Kundkraft РOmdöme

Kundkraft handlar varje månad upp det billigaste elavtalet till sina medlemmar genom att konkurrensutsätta Sveriges elbolag. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el genom Kundkraft.

Så fungerar Kundkraft

Kundkraft genomför varje månad en upphandling där man bjuder in alla elbolag att lämna sitt bästa elpris. Elbolaget som erbjuder lägst elpris utan tillkommande avgifter vinner upphandlingen och får leverera el till alla medlemmar under 12 månader.

Tänk på att trots alla elbolag bjuds in till upphandlingen innebär det inte att alla svenska elbolag svarar på upphandlingen.

Två typer av elavtal

Kundkraft handlar upp två olika typer av elavtal, ett med rörligt pris och ett med fast pris. Med ett rörligt elpris följer priset marknadspriset på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Du får därmed räkna med att elpriset varierar mellan cirka 35 Р45 öre/kWh per månad. I extremfall kan elpriset bli högre än 50 öre/kWh. Under de senaste tre åren, 2017 Р2019, uppstod det högst elpriset augusti 2018 då elpriset var 57 öre/kWh.

Om du vill ha ett tryggt elpris kan du välja ett fast elpris, vilket innebär att du betalar samma pris per kilowattimme varje månad under avtalsperioden 12 månader. Tänk på att det historiskt sett har varit billigast med ett rörligt elpris som följer marknadens variationer.

Kundkrafts elpriser 

Under december 2019 har Kundkraft handlat upp följande elpriser till sina medlemmar.

  • R√∂rligt elpris: 7,31 √∂re/kWh inkl. moms.
  • Fast elpris 1 √•r, SE1-SE2: 59,19 √∂re/kWh inkl. moms.
  • Fast elpris 1 √•r, SE3: 63,06 √∂re/kWh inkl. moms.
  • Fast elpris 1 √•r, SE4: 64,38 √∂re/kWh inkl. moms.

SE1 РSE4 är Sveriges fyra elområden. Oftast varierar elpriset något mellan dessa områden på grund av brist i överföringskapaciteten mellan elnäten.

Förnybar el ingår alltid

Sedan 2015 upphandlar Kundkraft endast el från förnyelsebara energikällor. Exempel på förnyelsebara energikällor är solkraft, vattenkraft och vindkraft.

Om Kundkraft

Kundkraft grundades 1999 av tre privatpersoner och ägs sedan 2010 av den norska koncernen Schibsted Media Group som bland annat äger Aftonbladet och Blocket.

Bästa alternativen till Kundkraft

Det finns närmare 150 stycken elbolag som erbjuder elhandelsavtal i Sverige. Vi har listat två populära alternativ till Kundkraft som erbjuder rabatt till alla nya kunder.

Elbolaget med högst kundnöjdhet 

Om du prioriterar en hög kundnöjdhet rekommenderar vi Skellefteå Kraft som har utsetts till elbolget med högst kundnöjdhet 2019 av Svenskt Kvalitetsindex. Skellefteå Kraft säljer endast el från förnyelsebara energikällor och erbjuder just nu en rabatt till alla nya kunder. Som ny kund betalar du inget påslag eller månadsavgift de första sex månaderna.

Sveriges största elbolag

Sveriges största elbolag Fortum med över 900 000 kunder erbjuder privatkunder elavtal med rörligt och fast elpris. Hos Fortum ingår fossilfri el, däremot kan du köpa till 100 % el från förnyelsebara energikällor. Just nu erbjuder Fortum en rabatt till alla nya kunder. Som ny kund betalar du ingen månadsavgift de första 12 månadera, vilket innebär att du sparar cirka 500 kr.

Slutsats

Med Kundkraft kan du känna dig trygg över att du alltid har ett lågt elpris utan tillkommande avgifter. Däremot måste du byta elbolag varje år samtidigt som du går miste om alla nykundsrabatter som elbolagen erbjuder. 

Fördelar

P

Du får alltid ett konkurrenskraftigt pris utan att behöva jämföra elbolag själv.

P

El från förnyelsebara energikällor.

Nackdelar

O

Du måste byta elbolag varje år.

O

Ingen rabatt till nya kunder som många elbolag erbjuder.