Elavtal hos Umeå Energi

Umeå Energi erbjuder privatkunder elavtal med rörligt och fast elpris. I detta omdöme och recension kan du läsa om alla för- och nackdelar med att teckna ett elhandelsavtal hos Umeå Energi under 2022.

Umeås egna elhandelsbolag

Energibolaget Umeå Energi som ägs av Umeå kommun erbjuder elhandelsavtal till privatpersoner i hela Sverige. Välj mellan ett rörligt elpris och ett fast elpris under 1 – 3 år.

Umeå Energis elpris för rörligt elavtal

Med ett rörligt elpris hos Umeå Energi kommer ditt elpris följa utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. När du väljer ett rörligt elpris får du därmed räkna med att elpriset kan variera omkring 15 – 55 öre/kWh mellan olika månader.

Alla elbolag tar ut ett påslag på inköpspriset för att täcka diverse avgifter, ursprungsgarantier och elcertifikat. Umeå Energi redovisar inte sitt totala påslag, utan enbart påslaget för elcertifikat som är 4,38 öre/kWh exkl. moms. Förutom påslaget tillkommer en månadsavgift på 31,67 kr inkl. moms.

Umeå Energis elpris för fast elavtal

Med ett fast elpris betalar du lika mycket per kWh under hela avtalsperioden. Du riskerar därmed inte en oväntad utgift om elpriset går upp. Hos Umeå Energi kan du binda elpriset under 12, 24 eller 36 månader.

Prisexempel: Bindningstiden 1 år (2020-06-29): 50,75 öre/kWh inkl. moms för elområde SE3 (Stockholm). Månadsavgift på 31,67 kr tillkommer.

 

Jämförpris för 2000 kWh/år: 69,75 öre/kWh.

Tänk på att det oftast lönar sig att teckna ett rörligt elavtal som följer prisvariationerna på Nord Pool. Läs mer om att välja rörligt eller fast elpris här.

El från förnyelsebara energikällor

Oavsett om du väljer ett fast eller rörligt elpris ingår ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor som exempelvis vattenkraft och vindkraft.

Om Umeå Energi

Energibolaget Umeå Energi som ägs av Umeå Kommun producerar el, fjärrvärme och fjärrkyla till alla stadsdelar i Umeå. Bolaget äger även elnätet i Umeåregionen genom sitt dotterbolag Umeå Energi Elnät AB.

Elhandelsavtal erbjuds genom dotterbolaget Umeå Energi Elhandel AB. 

Bästa alternativen 2022

Ett populärt alternativ till Umeå Energi är Sveriges största elhandelsleverantör Fortum. Fortum erbjuder elavtal med rörligt och fast elpris med en bindningstid mellan 6 – 36 månader. Prissättningen är tydlig och transparent, exempelvis är det totala påslaget 5,9 öre/kWh inkl. elcertifikat och ursprungsmärkt fossilfri el.

Just nu under januari 2022 får nya kunder 420 kr i rabatt.

Slutsats

Umeå kommuns egna elhandelsbolag Umeå Energi Elhandel AB erbjuder privatkunder i hela Sverige möjligheten att teckna elavtal med rörligt respektive fast elpris. El från förnyelsebara energikällor ingår alltid.

Fördelar

P

Säljer enbart el från förnyelsebara energikällor.

Nackdelar

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Redovisar inte totalt påslag på rörligt elpris.