Elavtal för lägenhet

Som boende i lägenhet kan det vara en utmaning att veta vilket elbolag som erbjuder bäst elavtal. Vi har sammanställt två populära elbolag som erbjuder förmånliga elavtal med nykundsrabatt för dig som bor i lägenhet.

Elavtal med nykundsrabatter

Teckna elavtal i lägenhet

För att kunna köpa el som boende i lägenhet krävs det att man tecknar ett elavtal med ett elhandelsbolag. Elhandelsbolaget köper in elen på den nordiska elbörsen Nord Pool, vilket är en marknadsplats där elpriset bestäms utifrån utbud och efterfrågan. Förutom marknadspriset på el tillkommer ett påslag som täcker elhandelsbolagets utgifter för bland annat elcertifikat, ursprungsgarantier och avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool. Påslaget kan även avse en viss vinstmarginal. Förutom påslaget tillkommer i regel en fast månadsavgift på cirka 40 – 60 kr per månad.

Välj mellan rörligt och fast elpris

De två vanligaste typerna av elavtal för konsumenter som bor i lägenhet är elavtal med fast eller rörligt elpris. Rörligt elpris följer marknadspriset på Nord Pool, vilket innebär att elpriset kan variera mellan cirka 30 – 55 öre/kWh mellan olika månader under året.

Med ett fast elpris binds elpriset under avtalsperioden som ofta är 1, 2 eller 3 år. Ett fast elpris passar konsumenter som prioriterar trygghet och som inte kan hantera en oväntad utgift om elpriset går upp. Tänk på att det alltid har lönat sig att teckna ett elavtal med rörligt elpris, åtminstone sett över en längre tidsperiod.

Elnätsavgiften tillkommer

Kom ihåg att du måste teckna ett elnätsavtal med det företags som äger elnätet där du bor. Elhandelsavgiften ersätter endast kraftproducenterna för deras elproduktion, till skillnad från elnätsavgiften som ersätter nätägaren för att transportera hem elen till din lägenhet. Förutom elnätsavgiften tillkommer också energiskatten som under 2020 är 44,13 öre/kWh inkl. moms för privatkunder. Din totala kostnad för 1 kWh kan därmed uppgå till cirka 1,5 – 2,5 kr per kWh inkl. moms.