Elavtal hos Enkla Elbolaget 

Enkla Elbolaget är elhandelsbolaget som erbjuder alla privatkunder möjligheten att teckna ett portföljförvaltat elavtal. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att byta elavtal till Enkla Elbolaget.

Elhandelsavtal med förnybar el

Enkla Elbolaget erbjuder endast elavtal med förnybar el från de förnyelsebara energikällorna solkraft, vindkraft och vattenkraft.

Till skillnad från många andra elbolag som erbjuder elavtal med fast och rörligt elpris hittar du endast ett portföljförvaltat elavtal hos Enkla Elbolaget.

Elfonden Relaxa

Det portföljförvaltade elavtalet går under namnet Elfonden Relaxa. Målet med elfonden är att jämna ut det rörliga elpriset och få färre pristoppar. 

Enkla Elbolaget har förvaltare som kontinuerligt följer elmarknaden och som handlar med teminer, så kallade prissäkringar, på Nasdaq OMX Commodities. Förvaltarna försöker tajma marknaden och köpa in stora mängder el vid fördelaktiga tillfällen under året. 

Portföljförvaltade elavtal är i dagsläget ovanligt bland privatkunder, däremot är det en populär avtalsform för företag som använder mycket el.

Enkla Elbolagets elpriser 2017 – 2019

Graf nedan visar hur fonden har presterat januari 2017 Рoktober 2020 i elområde SE3 (Stockholm). På grund av fallande elpriser våren och sommaren 2020 har rörligt elpris varit betydligt billigare än elfonden Relaxa.

Elfonden Relaxa

Svårt att jämföra förvaltade elavtal

En nackdel med portföljförvaltade elavtal är att det är svårt att jämföra avgifterna och påslaget mot andra elbolag. Det är därmed svårt att veta hur stor andel av påslaget som går till Enkla Elbolaget eller som används för att finansiera avgifter, ursprungsgarantier och elcertifikat. 

Enkla Elbolaget specificerar inte hur stor förvaltningsavgiften är och det är svårt att hitta avtalsvillkoren på Enkla Elbolagets hemsida.

Om Enkla Elbolaget

Enkla Elbolaget i Sverige AB (org. nr. 556415-2402) är ett dotterbolag till Dalakraft. Dalakraft ägs i sin tur till 51 % av Jämtkraft. 

Bästa alternativen 2020

Om du är intresserad av ett elavtal med rörligt elpris som följer marknadspriset på elbörsen Nord Pool rekommenderar vi Göta Energi. Med ett rörligt elpris skulle du exempelvis endast ha betalat 9,8 öre/kWh under april 2020. 

Göta Energi har ett påslag på 3,6 öre/kWh exkl. moms och inkl. elcertifikat. Just nu får alla nya kunder ett presentkort på 500 kr hos Elgiganten.

Ett annat populärt alternativ under 2020 är Fortum som är Sveriges största elleverantör med över 900 000 kunder. Fortum erbjuder elavtal med rörligt elpris alternativt bundet elpris under 6 Р36 månader. Det rörliga priset har ett påslag på 5,9 öre/kWh inkl. elcertifikat och ursprungsmärkt fossilfri el.

Just nu behöver nya kunder inte betala något månadsavgift under det första året, vilket innebär en rabatt på 500 kr.

Slutsats

Hos Enkla Elbolaget har privatkunder möjligheten att teckna ett portföljförvaltat elhandelsavtal med el från förnyelsebara energikällor. Med Elfonden Relaxa får du ett jämnare elpris utan pristoppar till skillnad mot ett rörligt elavtal som följer marknadspriset. Tänk dock på att det billigaste elavtalet är rörligt elavtal, åtminstone sett över en längre tidsperiod. 

Fördelar

P

Erbjuder ett portföljförvaltat elavtal till privatkunder.

P

Ett tryggare elavtal med jämnare elpris till skillnad från rörligt elpris.

Nackdelar

O

Erbjuder inte elavtal med fast eller rörligt elpris.

O

Enkla Elbolaget anger inte vad som gäller kring uppsägningstid och bindningstid.

O

Enkla Elbolaget specificerar inte förvaltningsavgiften.

O

Ingen rabatt till nya kunder.