte aktivt väljer en elhandelsleverantör kommer ditt elnätsbolag anvisa dig till en elhandlare. Du får då betala ett anvisningspris som i regel är betydligt dyrare än alla andra typer av elavtal.

Enligt Statistiska centralbyrån har omkring 10 % av alla svenska hushåll ett elavtal med anvisat pris.

Olika typer av påslag och avgifter

De flesta elbolag tar ut ett påslag på cirka 5 – 7 öre/kWh exkl. moms på marknadspriset. Påslaget kompenserar elbolaget för att bland annat köpa in och administrera elcertifikat, avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool samt eventuellt inköp av ursprungsmärkning.

Elcertifikat är ett politiskt styrmedel som skapades för att främja utbyggnaden av förnyelsebara produktionsslag. Kraftverk som producerar förnybar el blir tilldelade elcertifikat vilket ger en extra intäkt medan konsumenter av el är tvungna ett köpa en viss mängd elcertifikat som bestäms av den så kallade kvotplikten.

Förutom påslaget tillkommer i regel en månadsavgift på cirka 40 – 50 kr inkl. moms. 

Nätavgifter och energiskatt tillkommer

Tänk på att elnätavgiften till din lokala nätägare tillkommer. Elnätet i Sverige ägs av ett flertal aktörer genom ett reglerat monopol. Du har därmed inte möjligheten att välja vem du ska betala nätavgiften till. Nätavgiften är en ersättning till nätägaren för att du får utnyttja elnätet för att transportera hem elen från kraftproducenterna till bostaden. Det är nätägaren som äger din elmätare och som rapporterar in din elanvändning till elhandelsbolaget.

Förutom nätavgiften tillkommer en energiskatt på 35,3 öre/kWh exkl. moms, alternativt 25,7 öre/kWh exkl. moms om du har rätt till reducerad energiskatt.

Ditt totala elpris består därmed av tre delar:

 1. Kostnaden för att köpa in el från kraftproducenterna på Nord Pool inklusive påslag från energibolaget.
 2. Kostnaden för att utnyttja elnätet, den så kallade nätavgiften.
 3. Kostnaden för att betala energiskatt till staten.

Tänk på att moms (25 %) tillkommer på alla dessa tre delar om du köper el som privatperson. Den totala kostnaden per kWh uppgår därmed oftast till cirka 1,5 – 2,5 kr/kWh inkl. moms.

Så kan du jämföra elavtal

Vi har listat sju saker som är viktiga att tänka på om man är intresserad av att jämföra elavtal mellan olika elbolag.

1. Vilken typ av elavtal vill du teckna?

Innan man börjar jämföra elavtal är det viktigt att besluta vilken typ av elavtal man är intresserad av. Här det viktigt att ta ett genomtänkt beslut, framför allt om du funderar på att binda elpriset under flera år, eftersom du då är bunden till samma elavtal under hela avtalsperioden.

Tips: Välj ett elavtal med rörligt elpris om du prioriterar lägsta möjliga elpris och kan hantera en oväntad utgift om elpriset går upp under en kort period.

2. Jämför påslaget

Om du är intresserad av att jämföra elavtal med rörligt elpris är det viktigt att jämföra elbolagens påslag på inköpspriset. Var noga med att kontrollera om kostnaden för elcertifikat ingår i det angivna påslaget. Kontrollera även om ursprungsmärkt el från förnybara energikällor ingår.

Tänk på att det i tillkommer ett så kallat volympåslag på den genomsnittliga priset på Nord Pool. Anledningen är att de flesta elhandelskunder använder mer el under de timmar på dygnet då spotpriset är högt på grund av stor efterfrågan. Volympåslaget avser ett genomsnitt av elbolagets kunder om du inte har valt ett rörligt elavtal med timmes-debitering.  

Tips: Undvika att teckna elavtal med rörligt pris hos elbolag som inte redovisar sitt påslag på ett transparent och tydligt sätt.

3. Jämför den fasta avgiften

Det är vanligt att elbolagen tar ut en fast månadsavgift på omkring 40 – 60 kr inkl. moms. Kontrollera att moms ingår i den angivna avgiften när du jämför avgiften mellan elbolagen.

4. Jämför ditt totala elpris

Med tanke på att elpriset består av både ett rörligt påslag och en fast avgift kan det vara komplicerat att veta vilket elavtal som  ger lägst elpris. Ett elavtal med en hög månadsavgift och ett lågt påslag är exempelvis i regel mer förmånligt för elkonsumenter med en hög elförbrukning.

Tips: Använd vår jämförelsetjänst för att hitta vilket elavtal som ger dig det lägsta elpriset utifrån din elförbrukning.

5. Kontrollera bindnings- och uppsägningstider

Elavtal med rörligt elpris har oftast ingen bindningstid utan istället är elavtalet löpande, däremot är det inte ovanligt att vissa elbolag har en bindningstid upp till 12 månader. Tänk på att det kan bli kostsamt om du väljer att bryta ett elavtal i förtid. Uppsägningstiden varierar mellan elbolagen men ligger oftast omkring en till tre månader. 

Tips: Klicka på Mer information under respektive elbolag i vår jämförelsetjänst för att kontrollera bindningstid och uppsägningstid.

6. Ingår ursprungsmärkt el?

Om du är intresserad av att köpa ursprungsmärkt el från förnybara energikällor är det viktigt att kontrollera om kostnaden för ursprungsgarantierna ingår i det angivna elpriset. De två vanligaste förnybara energikällorna i Sverige är vattenkraft och vindkraft. 

Tips: Tänk på att handeln med ursprungsgarantier inte är kopplat till det fysiska flödet av el. Du har därmed inte möjligheten att välja vilken typ av el som du får i ditt eluttag. Däremot ger handeln med ursprungsgarantier en extra intäkt till alla kraftproducenter av förnybar el.

7. Får nya kunder rabatt?

På grund av konkurrensen i elhandelsbranschen finns det elbolag som erbjuder nya kunder någon form av nykundsrabatt. Dessa typer av rabatter är ofta väldigt förmånliga och det är inte ovanligt att nya kunder inte behöver betala någon månadsavgift under det första året. En rabatt som kan innebära en besparing på cirka 400 – 600 kr.

Vanliga frågor om elavtal

Finns det olika elavtal för lägenhet och villa?

Elhandelsbolagen erbjuder samma elavtal oavsett din boendeform, det vill säga oavsett om du bor i radhus, lägenhet (bostadsrätt eller hyresrätt) eller villa (småhus).

Vilket elavtal är bäst?

Vilket som är det bästa elavtalet är individuellt eftersom man som privatperson prioriterar olika faktorer som exempelvis:

 • Om man är intresserad av ett fast eller rörligt elavtal.
 • Om man är intresserad av ett mix-avtal, exempelvis ett vintersäkrat elavtal med fast elpris under vintermånaderna.
 • Om man enbart prioriterar billig el eller om elhandelsbolagets kundnöjdhet spelar roll.
 • Om man vill kunna köpa ursprungsmärkt el från lokala producenter av förnybar el.
 • Om man äger en solcellsanläggning och prioriterar en hög ersättning för såld solel.

Om du anser att det bästa elavtalet erbjuds av elbolaget med lägst påslag inköpspriset i kombination med nykundsrabatter rekommenderas sidan Bästa elbolaget 2023.

Vilket elavtal är bäst i min stad?

De flesta elhandelsbolag säljer el till alla adresser i Sverige, detta gäller framför allt alla större elleverantörer. Däremot måste du teckna ett elnätsavtal med nätägaren på din ort.

Läs mer om hur du hittar det bästa elavtalet i din stad:

Är elavtal med rörligt pris alltid billigast?

Nej, historiskt sett finns det perioder då det har lönat sig att binda elpriset. Däremot visar en studie utförd av Energimarknadsinspektionen att det historiskt sett har varit fördelaktigt med rörligt pris. Denna studie baserade sitt resultat på perioden 2004 – 2017.

Finns det elavtal med rabatt till nya kunder?

Ja, vi har hittat fyra elhandlare som just nu erbjuder någon form av rabatt till nya kunder. Dessa är Greenley, Fortum och Skellefteå Kraft. Fortum erbjuder även sitt elavtal med studentrabatt.