Vad är ett bra elpris?

Vad är egentligen ett bra elpris idag? Vi har undersökt vad ett lågt elpris är under 2022 för privatkunder.

Definitionen av ett bra elpris

Ett bra elpris anser vi vara ett elpris med lågt påslag. Alla elbolag tar ut ett påslag på den el som köps in från elbörsen Nord Pool. Däremot är elbolagen sällan tydliga med detta påslag och få elhandlare redovisar påslagets delkostnader.

Påslaget täcker elhandlarens kostnader för bland annat:

  • Balanskraft.
  • Ursprungsgarantier.
  • Avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät.
  • Elcertifikat.

Påslaget innehåller oftast även en viss vinstmarginal. Denna vinstmarginal är svår att uppskatta och är något som elhandlaren inte redovisar. Däremot är det möjligt att jämföra det totala påslaget mellan olika elhandlare.

Påslaget bör inte överstiga 4 – 7 öre/kWh exkl. moms. Elhandlaren Fortum är en av få elhandlare som är tydliga med sin prissättning och påslag. Hos Fortum är påslaget 5,9 öre/kWh exkl. moms.

Så får du ett bra elpris 2022

Om du är intresserad av ett teckna ett nytt elavtal med lågt elpris är vår rekommendation att du jämför påslaget mellan ett flertal olika elhandlare. Förutom påslaget är det även viktigt att jämföra månadsavgiften. Den fasta månadsavgiften uppgår oftast till cirka 30 – 50 kr inkl. moms. Om du använder lite el kan den fasta avgiften utgöra en stor andel av din totala elhandelskostnad.

Elhandlaren med lägst påslag

Om du prioriterar lägsta möjliga påslag rekommenderas Greeenly som erbjuder elavtal med ett påslag cirka 2,2 öre/kWh exkl. moms. Detta påslag inkluderar miljömärkningen Bra Miljöval.