Elavtal hos Bixia

Bixia erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elavtal med fast eller rörligt elpris. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att byta elhandelsavtal till Bixia.

Elhandelsbolaget med närproducerad el

Bixia är ett av Sveriges större elhandelsbolag med över 200 000 kunder (2018). Bixia är ett de elbolag som köper in mest närproducerad förnybar el i Norden, exempelvis från lokala vindkraftverk och vattenkraftverk. 

Elavtal med rörligt elpris

Med ett rörligt elavtal följer elpriset prisutvecklingen på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Elpriset har under de senaste tre åren (2017 Р2019) varierat mellan cirka 0,3 Р0,6 kr/kWh. Historiskt sett har det alltid lönat sig att teckna ett rörligt elpris sett över en längre tidsperiod.

Påslaget ligger på 5 öre per kWh inkl. moms och avser bland annat elcertifikat och avgifter till Nord Pool och Svenska Kraftnät. Förutom påslaget tillkommer en fast månadsavgift på 32,5 kr.

Det rörliga elavtalet har ingen bindningstid, du har därmed att möjligheten att flytta elavtalet när du vill. 

Elavtal med fast elpris

Med ett fast elpris betalar du samma pris per kilowattimme under en avtalad period. Hos Bixia har du möjligheten att välja en avtalsperiod på 1, 2, 3 eller 5 år. Ett bundet elpris passar dig som prioriterar trygghet och som inte vill få en oväntad utgift om elpriset går upp.

Prisexempel (2020-01-01): Bind ditt elpris under 2 år i elområde SE3 (Stockholm).

 

Din kostnad blir 59,9 öre/kWh inkl. moms.

 

En fast avgift tillkommer på 32,5 kr per månad inkl. moms. Med en årsförbrukning på 2 000 kWh betalar du därmed 79,4 kr/kWh inkl. moms och avgifter.

Närproducerad el med Bixia Nära

Om du är intresserad av att stötta närproducerad el kan du kan komplettera ditt elavtal med Bixia Nära för 29 kr per månad. Då köper du endast el från lokala elproducenter som producerar el med bland annat vindkraft och solceller.

I dagsl√§get har du m√∂jligheten att k√∂pa f√∂rnybar el fr√•n lokala elproducenter i Blekinge, Bohusl√§n, Dalarna, Dalsland, Gotland, G√§strikland, Halland, Norrland, N√§rke, Sk√•ne, Sm√•land, S√∂dermanland, Uppland, V√§rmland, V√§sterg√∂tland, V√§stmanland, √Ėsterg√∂tland och √Ėland.¬†

Kundnöjdhet enligt SKI

Svenskt Kvalitetsindex undersöker årligen kundnöjdheten i elhandelsbranschen. Den senaste undersökningen som avser 2019 visar att kundnöjdheten skiljer sig avsevärt mellan olika elbolag. Bixia kom på en 14e plats med kundbetyget 72,4, vilket kan jämföras mot branschens genomsnitt 68,1.

Elhandelsbolaget med högst kundnöjdhet är Skellefteå Kraft med kundbetyget 80,2. Hos Skellefteå Kraft får alla nya kunder en rabatt då man inte behöver betala påslag eller månadsavgift de första sex månaderna.

Om Bixia

Bixia AB (org. nr.¬†556544-2638) √§r elhandelsbolaget som vill g√∂ra det enkelt att v√§lja n√§rproducerad el fr√•n f√∂rnyelsebara energik√§llor. Hos Bixia har du bland annat m√∂jligheten att k√∂pa el fr√•n vindkraftverk i¬†√Ėsterg√∂tland, V√§sterg√∂tland, Sk√•ne och p√• √Ėland.

Bixia driver en Miljöfond som sedan starten 2014 stöttat flera hundra projekt som gör skillnad för miljö och klimat. De flesta av projekten är kopplade till investeringar i solceller. Bixia sätter varje månad undan ett belopp för varje Bixiakund, vilket ofta ger omkring en miljon kronor varje år.

Bästa alternativen 2020

Ett populärt alternativ till Bixia är Fortum som är Sveriges största elhandelsbolag med 935 000 kunder (2018). Hos Fortum får alla nya kunder 500 kr i rabatt eftersom du inte behöver betala någon månadsavgift under de första 12 månaderna.

Slutsats

Hos Bixia har privatkunder möjligheten att teckna elavtal med bundet eller rörligt elpris. Du kan välja närproducerad el från förnyelsebara energikällor som exempelvis solkraft, vindkraft och vattenkraft.

Fördelar

P

Tydlig och transparent prissättning. 

P

Möjligt att välja närproducerad el från närliggande vindkraftverk, vattenkraftverk och solcellsparker. 

Nackdelar

O

Det finns 13 elhandelsbolag med högre kundnöjdhet 2019 enligt Svenskt Kvalitetsindex.

O

Ingen rabatt till nya kunder.