Elavtal för företag

Vi har gjort det enkelt för dig som letar efter ett elavtal till ditt företag med nykundsrabatt. Jämför erbjudanden från elbolag som erbjuder rabatt till alla nya företagskunder.

Jämför elavtal med rabatter

Sveriges största elbolag Fortum

Elbolaget Fortum erbjuder företagskunder tre olika typer av elavtal under 2024:

  • Elavtal med rörligt elpris.
  • Elavtal med fast elpris.
  • Förvaltat elavtal.

Oavsett vilken avtalsform du väljer ingår fossilfri el. Du får därmed ursprungsmärkt el från bland annat kärnkraft, vindkraft och vattenkraft.

Elavtal med rörligt elpris

Rörligt elpris innebär att ditt elpris följer spotprisets utveckling på elbörsen Nord Pool. Du får därmed ett elpris som varierar från månad till månad. Under 2020 var det genomsnittliga spotpriset 22,1 öre/kWh i elområde SE3 (Stockholm), vilket var 45 % lägre jämfört mot 2019. Under 2020 har det därmed varit oerhört fördelaktigt för företag som valt rörligt elpris. 

Historiskt sett över en längre tidsperiod har elavtal med rörligt elpris gett lägst elpris. Detta fastställde exempelvis Energimarknadsinspektionen under 2019 då man presenterade resultatet från en studie som undersökte perioden 2004 – 2018. 

Elavtal med fast elpris

Fortum erbjuder även ett elavtal med fast elpris som innebär att du betalar lika mycket per kWh under hela avtalsperioden. Denna avtalsform passar företag som prioriterar trygghet och som vill veta vad elpriset kommer vara under en period på 12 eller 24 månader. Tänk dock på att det historiskt sett oftast har lönat sig att välja ett rörligt elpris som följer utvecklingen på elmarknaden.

Förvaltat elavtal

Hos Fortum har företag möjligheten att välja ett elavtal med portföljförvaltning. Denna typ av elavtal är vanliga bland större företag som använder mycket el, då denna avtalsform kombinerar fördelarna från både rörligt och fast elpris. 

Fortums förvaltare följer kontinuerligt elmarknaden och handlar med prissäkringar när rätt tillfällen uppstår på marknaden. Som företagskund får man därmed ett elpris utan pristoppar som är enklare att budgetera till skillnda från elavtal med rörligt pris. 

MiljöTrygg

Fortum erbjuder ett miljöpaket under namnet MiljöTrygg. Paktetet kostar 80 kr per månad och omfattar följande: 

  • 100 % ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor.
  • 100 kr per år till Håll Sverige Rent.
  • En timmes kostnadsfri energirådgivning.

Håll Sverige Rent är en organisation som arbetar för att förebygga nedskräpning på land och till havs. 

Nya företagskunder får 1000 kr i rabatt

Företag som tidigare inte varit kund hos Fortum får just nu en nykundsrabatt på 1000 kr. Rabatten är fördelad på dina fakturor som skickas ut de första 12 månaderna. Du får därmed en rabatt på cirka 83 kr per månad första året.

För att kunna ta del av erbjudandet får ditt företag maximalt använda cirka 100 000 kWh per år.

Bästa typen av elavtal för företag

Vilken typ av elavtal som är bäst för just ditt företag beror till stor del på hur mycket el ni använder och hur viktigt det är att kunna sätta en exakt budget för elhandelskostnaden. Om ditt företag använder lite el är vår rekommendation att du väljer ett elavtal med rörligt elpris som historiskt sett gett lägst elpris. Om ditt företag däremot använder mycket el samtidigt som ni vill få ett elpris som kan användas i en budget rekommenderas ett portföljförvaltat elavtal som kombinerar fördelarna med rörligt och fast elpris.

Fördelarna med ursprungsmärkt el

Om ditt företag prioriterar miljö- och hållbarhetsfrågor och arbetar med hållsbarhetsrapportering är den en fördel att köpa ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor som exempelvis vindkraft och vattenkraft. Fördelen är att ditt företag kan redovisa 0 gram CO2 i miljöpåverkan enligt de flesta vanliga redovisningssystem för hållbarhetsrapportering.

Vanliga frågor

Vilken typ av elavtal är bäst för företag?

Om ditt företag använder lite el under cirka 50 000 kWh per år rekommenderas ett elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på elmarknaden. Om ditt företag använder mer än cirka 50 000 kWh samtidigt som ni vill få ett mer tryggt elpris som kan användas i en budget rekommenderas ett förvaltat elavtal alternativt ett elavtal med fast elpris.

Bör jag välja till ursprungsmärkt el?

Om ditt företag rapporterar och redovisar er hållbarhetsdata är det i regel en fördel att köpa 100 % ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor. Genom att köpa till ursprungsgarantier kan ni i regel redovisa noll CO2-utsläpp i miljöpåverkan från köpt el. Tänk dock på att handeln med ursprungsgarantier är helt frikopplat från det fysiska flödet av el och att ni inte kan välja vilken el ni får i ert eluttag.

Är elavtal med rörligt elpris alltid billigast?

Nej, det finns perioder då det varit fördelaktigt att binda elpriset och välja fast elpris. Däremot har det historiskt sett oftast varit med lönsamt med rörligt elpris som följer prisvariationerna på elbörsen Nord Pool. Detta visades bland annat i en studie från Energimarknadsinspektionen som analyserade historisk data under åren 2004 – 2018.

Vilka elbolag ger rabatt till nya företagskunder?

Vi har hittat ett elbolag som ger rabatt till alla företag som använder mindre än 100 000 kWh per år, detta är elbolaget Fortum. Hos Fortum får alla nya företagskunder 1000 kr i rabatt under det första året som kund. Erbjudandet gäller oavsett vilken avtalsform ditt företag väljer att teckna.

Vilket elbolag är bäst för företag?

Vilket elbolag som är bäst är ofta en individuell bedömning då man som företagskund prioriterar olika faktorer, exempelvis lägsta möjliga fasta elpris under bindningstiden 12 månader, möjligheten att teckna ett förvaltat elavtal med lagom riskspridning eller möjligheten att köpa till en extra miljömärkning som Bra Miljöval. Om ditt företag använder mycket el (över cirka 50 000 kWh/år) är vår rekommendation att du vänder dig till ett elbolag som erbjuder förvaltade elavtal.