Jämför och byt elleverantör

Är du intresserad av att byta elleverantör? Vi har sammanställt några av Sveriges bästa elleverantörer som erbjuder upp till 588 kr i rabatt till nya kunder.

Jämför elleverantörer med rörligt elpris

Elavtal med rörligt elpris som följer marknadspriset på Nord Pool har historiskt sett varit den billigaste avtalsformen. Välj din årsförbrukning av el för att beräkna vilken elleverantör som ger dig det lägsta elpriset per kWh.

Årlig elanvändning:
 • Filter
 • Timmes-mätning
Se fler elbolag

 • Ditt elpris är beräknat utifrån snitt-priset på Nord Pool under 2021 i elområde SE3, det vill säga 83,7 öre/kWh inkl. moms.
 • Observera att det beräknade elpriset är ett jämförelsepris och att ditt framtida elpris kan bli högre eller lägre beroende på framtida spotpriser, ditt elområde och volympåslag.
 • Alla redovisade påslag, elpriser och avgifter är inklusive moms.
 • Påslaget redovisas inkl. elcertifikat.
 • Eventuella rabatter som enbart gäller under en inledande period är inte medräknat i det totala elpriset.

Det är enkelt att byta elleverantör

I Sverige är det enkelt att byta elleverantör. Den nya elleverantören kommer överens om ett startdatum med din befintliga elleverantör så att du undviker dubbla kostnader. Däremot är det viktigt att kontrollera att ditt befintliga elavtal inte har en uppsägningstid. Om du har ett fast elpris sedan tidigare, kontrollera hur lång tid du har kvar på avtalet. Om du har ett rörligt elpris är det stor chans att du har en kort uppsägningstid.

Hos de flesta elbolag har du möjligheten att teckna en fullmakt som ger ditt nya elbolag möjligheten att säga upp ditt befintliga elavtal. Din nya elleverantör väljer i detta fall ett startdatum som passar in med din befintliga uppsägningstid. Denna tjänst erbjuds exempelvis av Fortum.

Välj en elleverantör med rabatt

Den tuffa konkurrensen mellan elleverantörerna har bidragit till förmånliga elpriser till privatkunder. Det är inte ovanligt att elleverantörer erbjuder någon form av rabatt till nya kunder som ett välkomsterbjudande.

Både Fortum och Telge Energi bjuder på den fasta avgiften under det första året som kund, vilket innebär en rabatt på 420 respektive 588 kr. 

Vanliga typer av elavtal

Sveriges elleverantörer erbjuder flera olika typer av elavtal, varav de två vanligaste avtalsformerna är rörligt respektive fast elpris. Elavtal med rörligt pris passar dig som prioriterar lägsta möjliga elpris. Däremot är det viktigt att kunna hantera en oväntad utgift eftersom elpriset följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. I extremfall kan det genomsnittliga månadselpriset gå upp till cirka 50 – 55 öre/kWh.

Trots risken att elpriset går upp har elavtal rörligt pris har visat sig vara den billigaste avtalsformen, åtminstone sett över en längre tidsperiod. Under 2020 har det verkligen lönat sig med rörligt elpris på grund av rekordlåga elpriser under våren och sommaren. Under juli var det genomsnittliga månadspriset så lågt som 9,3 öre/kWh (elområde SE3).

Om du istället prioriterar trygghet kan det vara en god idé att binda elpriset. De flesta elleverantörer erbjuder möjligheten att binda elpriset under en period på 12, 24 och 36 månader.

Elleverantörer i Sverige 

Det finns cirka 140 elleverantörer i Sverige som säljer olika typer av elavtal. En del av dessa elleverantörer säljer enbart el, medan andra är en del av ett större energibolag som exempelvis också äger en andel av det svenska elnätet eller äger kraftverk som producerar el.

Sveriges största elleverantörer 

Sveriges fem största elleverantörer har tillsammans en stor andel av svenska privatkunder. Lista nedan visar antalet kunder:

 1. Fortum: 935 000 kunder.
 2. Vattenfall: 927 000 kunder.
 3. E.ON: 675 000 kunder.
 4. Göteborg Energi: 275 000 kunder.
 5. Jämtkraft: 261 000 kunder.

Statistiken avser 2018 och är den senaste från Elhandelsbolagen som publicerades 2019.

Vilken är den billigaste elleverantören?

Med tanke på antalet elleverantörer på den svenska marknaden är det en utmaning att veta vilken elleverantör som är den billigaste. På grund av den tuffa konkurrensen mellan elleverantörer, speciellt de större aktörerna, skiljer sig påslaget väldigt lite mellan olika leverantörer.

Påslaget är den kostnad som elleverantören lägger på marknadspriset för att täcka utgifter för bland annat elcertifikat, ursprungsmärkning och avgifter till Svenska kraftnätet. Påslaget innehåller också i regel en viss vinstmarginal som är svår att uppskatta som kund.

Göta Energi har exempelvis ett påslag på 3,6 öre/kWh exkl. moms jämfört mot Fortum som har ett påslag på 5,9 öre/kWh exkl. moms. Något som kan anmärkas är att Fortums påslag inkluderar ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor och kärnkraft. Hos Göta Energi ingår inte ursprungsmärkt el, istället får alla kunder den så kallade svenska residualmixen. Däremot är det möjligt att välja till ursprungsmärkt el hos Göta Energi mot en tilläggskostnad.

Vilken är Sveriges bästa elleverantör?

Vilken som är Sveriges bästa elleverantör är en individuell fråga då man som kund prioriterar olika faktorer när man väljer elleverantör. Exempelvis kanske en kund prioriterar möjligheten att kunna köpa till miljömärkningen Bra Miljöval medan en annan kund prioriterar lägsta möjliga fasta elpris under bindningstiden 24 månader.

Om du anser att den bästa elleverantören är den som har högst kundnöjdhet rekommenderas Telge Energi. Telge Energi utsågs som elleverantören med högst anseddhet i hela branschen enligt den senaste undersökningen från Sifo.

Om du istället är intresserad av ett elavtal med rörligt pris och anser att den bästa elleverantören har lägst påslag på inköpspriset rekommenderas Greenely som har ett av marknadens lägsta påslag på 2,2 öre/kWh exkl. moms. 

Vanliga frågor

Hur kan man byta elleverantör?

Så här enkelt är det att byta elleverantör:
 1. Kontrollera uppsägningstiden hos din befintliga elleverantör.
 2. Teckna sedan ett nytt elavtal hos en ny elleverantör.
 3. Kom även ihåg att säga upp ditt befintliga elavtal.
En del elleverantörer som exempelvis Fortum hjälper till att byta elleverantör. Fortum erbjuder möjligheten att teckna en fullmakt som ger Fortum möjligheten att säga upp ditt befintliga elavtal. Fortum kontrollerar då även din befintliga uppsägningstid.

Vilken elleverantör ska jag byta till?

Vi rekommenderar att du väljer en elleverantör som erbjuder rabatt till nya kunder, som exempelvis Fortum, Göta Energi och Telge Energi. Både Fortum och Telge Energi bjuder på alla fasta avgifter under det första året som kund, vilket innebär en rabatt på cirka 500 – 600 kr.

Vilka elleverantörer erbjuder rörligt elpris?

De flesta elleverantörer erbjuder elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool. Tre populära elleverantörer som erbjuder denna avtalsform är Telge Energi, Fortum och Göta Energi.

Vilken elleverantör erbjuder lägst påslag på inköpspriset?

Göta Energi erbjuder ett av marknadens lägsta påslag under 2021 på 3,6 öre per kWh exkl. moms. Påslaget inkluderar kostnaden för elcertifikat.

Prisexempel: Det genomsnittliga marknadspriset på Nord Pool är 30 öre under en månad. Ditt elpris blir 33,6 öre per kWh.

Hur kan jag jämföra elpriset mellan elleverantörer?

Om du är intresserad av ett elavtal med rörligt pris är det viktigt att jämföra påslaget på inköpspriset inkl. elcertifikat. För elavtal med fast elpris är det viktigt att jämföra elpriset per kWh under avtalsperioden. Oavsett avtalstyp är det viktigt att jämföra den fasta månadsavgiften.

Vilka elleverantörer erbjuder rabatter?

Tre elleverantörer som erbjuder rabatter till alla nya kunder är Telge Energi, Göta Energi och Fortum.