Elavtal hos Stockholms Elbolag

Stockholms Elbolag erbjuder både privatkunder och företag möjligheten att teckna elavtal. I detta omdöme och recension kan du läsa om alla för- och nackdelar med att teckna elavtal hos Stockholms Elbolag.

Varning: Stockholms elbolag finns med på Energimarknadsinspektionens varningslista över elbolag med många klagomål.

Två typer av elhandelsavtal

Stockholms Elbolag erbjuder privatkunder två olika typer av elavtal, ett med fast elpris (Premium Fast) och ett med rörligt elpris (Premium Inköpspris). 

Privatkunder har möjligheten att få elnätsavgiften fakturerad på samma faktura, vilket innebär att du slipper betala två fakturor.

Premium Inköpspris

Med elavtalet Premium Inköpspris följer ditt elpris marknadspriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. Med ett rörligt elpris får du räkna med att elpriset kan variera mellan cirka 10 – 55 öre/kWh i genomsnitt mellan olika månader.

När man väljer att teckna ett rörligt elavtal kommer man till samma sida som för elavtalet med fast elpris. På denna sida måste man välja en ”Avtalslängd fast pris” mellan 3 månader – 5 år. Det är därmed otydligt om det ens går att teckna ett rörligt elpris. Påslaget framgår inte heller under prisspecifikationen, endast att avgiften är 15 kr per månad inkl. moms.

Premium Fast

Med elavtalet Premium Fast betalar du samma pris per kilowattimme under hela avtalsperioden. Ett fast elpris passar dig som använder mycket el och som inte klarar av en oväntad utgift om elpriset går upp. Tänk dock på att man i regel förlorar pengar på att binda elpriset.

Prisexempel 2020-01-01: Bind elpriset i elområde SE3 (Stockholm) under 1 år och få elpriset 52,75 öre/kWh inkl. moms. Tillkommande avgift är 15 kr per månad inkl. moms.

 

Jämförspriser:

3 000 kWh: 58,75 öre/kWh inkl. moms.

20 000 kWh: 53,65 öre/kWh inkl. moms.

Lågt kundbetyg på Truspilot

Stockholms Elbolag har ett lågt kundbetyg på Trustpilot med betyget 1,7 av 5 från 49 kundomdömen (2020-10-23).

Stockholms elbolag på Trustpilot

Lågt kundbetyg på Google

Stockholms Elbolag har även ett lågt kundbetyg på Google, med kundbetyget 1,5 av 5 från totalt 104 recensioner (2020-04-01).

Klagomål enligt Energimarknadsbyrån

Enligt Konsumenternas Energimarknadsbyrå har det inkommit många klagomål från kunder under 2019 och 2020.

Klagomålen från privatkunder berör bland annat att Stockholms Elbolag har förlängt avtal utan att meddela kunden, vilket är ett krav enligt ellagen. Kunder som bryter avtalet har blivit debiterade en straffavgift på cirka 2 000 kr.

Klagomål från företagskunder berör framför allt säljmetoderna där Stockholms Elbolag lovar småföretagare billigare el utan uppsägningstid. När företagen har mottagit sin första faktura har priset varit högt och avtalet har haft en uppsägningstid på 24 månader. I vissa fall har Stockholms Elbolag uppgett sig vara något annat företag eller påstå sig ha ett samarbete med kundens befintliga elnäts- eller elhandelsbolag.

Energimarknadsinspektionens klagomålinformation

Om Stockholms Elbolag

Stockholms Elbolag AB (559020-2049) är en elhandelsverantör med kontor i Stockholm och Skåne. Bolaget har ingen egen kraftproduktion utan säljer enbart el som köps in från elbörsen Nord Pool.

Populära alternativ 2022

Använd vår jämförelsetjänst för elavtal för att hitta det billigaste elavtalet med rörligt elpris baserat på din elanvändning. Elavtal24 jämför endast populära elbolag med hög kundnöjdhet och som använder en tydlig prissättning. 

Slutsats

Stockholms Elbolag erbjuder privatkunder och företag elhandelsavtal med fast elpris, rörligt elpris och flera typer av mix-avtal. Med tanke på alla låga kundbetyg på Google, Trustpilot och Reco.se samt klagomål från många kunder enligt Energimarknadsbyrån rekommenderar vi att du väljer ett annat elbolag.

Fördelar

P

Erbjuder möjligheten att få nätavgiften fakturerad på elhandelsfakturan.

Nackdelar

O

Otydlig prissättning, exempelvis framgår inte påslaget för rörligt elavtal.

O

Lågt kundbetyg på Trustpilot, Google och Reco.se.

O

Många klagomål har inkommit under 2019 enligt Energimarknadsbyrån.