Elleverantör

√Ąr du intresserad av att byta elleverant√∂r? J√§mf√∂r Sveriges b√§sta elleverant√∂rer 2020 som erbjuder upp till 500 kr i rabatt till alla nya kunder.¬†

Jämför elleverantörer med rabatter Рnovember 2020

Det är enkelt att byta elleverantör

I Sverige är det enkelt att byta elleverantör. Den nya elleverantören kommer överens om ett startdatum med din befintliga elleverantör så att du undviker dubbla kostnader. Däremot är det viktigt att kontrollera att ditt befintliga elavtal inte har en uppsägningstid. Om du har ett fast elpris sedan tidigare, kontrollera hur lång tid du har kvar på avtalet. Om du har ett rörligt elpris är det stor chans att du inte har någon uppsägningstid alternativt en väldigt kort uppsägningstid.

Elleverantörer i Sverige 

Det finns över 100 elleverantörer i Sverige som säljer olika typer av elavtal. En del av dessa elleverantörer säljer enbart el, medan andra är en del av ett större energibolag som exempelvis också äger en andel av det svenska elnätet eller äger kraftverk som producerar el.

Sveriges största elleverantörer 2020

Sveriges fem största elleverantörer har tillsammans en stor andel av svenska privatkunder. Lista nedan visar antalet kunder: 

  1. Fortum: 935 000 kunder.
  2. Vattenfall: 927 000 kunder.
  3. E.ON: 675 000 kunder.
  4. Göteborg Energi: 275 000 kunder.
  5. Jämtkraft: 261 000 kunder.

Statistik från Elhandelsbolagen 2018.

Vilken är den billigaste elleverantören?

Med tanke på att det finns över 100 elleverantörer är det en utmaning att veta vilken elleverantör som är den billigaste. På grund av den tuffa konkurrensen mellan elleverantörer, speciellt de större aktörerna, skiljer sig påslaget väldigt lite mellan olika leverantörer.

Påslaget är den kostnad som elleverantören lägger på marknadspriset för att täcka utgifter för bland annat elcertifikat, ursprungsmärkning och avgifter till Svenska kraftnätet. Påslaget innehåller också i regel en viss vinstmarginal som är svår att uppskatta som kund.

Skellefte√• Kraft har exempelvis ett p√•slag p√• 7,5 √∂re/kWh inkl. moms j√§mf√∂rt mot Fortum som har ett p√•slag p√• 7,4 √∂re/kWh inkl. moms. N√•got som kan anm√§rkas √§r att Skellefte√• krafts p√•slag inkluderar ursprungsm√§rkt el fr√•n f√∂rnyelsebara energik√§llor medan Fortums p√•slag endast inkluderar “fossilfri el”, vilket inneb√§r att √§ven k√§rnkraft r√§knas med. Hos G√∂ta Energi som har det l√§gsta p√•slaget p√• 6,4 √∂re/kWh inkl. moms ing√•r inte n√•gon ursprungsm√§rkt el, vilket inneb√§r att du f√•r den s√• kallade svenska residualmixen.

Vilken är Sveriges bästa elleverantör?

Vilken som är Sveriges bästa elleverantör är en individuell fråga då man som kund prioriterar olika faktorer när man väljer elleverantör. Exempelvis kanske en kund prioriterar möjligheten att kunna köpa till miljömärkningen Bra Miljöval medan en annan kund prioriterar lägsta möjliga fasta elpris under bindningstiden 24 månader.

Om du anser att den bästa elleverantören är den som har högst kundnöjdhet rekommenderas Skellefteå Kraft. Skellefteå Kraft utsågs som elleverantören med högst kundnöjdhet i hela branschen enligt den senaste undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex.