Elavtal hos Dalakraft

Dalakraft erbjuder privatkunder möjligheten att teckna det förvaltade elavtalet Dala Elfond. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att teckna ett elhandelsavtal hos Dalakraft. Vi listar även de bästa alternativen 2022.

Elbolaget från Dalarna

Dalakraft är elbolaget från Dalarna som erbjuder privatkunder i hela Sverige möjligheten att köpa el. Under 2021 erbjuds endast en typ av elavtal, ett så kallat portföljförvaltat elavtal. Du har därmed inte möjligheten att teckna elavtal med fast elpris eller rörligt elpris hos Dalakraft.

Elavtalet Dala Elfond

Med elavtalet Dala Elfond får du ett förvaltat elavtal som innebär att Dalakrafts förvaltare köper in prissäkringar (terminer) när rätt tillfälle uppstår på marknaden. Dalakraft köper in prissäkringar i en gemensam portfölj löpande till en efterföljande period av 6 – 18 månader. Målet är att priset ska vara säkrat till minst 70 % vid leverans. Resultatet blir ett jämnare elpris utan några pristoppar.

Förutom marknadspriset, det så kallade spotpriset på el, betalar du ett påslag som avser elcertifikat, avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool samt inköp av ursprungsmärkt el. Det tillkommer även en fast månadsavgift på 40 kr inkl. moms.

Dalakraft erbjuder därmed inte elavtal med rörligt elpris som följer utvecklingen på elbörsen Nord Pool. Elavtal med rörligt elpris är den populäraste avtalsformen i Sverige, vilket inte är konstigt med tanke på att det också är det billigaste avtalsformen sett över en längre tidsperiod.

100 % förnybar el

Dalakraft säljer endast förnybar el från förnyelsebara energikällor. Graf nedan visar att 100 % av Dalakrafts elförsäljning under 2018 var ursprungsmärkt från vindkraft och vattenkraft. 

Bra Miljöval

Dalakraft erbjuder även Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval om du lägger till 2,75 öre/kWh inkl. moms. Genom att köpa el märkt Bra Miljöval är du med och bidrar till Naturskyddsförenings Miljöfonder som investerar i miljöprojekt. 

Märkningen ställer även hårda krav på kraftproducenterna. Exempelvis får vattenkraftverken inte torrlägga vattendrag fullständigt och vindkraftverken måste ta hänsyn till miljö och naturvärden.

Om Dalakraft

Dalakraft (org.nr: 556132-9466) grundades av lokala nätägare i Dalarna. Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 har Dalakraft fokuserat på elhandel. Dalakraft har kontor i Malung, Rättvik och Falun.

Idag ägs Dalakraft till 51 % av Jämtkraft. Resterande ägare är Dala Energi, Malungs Elverk och Enviken Elkraft.

Populära alternativ 2022

Elavtal med rörligt elpris har historiskt sett visat sig ge lägst elpris över en längre tid. Elbolaget Greenely erbjuder ett rörligt elavtal som följer prisutvecklingen på Nord Pool ner på timmes-nivå. Greenely erbjuder en App som ger kunderna tillgång till bland annat spotpriser på Nord Pool, uppföljning av den egna elanvändning samt smart elbilsladdning.  

Slutsats

Hos Dalakraft har privatkunder möjligheten att teckna ett förvaltat elavtal som vid leverans är prissäkrat till 70 %. Med ett förvaltat elavtal undviker du de högsta pristopparna och får ett jämnare elpris.

Fördelar

P

100 % förnybar el från vindkraft och vattenkraft.

P

Möjligt att köpa till märkningen Bra Miljöval.

Nackdelar

O

3 månaders uppsägningstid.

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Erbjuder inte elavtal med fast eller rörligt elpris, två av Sveriges populäraste avtalsformer.