Elavtal hos Dalakraft

Dalakraft erbjuder privatkunder möjligheten att teckna det förvaltade elavtalet Dala Elfond. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att teckna ett elhandelsavtal hos Dalakraft. Vi listar även de bästa alternativen 2020.

Elbolaget från Dalarna

Dalakraft är elbolaget från Dalarna som erbjuder privatkunder i hela Sverige möjligheten att köpa el. Under 2020 erbjuds endast en typ av elavtal, ett så kallat portföljförvaltat elavtal. Du har därmed inte möjligheten att teckna elavtal med fast elpris eller rörligt elpris hos Dalakraft.

Elavtalet Dala Elfond

Med elavtalet Dala Elfond får du ett förvaltat elavtal som innebär att Dalakrafts förvaltare köper in prissäkringar på Nord Pool när rätt tillfälle uppstår på marknaden. Dalakraft köper in prissäkringar i en gemensam portfölj löpande till en efterföljande period av 6 Р18 månader. Målet är att priset ska vara säkrat till minst 70 % vid leverans. Resultatet blir ett jämnare elpris utan några pristoppar.

Förutom marknadspriset betalar du ett påslag som avser elcertifikat, avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool samt inköp av ursprungsmärkt el. Det tillkommer även en fast månadsavgift på 40 kr inkl. moms.

100 % förnybar el

Dalakraft säljer endast förnybar el från förnyelsebara energikällor. Graf nedan visar att 100 % av Dalakrafts elförsäljning under 2018 var ursprungsmärkt från vindkraft och vattenkraft. 

Bra Miljöval

Dalakraft erbjuder även Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval om du lägger till 2,75 öre/kWh inkl. moms. Genom att köpa el märkt Bra Miljöval är du med och bidrar till Naturskyddsförenings Miljöfonder som investerar i miljöprojekt. 

Märkningen ställer även hårda krav på kraftproducenterna. Exempelvis får vattenkraftverken inte torrlägga vattendrag fullständigt och vindkraftverken måste ta hänsyn till miljö och naturvärden.

Om Dalakraft

Dalakraft (org.nr: 556132-9466) grundades av lokala nätägare i Dalarna. Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 har Dalakraft fokuserat på elhandel. Dalakraft har kontor i Malung, Rättvik och Falun.

Idag ägs Dalakraft till 51 % av Jämtkraft. Resterande ägare är Dala Energi, Malungs Elverk och Enviken Elkraft.

Bästa alternativen 2020

Om du är intresserad av ett elavtal med fast elpris rekommenderar vi Fortum som är Sveriges största elhandelsbolag. Med ett fast elpris betalar du lika mycket per kilowattimme under hela avtalsperioden som är 12 eller 36 månader. Just nu betalar nya kunder ingen månadsavgift under 12 månader, vilket är värt cirka 500 kr.

Om du är intresserad av ett rörligt elpris rekommenderas Skellefteå Kraft som har utsetts till elbolaget med nöjdast kunder 2019 av Svenskt kvalitetsindex. Skellefteå Kraft erbjuder ett elpris som följer variationeran på elbörsen Nord Pool med ett påslag på 7,5 öre/kWh inkl. moms. Historiskt sett har det alltid lönat sig att teckna ett rörligt elavtal. Just nu betalar nya kunder ingen månadsavgift och inget påslag under sex månader.

Slutsats

Hos Dalakraft har privatkunder möjligheten att teckna ett förvaltat elavtal som vid leverans är prissäkrat till 70 %. Med ett förvaltat elavtal undviker du de högsta pristopparna och får ett jämnare elpris.

Fördelar

P

100 % förnybar el från vindkraft och vattenkraft.

P

Möjligt att köpa till märkningen Bra Miljöval.

Nackdelar

O

3 månaders uppsägningstid.

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Erbjuder inte elavtal med fast eller rörligt elpris.