TecknaEl – Omdöme

Jämförelsetjänsten TecknaEl hjälper privatkunder att jämföra och byta elavtal. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att teckna elavtal genom TecknaEl.

Så fungerar TecknaEl.se

Det tar cirka 5 minuter att jämföra och byta elavtal med TecknaEl. Allt du behöver göra är följande:

  1. Ange ditt postnummer.
  2. Ange din årsförbrukning.
  3. Välja boendeform.
  4. Ange om du är intresserad av ett fast eller rörligt elpris.
  5. Välj om du endast vill jämföra miljömärkta elavtal.

Därefter kommer en lista upp över elavtal baserat på dina preferenser.

Tips: Kom ihåg att kontrollera att du inte har ett befintligt elavtal med bindningstid eller uppsägningstid.

Jämför bindningstid och uppsägningstid

Med TecknaEl är det enkelt att jämföra både bindningstid och uppsägningstid mellan elavtalen. Båda dessa uppgifter framgår  tydligt för samtliga elavtal. Du riskerar därmed inte att teckna ett elavtal med orimligt långa uppsägsningstider.

Tips: Om du är intresserat av ett elavtal med rörligt elpris, välj ett elavtal med en uppsägningstid på maximalt 1 månad. 

Elavtal med rörligt elpris

Trots att det finns en mängd olika typer av elavtal väljer de flesta elhandelskunder mellan rörligt eller fast elpris. Rörligt elpris är den populäraste avtalsformen i Sverige med tanke på att cirka 50 % av alla elhandelskunder köper el med rörligt pris. Rörligt elpris innebär att priset följer marknadsutvecklingen på elbörsen Nord Pool. Elpriset som varierar varje timme utifrån utbud och efterfrågan var i genomsnitt 22,1 öre/kWh under 2020 och 40,5 öre/kWh under 2019 (elområde SE3)

Om du är intresserad av ett rörligt elpris är det viktigt att jämföra elbolagen påslag på inköpspriset. Påslaget ligger ofta omkring 4 – 8 öre/kWh exkl. moms och ersätter elbolagen för bland annat inköp av elcertifikat och ursprungsgarantier samt avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool.

Elavtal med fast elpris

Fast elpris passar dig som prioriterar trygghet och som vill veta vad elen kommer kosta i förväg. De flesta elbolag erbjuder möjligheten att binda elpriset under en period av 12 eller 24 månader. 

Tänk på att det historiskt sett har varit billigare med rörligt elpris, åtminstone sett över en längre tidsperiod på flera år.

Elbolag med kampanjpriser

Med tanke på att TecknaEl rangordnar elavtalen baserat på elpris är det ofta elbolag som erbjuder kampanjspris första året som är bland de billigaste alternativen. Vissa elbolag bjuder exempelvis på alla fasta avgifter det första året, vilket innebär en rabatt på cirka 500 kr.

Tips: Var noga med att kontrollera ditt elpris efter kampanjpriset som ofta gäller under det första året som kund. 

TecknaEl jämför inte kundnöjdhet

Tänk på att elpriset inte är den enda faktorn som är viktig att jämföra vid val av elbolag. Kundnöjdheten är minst lika viktig, framför allt inom elhandelsbranschen där kundnöjdheten kan variera kraftigt mellan olika elbolag. Därför kan det vara en god idé att kontrollera kundnöjdheten innan man tecknar ett nytt elavtal. 

Om TecknaEl

Varumärket TecknaEl.se drivs i Sverige av TecknaEl AB som grundades 2019. TecknaEl är därmed en relativt ny aktör inom jämförelsetjänster i elhandelsbranschen. 

Slutsats

TecknaEl är en jämförelsetjänst som jämför elavtal hos 130 svenska elbolag. Jämför elavtal med rörligt alternativt fast elpris.

Fördelar

P

Jämför elpriser hos 130 elbolag.

Nackdelar

O

Jämför inte Sveriges samtliga elbolag.

O

Finns en risk att du väljer ett elbolag med dålig kundnöjdhet.

O

Jämför inte mix-elavtal.

Bästa alternativen 2022

Sveriges största jämförelsetjänst för elavtal är Elskling. Hos Elskling är det enkelt att jämföra och byta elbolag. Elskling jämföra elpriser hos Sveriges samtliga 151 elbolag, det vill säga 21 fler elbolag än TecknaEl. 

Vanliga frågor

Hur många elbolag jämför TecknaEl?

TecknaEl jämför elpriser hos 130 elbolag. Med tanke på att det finns cirka 150 nationella och lokala elbolag i Sverige jämför därmed TecknaEl en majoritet av alla elbolag.

Är det kostnadsfritt att jämföra elavtal med TecknaEl?

Ja, det är helt kostnadsfritt. TecknaEl lägger inte heller på något påslag på elpriserna.