Kundkraft – Omdöme

Kundkraft handlar varje månad upp det billigaste elavtalet till sina medlemmar genom att konkurrensutsätta Sveriges elbolag. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el genom Kundkraft.

Så fungerar Kundkraft

Kundkraft genomför varje månad en upphandling där man bjuder in alla elbolag att lämna sitt bästa elpris. Elbolaget som erbjuder lägst elpris utan tillkommande avgifter vinner upphandlingen och får leverera el till alla medlemmar under 12 månader.

Tänk på att trots alla elbolag bjuds in till upphandlingen innebär det inte att alla svenska elbolag svarar på upphandlingen.

Två typer av elavtal

Kundkraft handlar upp två olika typer av elavtal, ett med rörligt pris och ett med fast pris. Med ett rörligt elpris följer priset marknadspriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. Du får därmed räkna med att elpriset varierar mellan cirka 10 – 50 öre/kWh per månad. Under de senaste tre åren, 2017 – 2019, uppstod det högst elpriset augusti 2018 då elpriset var 57 öre/kWh (elområde SE3). Under 2020 har det varit historiskt låga elpriser med ett genomsnittligt elpris på 22,1 öre/kWh (elområde SE3).

Om du vill ha ett tryggt elpris kan du välja ett fast elpris, vilket innebär att du betalar samma pris per kilowattimme varje månad under avtalsperioden 12 månader. Tänk på att det historiskt sett har varit billigast med ett rörligt elpris som följer marknadens variationer. Du kan läsa mer om att välja fast eller rörligt elpris här.

Kundkrafts elpriser 

Under december 2020 har Kundkraft handlat upp följande elpriser till sina medlemmar.

  • Rörligt elpris: Kundkraft anger inte påslagets storlek.
  • Fast elpris 1 år, SE1-SE2: 29,35 öre/kWh inkl. moms.
  • Fast elpris 1 år, SE3: 35,9 öre/kWh inkl. moms.
  • Fast elpris 1 år, SE4: 34,9 öre/kWh inkl. moms.

SE1 – SE4 är Sveriges fyra elområden. Oftast varierar elpriset något mellan dessa områden på grund av brist i överföringskapaciteten mellan elnäten.

Förnybar el ingår alltid

Sedan 2015 upphandlar Kundkraft endast el från förnyelsebara energikällor. Exempel på förnyelsebara energikällor är solkraft, vattenkraft och vindkraft.

Om Kundkraft

Kundkraft grundades 1999 av tre privatpersoner och ägs sedan 2010 av den norska koncernen Schibsted Media Group som bland annat äger Aftonbladet och Blocket.

Populära alternativ till Kundkraft

Det finns närmare 150 olika elbolag som erbjuder elhandelsavtal i Sverige. Vi har listat det populäraste alternativet till Kundkraft när det kommer till elavtal med rörligt elpris.

Greenely

Om du prioriterar ett lågt påslag på inköpspriset rekommenderar vi Greeenely. Hos Greenely är påslaget på inköpspriset endast 2,2 öre/kWh exkl. moms. Detta påslag inkluderar kostnaden för elcertifikat och Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.

Med Greenely Appen är det enkelt att följa upp din elförbrukning. Några av funktionerna är vecko- och månadsrapporter, notiser vid avvikande förbrukning, möjligheten att se spotpriserna på elbörsen Nord Pool samt smart laddning av elbilar. Eftersom elavtalet är timmes-mätt har du möjligheten att anpassa din förbrukning utifrån aktuella tim-priser och sänka din elkostnad med upp till cirka 20 %.

Slutsats

Med Kundkraft kan du känna dig trygg över att du alltid har ett lågt elpris utan dolda avgifter. Däremot måste du byta elbolag varje år samtidigt som du går miste om alla nykundsrabatter som elbolagen erbjuder. 

Fördelar

P

Du får alltid ett relativt konkurrenskraftigt pris utan att behöva jämföra elbolag själv.

P

El från förnyelsebara energikällor.

Nackdelar

O

Du får inte välja elbolag själv. 

O

Du måste byta elbolag varje år.

O

Ingen rabatt till nya kunder som många elbolag erbjuder.

O

Det finns en risk att elleverantören som vinner upphandlingen har en dålig kundnöjdhet.

Vanliga frågor

Hur fungerar Kundkraft?

Kundkraft är en upphandlingstjänst för elavtal. Varje månad utförs en ny upphandling som Sveriges elbolag bjuds in till. Elbolaget som vinner upphandlingen levererar el till Kundkrafts medlemmar under 12 månader.

Vilka typer av elavtal erbjuds genom Kundkraft?

Kundkraft handlar upp två olika typer av elavtal till sina medlemmar, ett elavtal med rörligt pris som följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool och ett elavtal med bundet elpris under 12 månader.

Ingår el från förnyelsebara energikällor?

Ja, Kundkraft handlar endast upp elavtal där ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor ingår. Exempel på förnybara energikällor är solkraft, vindkraft och vattenkraft.

Vad är nackdelarna med Kundkraft?

En nackdel är att du måste byta elbolag varje år, eftersom elbolaget som vinner upphandlingen endast får leverera el under 12 månader. En annan nackdel är att du inte får tillgång till nykundsrabatterna som elbolagen erbjuder nya kunder. Det är inte ovanligt att elbolag bjuder på den fasta månadsavgiften det första året, vilket innebär en rabatt på cirka 500 – 600 kr.