Elavtal hos Jämtkraft

Energibolaget Jämtkraft med huvudkontor i Östersund erbjuder förutom nätavtal tre olika typer av elhandelsavtal till privatpersoner. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att teckna ett elavtal hos Jämtkraft under 2022.

Jämtkrafts elhandelsavtal

Jämtländska energibolaget Jämtkraft erbjuder privatkunder tre olika typer av elavtal, ett elavtal med rörligt elpris, ett portföljförvaltat elavtal och ett lokalt elavtal för dig som bor i kommunerna Åre, Krokom eller Östersund. Oavsett vilket elavtal du väljer kan du känna dig trygg över att du får 100 % förnybar el.

Elavtal med rörligt elpris

Jämtkrafts rörliga elavtal följer spotpriset på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Elpriset bestäms framför allt av utbud och efterfrågan och är ofta högre på vinter och lägre på sommaren.

Jämtkraft anger inte hur stort deras påslag är inklusive elcertifikat. Däremot anges att månadsavgiften är 50 kr inkl. moms.

Elavtalet Jämtpriset

Med Jämtkrafts förvaltade elavtal Jämtpriset får du ett stabilt elpris utan pristoppar. Med ett förvaltat elavtal köper Jämtkrafts förvaltare in prissäkringar när rätt tillfälle uppstår på elbörsen Nord Pool. Månadsavgiften är 50 kr inkl. moms.

Prisexempel: Baserat på elpriset under novemeber 2019 då marknadspriset var 66,99 öre/kWh inkl. moms.

 

Ditt elpris blir 67,10 öre/kWh inkl. moms.

 

Jämförspriser

2 000 kWh/år: 97,10 öre/kWh.

20 000 kWh/år: 70,10 öre/kWh.

Elavtalet Lokalpriset

Om du bor i någon av kommunerna Åre, Krokum eller Östersund har du möjligheten att teckna elavtalet Lokalpriset. Lokalpriset är precis som Jämtpriset ett förvaltat elavtal. Jämtkraft anger inte skillnaden mellan Jämtpriset och Lokalpriset, endast att du som tecknar Lokalpriset får en rabatt på den fasta avgiften. 

Tillvalen Bra Miljöval och vindkraft 

Alla elavtal går att kombinera med tillvalen Bra Miljöval alternativt 100 % ursprungsmärkt el från vindkraft. Miljömärkningen Bra Miljöval från Naturskyddsföreningen är en av marknadens tuffaste och ställer krav på hur vindkraftverken och vattenkraftverken får påverka omkringliggande miljö och djurliv. Bra Miljöval kostar 1,75 öre/kWh extra inkl. moms.

Om Jämtkraft

Energibolaget Jämtkraft ägs av de tre jämtländska kommunerna Åre, Östersund och Krokom. Jämtkraft äger en stor andel av Jämtlands elnät och transporterar el till över 60 000 kunder.

Jämtkraft äger ett flertal elproducerande kraftverk, bland annat 17 vattenkraftverk i Jämtland med en årsproduktion på cirka 940 GWh och fem vindkraftparker med en årsproduktion på cirka 530 GWh. Jämtkraft äger även ett flertal kraftvärmeverk som förser orter som Östersund och Åre med förnybar fjärrvärme.

Populära alternativ 2022

Sveriges största elbolag Fortum erbjuder privatkunder ett rörligt elavtal med transparent prissättningen. Till skillnad från Jämtkraft är Fortum tydliga med prissättningen och att påslaget är 5,9 öre/kWh exkl. moms och inkl. elcertifikat. 

Fortum erbjuder även möjligheten att binda elpriset under 12 alternativt 36 månader.

Just nu får nya kunder en rabatt värd 420 kr, då nya kunder inte behöver betala någon månadsavgift det första året. 

Slutsats

Det jämtländska energibolaget Jämtkraft erbjuder privatkunder i hela Sverige två olika typer av elavtal, ett med rörligt elpris och ett förvaltat elavtal. Kunder som bor i Åre, Krokum eller Östersund får teckna ett förvaltat elavtal med rabatt på den fasta avgiften.

Fördelar

P

All el som säljs kommer från förnybara energikällor.

P

Erbjuder ett förvaltat elavtal med stabilt elpris utan pristoppar.

P

Erbjuder miljömärkningen Bra Miljöval som ett tillval.

Nackdelar

O

Anger inte påslaget på rörligt elpris.

O

Otydlig prissättning. 

O

Erbjuder inte elavtal med fast elpris.