Elpriser

Jämför elpriser hos elbolag med rabatter

Elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool har visat sig vara den billigaste avtalsformen. Med Elavtal24 är det enkelt att hitta det lägsta elpriset på bara en minut. Allt du behöver göra är att ange din årsförbrukning av el och sedan välja det billigaste alternativet.

Årlig elanvändning:
 • Filter
 • Timmes-mätning
Se fler elbolag

Så beräknas ditt elpris

 • Det beräknade elpiset baseras på marknadspriset på Nord Pool under perioden januari – juni 2023 (0,868 kr/kWh inkl. moms) i elområde SE3 (Stockholm).
 • Påslaget inkluderar samtliga rörliga påslag på inköpspriset samt elcertifikat. Däremot inte ett eventuellt volympåslag.
 • Avgifter, påslag och elpriser är redovisade inklusive moms.
 • Tänk på att det beräknade elpriset är ett jämförelsepris och att ditt elpris kan bli högre eller lägre beroende på framtida spotpriser, eventuellt volympåslag och eventuell ändring av elcertifikatavgiften.
 • Kampanjpriser under en begränsad period, exempelvis 0 kr i månadsavgift under 6 eller 12 månader, har inte tagit med i beräkningen.

Så bestäms elpriset i Sverige

Elpriset följer marknadspriset på den Nordiska elbörsen Nord Pool. På Nord Pool bestäms elpriset varje timme utifrån utbud och efterfrågan. Elpriset för ett dygn bestäms dagen innan omkring kl. 13:00.

Sverige är uppdelat i fyra elområden, Luleå (SE1), Sundsvall (SE2), Stockholm (SE3) och Malmö (SE4). Elpriset kan skilja sig mellan dessa områden på grund av överföringskapacitet i elnätet.

Elpriser Nord Pool 18 Juni 2020

Historiska elpriser på Nord Pool 2018 – 2023

Tabell nedan visar genomsnittliga elpriser (öre/kWh) på Nord Pool. 

ÅrSE1SE2SE3SE4
202345,745,759,274,4
202263,466,4137,9162,0
202143,243,367,081,7
202015,015,022,126,9
201940,140,140,642,1
201845,445,445,847,6

Faktorer som påverkar elpriset

Det finns en mängd faktorer som påverkar elpriset, bland annat:

 • Utomhustemperaturen. Exempelvis ger kallare väder en högre efterfrågan på el från bostadssektorn.
 • Mängden nederbörd. Mycket nederbörd fyller upp vattenmagasinen i vattenkraftverken och bidrar till ett stort utbud. Eftersom cirka 40 % av elproduktionen sker med vattenkraft är detta en viktig faktor.
 • Vindstyrkan. Lite vind gör att vindkraftverken inte kan producera maximalt vilket leder till ett lågt utbud. I Sverige produceras cirka 10 – 12 % av all el med vindkraft.
 • Råvarupriser på bland annat kol, olja, naturgas och biomassa.
 • Priset på utsläppsrätter.
 • Politiska beslut som exempelvis berör elcertifikat, ursprungsmärkning, styrmedel och skatter.
 • Efterfrågan från industrin. Efterfrågan på el i industrin styrs bland annat utifrån konjunktur. Industrin står för cirka 40 % av elanvändningen i Sverige.
 • Kärnkraftverkens drift. Oplanerade avbrott kan påverka elpriset.

Rörligt elpris följer marknadspriset

Elavtal med rörligt elpris följer marknadspriset på Nord Pool. Om du har en elmätare som kan hantera timmätning är det möjligt att teckna ett rörligt elpris med timmätning. Då kan du följa Nord Pools prissättning på timmesnivå vilket innebär att du kan anpassa din elanvändning utifrån dygnets elpriser.

Historiskt sett har det alltid lönat sig att välja ett rörligt elpris som följer elmarknadens svängningar, åtminstone sett över en längre tid.

Elhandelsbolagets påslag

Oavsett om du är intresserad av ett rörligt eller fast elpris kommer du förutom marknadspriset behöva betala ett påslag till din elhandelsleverantör. Påslaget omfattar i regel bland annat följande kostnader:

 • Kostnaden för att köpa in och administrera elcertifikat.
 • Kostnaden för att täcka avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät. 
 • Kostnaden för att vara balansansvarig.
 • Eventuell kostnad för att köpa ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor eller någon typ av miljömärkning.
 • Eventuell vinstmarginal.

Förutom påslaget tillkommer ofta en månadsavgift på cirka 40 – 50 kr inkl. moms. Tänk därför på att jämföra både påslaget och månadsavgiften när du jämför elpriset mellan olika elbolag.

Elprisets variation under dygnet

Eftersom elpriset varierar under dygnet är det lönsamt att anpassa sin elanvändning om man har ett timprisavtal. Graf nedan visar elprisets variation under den 17 juni 2020 i Sveriges fyra elområden. I elområde SE3 (Stockholm) var elpriset som lägst kl. 01:00 (5 öre/kWh) och som högst kl. 12:00 (65 öre/kWh). 

Att kunna anpassa elanvändningen utifrån timpriser är framför allt intressant för hushåll som har elbil. Det är exempelvis svårare att kunna anpassa elanvändningen som används till uppvärmning om man bor i ett hus med elvärme.

Elpris 17 Juni 2020

Nätavgift och energiskatt tillkommer

Tänk på att spotpriset på Nord Pool är en ersättning till kraftverken som producerar elen. Förutom denna kostnad måste du betala nätavgifter till din lokala nätägare. Bakgrunden är att det svenska elnätet ägs av ett flertal aktörer genom ett reglerat monopol. Nätavgifterna täcker nätägarens kostnader för att underhålla elnätet och att transportera elen från kraftproducenterna hem till ditt hushåll.

Förutom ersättning till kraftproducenten och nätavgiften till nätägaren tillkommer en statlig energiskatt som från och med 1 januari 2020 är 35,3 öre/kWh exkl. moms. Energiskatten är 25,7 öre/kWh exkl. moms för de med reducerad energiskatt. Reducerad energiskatt har exempelvis alla kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län. Tänk även på att det tillkommer moms på 25 %, även på energiskatten.

Ditt totala elpris för 1 kWh kommer därmed bli avsevärt högre än marknadspriset på elbörsen Nord Pool. De flesta konsumenter har ett totalt elpris på cirka 1,5 – 2,5 kr per kWh inkl. moms. 

Viktigt att tänka på när du jämför elpriser mellan elbolag

Om du är intresserad av ett elavtal med rörligt elpris är det viktigt att tänka på följande:

 • Jämför påslaget på inköpspriset och kontrollera att alla kostnader inkluderas, exempelvis elcertifikat och ursprungsgarantier.
 • Jämför den fasta månadsavgiften.

Tips: Använd vår jämförelsetjänst för att beräkna vilket elbolag som ger dig det lägsta elpriset baserat på din årliga elanvändning.

Om du istället är intresserad av ett fast elpris trots att det i regel medför ett högre elpris bör du tänka på följande:

 • Bestäm under hur lång tid du vill binda elpriset, exempelvis under 12 eller 24 månader.
 • Jämför elpriset mellan ett flertal leverantörer för din valda bindningstid.
 • Kom ihåg att även jämföra månadsavgiften.

Var även noga med att kontrollera att elpriserna redovisas på ett tydligt och transparent sätt. Vissa elbolag redovisar inte alla kostnader som elpriset består av vilket gör det komplicerat att jämföra elpriser mellan olika elbolag, framför allt när det kommer till elavtal med rörligt elpris.

Få det lägsta elpriset med en nykundsrabatt

Oavsett om du är intresserad av ett fast eller rörligt elpris kan det vara en smart idé att vända sig till en elleverantör som erbjuder rabatt till nya kunder. Det är inte ovanligt att elleverantörer bjuder på den fast månadsavgiften under det första året, vilket innebär en rabatt på cirka 400 – 500 kr.

Tips: Två elbolag som erbjuder rabatt på elpriset till alla nya kunder är Greenely och Fortum. Observera att du behöver använda vår rabattkod för att få rabatt hos Greenely.

Vanliga frågor

Hur mycket varierar elpriset på Nord Pool?

Det genomsnittliga månadspriset varierade mellan 9,3 – 34,8 öre/kWh under 2020, vilket kan jämföras mot 2019 då elpriset varierade mellan 26 – 56 öre/kWh. Dessa elpriser avser elområde SE3 (Stockholm).

Ska jag välja rörligt eller fast elpris?

Om du prioriterar chansen att få bästa elpriset rekommenderas ett rörligt elpris som följer utvecklingen på Nord Pool. Denna avtalsform har historiskt sett visat sig vara det billigaste alternativet, åtminstone sett över en längre tidsperiod på flera år. Läs mer om att välja rörligt eller fast elpris här.

Var hittar jag dagens elpriser på Nord Pool?

Dagens elpriser redovisas på Nord Pool Groups hemsida. Klicka på ”Market Data” i huvudmenyn och sedan ”Nord Pool Day-Ahead” i sidomenyn. Välj sedan Sverige (SE) och ditt elområde. Kom även ihåg att ändra på valuta-inställningen från EUR till SEK. Elpriset redovisas sedan i enheten SEK/MWh, det vill säga kostnaden för 1 000 kWh.

Är elpriset billigare på natten?

Ja, elpriset är i regel billigare under natten på grund av lägre efterfrågan. Om du har möjlighet att anpassa din elanvändning under dygnet är det därmed möjligt att spara pengar. Det kan exempelvis vara en smart idé att ladda en elbil under natten.

Hur kan jag jämföra elpriser för elavtal med rörligt elpris?

Jämför hur stort påslaget är på inköpspriset. Påslaget bör inte överstiga cirka 6 – 7 öre/kWh exkl. moms och inkl. elcertifikat. Förutom påslaget är det viktigt att kontrollera den fasta månadsavgiften. Den fasta avgiften bör inte överstiga cirka 50 kr per månad inkl. moms.

Tips: Om elbolaget inte redovisar påslaget på ett tydligt sätt, vänd dig till ett annat elbolag som redovisar sina elpriser på ett transparent sätt.

Hur kan jag jämföra elpriser för elavtal med fast elpris?

Det är enkelt att jämföra elpriser för elavtal med fast elpris eftersom elbolagen alltid redovisar sitt totala elpris för avtalsperioden. Tänk dock på att jämföra samma avtalsperiod på exempelvis 6 eller 12 månader.