Kundkraft РOmdöme

Kundkraft handlar varje månad upp det billigaste elavtalet till sina medlemmar genom att konkurrensutsätta Sveriges elbolag. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el genom Kundkraft.

Så fungerar Kundkraft

Kundkraft genomför varje månad en upphandling där man bjuder in alla elbolag att lämna sitt bästa elpris. Elbolaget som erbjuder lägst elpris utan tillkommande avgifter vinner upphandlingen och får leverera el till alla medlemmar under 12 månader.

Tänk på att trots alla elbolag bjuds in till upphandlingen innebär det inte att alla svenska elbolag svarar på upphandlingen.

Två typer av elavtal

Kundkraft handlar upp två olika typer av elavtal, ett med rörligt pris och ett med fast pris. Med ett rörligt elpris följer priset marknadspriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. Du får därmed räkna med att elpriset varierar mellan cirka 10 Р50 öre/kWh per månad. Under de senaste tre åren, 2017 Р2019, uppstod det högst elpriset augusti 2018 då elpriset var 57 öre/kWh (elområde SE3). Hittills under 2020 har det varit historiskt låga elpriser med ett genomsnittligt elpris under april på 9,8 öre/kWh och under maj på 13,5 öre/kWh (elområde SE3).

Om du vill ha ett tryggt elpris kan du välja ett fast elpris, vilket innebär att du betalar samma pris per kilowattimme varje månad under avtalsperioden 12 månader. Tänk på att det historiskt sett har varit billigast med ett rörligt elpris som följer marknadens variationer. Du kan läsa mer om att välja fast eller rörligt elpris här.

Kundkrafts elpriser 

Under juni 2020 har Kundkraft handlat upp följande elpriser till sina medlemmar.

  • R√∂rligt elpris: Kundkraft anger inte p√•slagets storlek.
  • Fast elpris 1 √•r, SE1-SE2: 31,25 √∂re/kWh inkl. moms.
  • Fast elpris 1 √•r, SE3: 35,52 √∂re/kWh inkl. moms.
  • Fast elpris 1 √•r, SE4: 37,30 √∂re/kWh inkl. moms.

SE1 РSE4 är Sveriges fyra elområden. Oftast varierar elpriset något mellan dessa områden på grund av brist i överföringskapaciteten mellan elnäten.

Förnybar el ingår alltid

Sedan 2015 upphandlar Kundkraft endast el från förnyelsebara energikällor. Exempel på förnyelsebara energikällor är solkraft, vattenkraft och vindkraft.

Om Kundkraft

Kundkraft grundades 1999 av tre privatpersoner och ägs sedan 2010 av den norska koncernen Schibsted Media Group som bland annat äger Aftonbladet och Blocket.

Populäraste alternativen till Kundkraft

Det finns närmare 150 stycken elbolag som erbjuder elhandelsavtal i Sverige. Vi har listat två populära elhandlare som erbjuder rabatt till alla nya kunder under november 2020.

Elbolaget med lägst påslag

Om du prioriterar ett lågt påslag på inköpspriset rekommenderar vi Göta Energi. Hos Göta Energi är påslaget endast 3,6 öre/kWh exkl. moms. Nya kunder får ett presentkort på 500 kr hos Elgiganten.

Sveriges största elbolag

Sveriges största elbolag Fortum med över 900 000 elhandelskunder erbjuder privatkunder elavtal med rörligt  elpris respektive fast elpris under 6 Р36 månader. Hos Fortum ingår fossilfri el, däremot kan du köpa till 100 % el från förnyelsebara energikällor. Just nu erbjuder Fortum en rabatt till alla nya kunder. Som ny kund betalar du ingen månadsavgift de första 12 månaderna, vilket innebär en rabatt på 500 kr.

Slutsats

Med Kundkraft kan du känna dig trygg över att du alltid har ett lågt elpris utan dolda avgifter. Däremot måste du byta elbolag varje år samtidigt som du går miste om alla nykundsrabatter som elbolagen erbjuder. 

Fördelar

P

Du får alltid ett relativt konkurrenskraftigt pris utan att behöva jämföra elbolag själv.

P

El från förnyelsebara energikällor.

Nackdelar

O

Du får inte välja elbolag själv. 

O

Du måste byta elbolag varje år.

O

Ingen rabatt till nya kunder som många elbolag erbjuder.

O

Det finns en risk att elleverantören som vinner upphandlingen har en dålig kundnöjdhet.