Jämför elavtal

Hitta Sveriges bästa elavtal på 1 minut, oavsett om du är intresserad av rörligt eller fast pris. Nya kunder får upp till 588 kr i rabatt under november 2020.

Teckna ett nytt elavtal på 5 minuter

I Sverige är det enkelt att byta elavtal eftersom det nya elhandelsbolaget hjälper till under hela bytesprocessen. Du behöver inte oroa dig för strömavbrott eftersom ditt nya elbolag informerar ditt elnätsföretag om bytet. Det finns inte heller någon risk att bli dubbeldebiterad eftersom ditt nya elbolag kommer överens om ett startdatum tillsammans med ditt gamla elbolag.

Tips: Kom ihåg att kontrollera att ditt befintliga elavtal inte har någon uppsägningstid eller bindningstid. Om du bryter avtalet i förtid kan det medföra tillkommande straffavgifter. 

Undvik dyra anvisningsavtal

Sedan den svenska elmarknaden avreglerades 1996 kan alla konsumenter välja vilket elbolag man vill ha som elhandelsleverantör. Om du inte aktivt väljer en elhandelsleverantör kommer ditt elnätsbolag anvisa dig till en elhandlare. Du får då betala ett anvisningspris som i regel är betydligt dyrare än alla andra typer av elavtal.

Enligt Statistiska centralbyrån har omkring 10 % av alla svenska hushåll ett elavtal med anvisat pris (december 2019).

El handlas på elbörsen Nord Pool

Elpriset bestäms utifrån utbud och efterfrågan på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Elpriset varierar mellan varje timme, däremot betalar de flesta privatkunder ett genomsnittspris för hela månaden.

För att kunna bli debiterad utifrån timpriserna krävs ett rörligt elavtal med timmätning. Alla konsumenter har rätten att bli debiterad per timme utan några extra avgifter.

Välj elavtal med rörligt eller fast pris

Det är vanligt att elhandlare erbjuder möjligheten att välja mellan olika tre olika typer av elavtal till privatpersoner – rörligt, fast och mix. Mix är en kombination av rörligt och fast elpris. De flesta privatpersoner står mellan valet att välja fast eller rörligt elpris.

Rörligt elavtal

Med ett rörligt elavtal följer ditt elpris marknadspriset på elbörsen Nord Pool. Du får därmed räkna med att ditt genomsnittliga månadspris kan variera från cirka 15 öre/kWh upp till cirka 55 öre/kWh.

Elavtal med rörligt elpris har historiskt sett över en längre tidsperiod varit det billigaste elavtalet. Under april 2020 hade du exempelvis endast betalat 9,8 öre/kWh (elområde SE3).

Fast elavtal

Med ett fast elavtal betalar du ett fast elpris under hela avtalsperioden. Du vet därmed exakt vad elen kommer kosta under en överskådlig framtid. Hos de flesta elhandelsbolag kan du binda elpriset från 6 månader upp till 3 år.

Bundet elavtal passar dig som inte vill få en oväntad utgift om elpriset går upp.

Olika typer av påslag och avgifter

Elhandelsbolag tar ut ett påslag på cirka 5 – 7 öre/kWh exkl. moms på marknadspriset. Påslaget kompenserar elbolaget för att bland annat köpa in och administrera elcertifikat, avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool samt eventuellt inköp av ursprungsmärkning.

Elcertifikat är ett politiskt styrmedel som skapades för att främja utbyggnaden av förnyelsebara produktionsslag. Kraftverk som producerar förnybar el blir tilldelade elcertifikat vilket ger en extra intäkt medan konsumenter av el är tvungna ett köpa en viss mängd elcertifikat som bestäms av den så kallade kvotplikten.

Förutom påslaget tillkommer i regel en månadsavgift på cirka 40 – 50 kr inkl. moms. 

Välj förnybar el

Elbolag erbjuder möjligheten att köpa till ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor som exempelvis vattenkraft, solkraft och vindkraft. Hos vissa elbolag ingår kostnaden för ursprungsmärkningen i påslaget.

Om du inte vill betala extra för ursprungsmärkt el får du per automatik den så kallade svenska residualmixen. Under 2018 var 35 % av denna el producerad med fossila bränslen.

Nätavgifter och energiskatt tillkommer

Tänk på att nätavgiften till din lokala nätägare tillkommer. Elnätet i Sverige ägs av ett flertal aktörer genom ett reglerat monopol. Du har därmed inte möjligheten att välja vem du ska betala nätavgiften till. Nätavgiften är en ersättning till nätägaren för att du får utnyttja elnätet för att transportera hem elen från kraftproducenterna till bostaden. Det är nätägaren som äger din elmätare och som rapporterar in din elanvändning till elhandelsbolaget.

Förutom nätavgiften tillkommer en energiskatt på 35,3 öre/kWh exkl. moms, alternativt 25,7 öre/kWh exkl. moms om du har rätt till reducerad energiskatt.

Ditt totala elpris består därmed av tre delar:

  1. Kostnaden för att köpa in el från kraftproducenterna på Nord Pool inklusive påslag från energibolaget.
  2. Kostnaden för att utnyttja elnätet, den så kallade nätavgiften.
  3. Kostnaden för att betala energiskatt till staten.

Tänk på att moms (25 %) tillkommer på alla dessa tre delar om du köper el som privatperson. Den totala kostnaden per kWh uppgår därmed oftast till cirka 1,5 – 2,5 kr/kWh inkl. moms.

Vanliga frågor om elavtal

Finns det någon fördel att teckna elavtal hos min nätägare?

Den enda fördelen är att du får allt samlat på samma faktura, det vill säga både kostnaden för nätavgiften och elhandeln.

Finns det olika elavtal för lägenhet och villa?

Elhandelsbolagen erbjuder samma elavtal oavsett din boendeform, det vill säga oavsett om du bor i lägenhet (bostadsrätt eller hyresrätt) eller villa (småhus).

Vilket elavtal är bäst 2020?

Vilket som är det bästa elavtalet är individuellt eftersom man som privatperson prioriterar olika faktorer som exempelvis:

  • Om man är intresserad av ett fast eller rörligt elavtal.
  • Om man är intresserad av ett mix-avtal, exempelvis ett vintersäkrat elavtal med fast elpris under vintermånaderna.
  • Om man enbart prioriterar det billigaste elavtalet eller om elhandelsbolagets kundnöjdhet spelar roll.
  • Om man vill kunna köpa ursprungsmärkt el från lokala producenter av förnybar el.
  • Om man äger en solcellsanläggning och prioriterar en hög ersättning för såld solel.

Om du anser att det bästa elavtalet erbjuds av elbolaget med lägst påslag på inköpspriset rekommenderas sidan Bästa elbolaget 2020.

Vilket elavtal är bäst i min stad?

De flesta elhandelsbolag säljer el till alla adresser i Sverige, detta gäller framför allt alla större elleverantörer. Däremot måste du teckna ett elnätsavtal med nätägaren på din ort.

Läs mer om hur du hittar det bästa elavtalet i din stad: