Elavtal hos Enkla Elbolaget 

Enkla Elbolaget är elhandelsbolaget som erbjuder alla privatkunder möjligheten att teckna ett portföljförvaltat elavtal. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att byta elavtal till Enkla Elbolaget.

Elhandelsavtal med förnybar el

Enkla Elbolaget erbjuder endast elavtal med förnybar el från de förnyelsebara energikällorna solkraft, vindkraft och vattenkraft.

Till skillnad från många andra elbolag som erbjuder elavtal med fast och rörligt elpris hittar du endast ett portföljförvaltat elavtal hos Enkla Elbolaget.

Elfonden Relaxa

Det portföljförvaltade elavtalet går under namnet Elfonden Relaxa. Målet med elfonden är att jämna ut det rörliga elpriset och få färre pristoppar. 

Enkla Elbolaget har förvaltare som kontinuerligt följer elmarknaden och som handlar med teminer, så kallade kraftsäkringar, på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Förvaltarna försöker tajma marknaden och köpa in stora mängder el vid fördelaktiga tillfällen under året. 

Portföljförvaltade elavtal är i dagsläget ovanligt bland privatkunder, däremot är det en populär avtalsform för företag som använder mycket el.

Elpriser 2016 – 2019

Graf nedan visar hur fonden har presterat hittills under 2016 Р2019. Enligt Enkla Elbolaget har deras fond slagit det rörliga elpriset under denna period.

Svårt att jämföra portföljförvaltade elavtal

En nackdel med portföljförvaltade elavtal är att det är svårt att jämföra avgifterna och påslaget mot andra elbolag. Det är därmed svårt att veta hur stor andel av påslaget som går till Enkla Elbolaget eller som används för att finansiera avgifter, ursprungsmärkning och elcertifikat. 

Enkla Elbolaget specificerar inte hur stor förvaltningsavgiften är och det är svårt att hitta avtalsvillkoren på Enkla Elbolagets hemsida.

Om Enkla Elbolaget

Enkla Elbolaget i Sverige AB (org. nr. 556415-2402) är ett dotterbolag till Dalakraft. Dalakraft ägs i sin tur till 51 % av Jämtkraft. 

Bästa alternativen 2020

Om du är intresserad av ett elavtal med rörligt elpris som följer marknadspriset på elbörsen Nord Pool rekommenderar vi Skellefteå Kraft. Elbolaget Skellefteå har ett påslag på 7,5 öre/kWh inkl. moms, elcertifikat och 100 % ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor. Just nu behöver nya kunder inte betala något påslag eller någon månadsavgift de första sex månaderna.

Om du istället är intresserad av ett elavtal med fast elpris rekommenderar vi Fortum som är Sveriges största elbolag med 935 000 kunder (2018). När du binder elpriset hos Fortum vet du exakt vad elen kommer kosta under en period av 12 eller 36 månader. Du behöver därmed inte oroa dig för pristoppar på elbörsen Nord Pool. Just nu får alla nya kunder 500 kr i rabatt under det första året som kund.

Slutsats

Hos Enkla Elbolaget har privatkunder möjligheten att teckna ett portföljförvaltat elhandelsavtal med el från förnyelsebara energikällor. Med Elfonden Relaxa får du ett jämnare elpris utan pristoppar till skillnad mot ett rörligt elpris som följer marknadspriset.

Fördelar

P

Erbjuder ett portföljförvaltat elavtal till privatkunder.

P

Ett tryggare elavtal med jämnare elpris till skillnad från rörligt elpris.

Nackdelar

O

Erbjuder inte elavtal med fast eller rörligt elpris.

O

Enkla Elbolaget anger inte vad som gäller kring uppsägningstid och bindningstid.

O

Enkla Elbolaget specificerar inte förvaltningsavgiften.