Elavtal hos Enkla Elbolaget 

Enkla Elbolaget är elhandelsbolaget som erbjuder alla privatkunder möjligheten att teckna ett portföljförvaltat elavtal. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att byta elavtal till Enkla Elbolaget.

Elhandelsavtal med förnybar el

Enkla Elbolaget erbjuder endast elavtal med förnybar el från de förnyelsebara energikällorna solkraft, vindkraft och vattenkraft.

Till skillnad från många andra elbolag som erbjuder elavtal med fast och rörligt elpris hittar du endast ett portföljförvaltat elavtal hos Enkla Elbolaget.

Elfonden Relaxa

Det förvaltade elavtalet går under namnet Elfonden Relaxa. Målet med elfonden är att jämna ut det rörliga elpriset och få färre pristoppar. 

Enkla Elbolaget har förvaltare som kontinuerligt följer elmarknaden och som handlar med terminer, så kallade prissäkringar, på Nasdaq OMX Commodities. Förvaltarna försöker tajma marknaden och köpa in stora mängder el vid fördelaktiga tillfällen under året. 

Förvaltade elavtal är i dagsläget ovanligt bland privatkunder, däremot är det en populär avtalsform för företag som använder mycket el.

Enkla Elbolagets elpriser 2019 – 2021

Graf nedan visar hur fonden har presterat mellan den 1 januari 2019 till den 31 januari 2021 i elområde SE3 (Stockholm). På grund av fallande elpriser våren och sommaren 2020 har rörligt elpris varit betydligt billigare än elfonden Relaxa.

Elfonden Relaxa

Svårt att jämföra förvaltade elavtal

En nackdel med förvaltade elavtal är att det är svårt att jämföra avgifterna och påslaget mot andra elbolag. Det är därmed svårt att veta hur stor andel av påslaget som går till Enkla Elbolaget eller som används för att finansiera avgifter, ursprungsgarantier och elcertifikat. 

Enkla Elbolaget specificerar inte hur stor förvaltningsavgiften är och det är svårt att hitta avtalsvillkoren på Enkla Elbolagets hemsida.

Om Enkla Elbolaget

Enkla Elbolaget i Sverige AB (org. nr. 556415-2402) är ett dotterbolag till Dalakraft. Dalakraft ägs i sin tur till 51 % av Jämtkraft

Bästa alternativet 2022

Ett annat elbolag som erbjuder ett förvaltat elavtal är Telge Energi. Telge Energi utsågs som elbolaget med högst anseddhet i branschen 2019 av Sifi Kantar. 

Just nu behöver nya kunder inte betala någon månadsavgift under det första året som kund, en rabatt som är värd 588 kr. (januari 2022)

Slutsats

Hos Enkla Elbolaget har privatkunder möjligheten att teckna ett förvaltat elhandelsavtal med el från förnyelsebara energikällor. Med Elfonden Relaxa får du ett jämnare elpris utan pristoppar till skillnad mot ett rörligt elavtal som följer spotpriset på el. Tänk dock på att det billigaste elavtalet är rörligt elavtal, åtminstone sett över en längre tidsperiod. 

Fördelar

P

Erbjuder ett portföljförvaltat elavtal till privatkunder.

P

Ett tryggare elavtal med jämnare elpris till skillnad från rörligt elpris.

Nackdelar

O

Erbjuder inte elavtal med fast eller rörligt elpris.

O

Enkla Elbolaget anger inte vad som gäller kring uppsägningstid och bindningstid.

O

Enkla Elbolaget specificerar inte förvaltningsavgiften.

O

Ingen rabatt till nya kunder.

Vanliga frågor

Vilka typer av elavtal erbjuder Enkla Elbolaget?

Enkla Elbolaget erbjuder endast en typ av elavtal under 2021, ett förvaltat elavtal som går under namnet Elfonden Relaxa.

Erbjuder Enkla Elbolaget någon nykundsrabatt?

Nej, i dagsläget erbjuder Enkla Elbolaget inte någon rabatt till nya kunder.

Ingår el från förnybara energikällor?

Ja, Enkla Elbolaget säljer endast ursprungsmärkt el från förnyarbara energikällor som exempelvis vindkraft, solkraft och vindkraft.