Elavtal hos Svealands elbolag

Svealands elbolag erbjuder elavtal med både rörligt och fast elpris. I denna omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att teckna elavtal hos Svealands elbolag under 2021.

Varning: Svealand elbolag finns med på Energimarknadsinspektionens lista över elbolag med många klagomål samt Svensk Handels varningslista.

Välj mellan fast och rörligt elpris

Svealands elbolag erbjuder möjligheten att teckna följande typer av elavtal under 2021:

  • Elavtal med rörligt elpris utan bindningstid.
  • Elavtal med rörligt elpris med bindningstiden 3 månader.
  • Fast elpris under 3, 6, 9 och 12 månader.
  • Fast elpris under 2, 3, 4 och 5 år.

Svelands elbolag erbjuder därmed möjligheten att binda elpriset från 3 månader upp till 5 år, vilket få andra elbolag erbjuder. 

Elavtal med rörligt elpris

Elavtal med rörligt pris är den populäraste avtalsformen i Sverige då omkring cirka 50 % av alla privatkunder har denna avtalsform. Rörligt elpris innebär att ditt elpris följer spotpriset på Nord Pool där priset bestäms utifrån utbud och efterfrågan. Under 2020 var det genomsnittliga spotpriset 22,1 öre/kWh i elområde SE3 (Stockholm). 

Svealands elbolag erbjuder två olika avtalsformer för rörligt elavtal, ett utan bindningstid och ett med bindningstiden 3 månader. 

Påslaget på inköpspriset är 13,44 öre/kWh exkl. moms, vilket är betydligt högre än de flesta andra elbolag i Sverige. Förutom påslaget tillkommer en månadsavgift på 39,9 kr inkl. moms.

Elavtal med fast elpris

Privatkunder erbjuds även möjligheten att binda elpriset under 3 månader – 5 år. Denna avtalsform innebär att du betalar lika mycket per kWh under hela avtalsperioden och att du inte påverkas av utvecklingen på elmarknaden. Tänk dock på att det historiskt sett inte varit lönsamhet att binda elpriset, åtminstone inte sett över en längre tid på flera år.

Många klagomål enligt Energimarknadsinspektionen

Enligt Energimarknadsinspektionen har Svealands elbolag mottagit många klagomål från kunder senaste tiden. Därför finns Svealands elbolag med på Energimarknadsinspektionens varningslista. Klagomålen från privatkunder har bland annat varit bristfällig marknadsföring, ogiltiga avtal och problem att kontakta bolaget.

Energimarknadsinspektionens klagomålinformation

Svensk Handels varningslista

Sedan november 2020 är Svealands elbolag med på Svensk Handels varningslista. Denna lista baseras på inkomna klagomål från företagskunder.

Om Svealands elbolag

Svealands elbolag ger information om exempelvis bolagets historik eller ägare på deras hemsida.

Telefon: 010-212 10 90

Populära alternativ under 2021

Ett populärt alternativ till Svealands elbolag är Fortum som erbjuder ett rörligt elavtal med ett påslag på 5,9 öre/kWh exkl. moms, det vill säga betydligt lägre än Svealands elbolag. Fortum erbjuder även möjligheten att binda elpriset under 12 eller 36 månader.

Nya kunder betalar ingen månadsavgift första året, vilket innebär en rabatt på 420 kr (oktober, 2021).

Slutsats

Svealandselbolag erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elavtal med rörligt elpris och ett fast elpris under 3 månader – 5 år. Vi rekommenderar att du undviker Svealands elbolag på grund av alla inkomna klagomål från både privatkunder och företagskunder. 

Fördelar

P

Erbjuder ett brett utbud av bindningstider för elavtal med fast elpris.

Nackdelar

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Många inkomna klagomål.

O

Högt påslag på inköpspriset.

Vanliga frågor 

Finns Svealands elbolag med på några varningslistor?

Ja, Svealands elbolag finns både med på Energimarknadsinspektionens och Svensk Handels varningslistor på grund av många inkomna klagomål från kunder.

Vad är påslaget på inköpspriset?

Om du är intresserad av ett elavtal med rörligt elpris är påslaget hos Svealands elbolag 13,44 öre/kWh exkl. moms. Påslaget inkluderar elcertifikat.

Bör jag välja rörligt eller fast elpris?

Välj elavtal med rörligt elpris om du prioriterar lägsta möjliga elpris. Denna avtalsform har historiskt sett gett lägre elpris jämfört mot elavtal med fast elpris, åtminstone sett över en längre tid på flera år.

Finns det billigare elbolag?

Med tanke på att påslaget på inköpspriset är 13,44 öre/kWh exkl. moms är Svealands elbolag dyrare än de flesta andra elbolag på den svenska marknaden.