Billig el

Elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på Nord Pool har visat sig vara den bästa avtalsformen om man prioriterar billigast el över en längre tid. Vi har därför sammanställt populära elbolag som erbjuder denna avtalsform. Fyra elbolag erbjuder en rabatt till nya kunder under juli 2021.

Årlig elanvändning:
  • Filter
  • App som visar elförbrukning
Se fler elbolag

Alla elpriser och avgifter är redovisade inklusive moms. Det beräknade elpriset per kWh är baserat på det genomsnittliga marknadspriset under 2020 (22 öre/kWh exkl. moms). Tänk på att marknadspriset på Nord Pool varierar dagligen och att elpriset kan bli högre under 2021.

Utmaningen att hitta billig el

I Sverige finns det närmare 150 stycken elbolag som erbjuder privatkunder möjligheten att köpa el. Det är därför en utmaning för många konsumenter att veta vilket elhandelsbolag som erbjuder billigast el med lägst påslag. Vi har valt ut tre populära elhandelsbolag som erbjuder rabatt till alla nya kunder under 2021, Fortum, Telge Energi och Göta Energi. 

Den högsta rabatten erbjuds av Telge Energi där nya kunder inte behöver betala någon månadsavgift under 12 månader, vilket innebär en rabatt på 588 kr. Hos Fortum behöver nya kunder inte heller betala några fasta avgifter under 12 månader. En rabatt som innebär en besparing på 504 kr.

Göta Energi erbjuder inte någon rabatt på månadsavgiften, däremot får alla nya kunder ett presentkort på 500 kr hos Elgiganten. Så fort som avtalet är signerat skickar Göta Energi ut en rabattkod till din mail som kan användas direkt hos Elgiganten.

 

El köps in på Nord Pool

Elhandelsbolaget köper in din el på den Nordiska elbörsen Nord Pool. På Nord Pool bestäms elpriset varje timme utifrån utbud och efterfrågan. Morgondagens elpriser bestäms idag kl. 12:00 CET.

Eftersom elpriset varierar är det omöjligt att alltid kunna köpa billig el. Under de senaste tre åren, januari 2018 – december 2020, har elen som minst kostat 0,09 kr/kWh (juli, 2020) och som mest 0,57 kr/kWh (augusti, 2018) i elområde SE3 (Stockholm).

Rörligt elavtal följer elens pris

För att ta del av prissvängningarna på Nord Pool är det viktigt att du tecknar ett elavtal med rörligt elpris. Med ett rörligt elavtal skulle du exempelvis endast betalat 9,8 öre/kWh under april 2020 (elområde SE3). Om du hade haft ett bundet elpris under våren 2020 skulle du inte fått ta del av det billiga elpriset som uppstod.

Tillkommande avgifter på el

För att hitta det billigaste elavtalet är det viktigt att jämföra påslaget. Elhandelsbolaget som köper in din el tar alltid ut ett påslag på marknadspriset. Påslaget ligger oftast omkring 4 – 6 öre/kWh exkl. moms och ersätter elhandelsbolaget för att bland annat köpa in elcertifikat, eventuell ursprungsmärkning och avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät. Förutom påslaget tillkommer oftast en fast månadsavgift på cirka 30 – 60 kr.

Billigaste elpriset hos Göta Energi

Göta Energi erbjuder just nu ett av marknadens billigaste elpriser tack vare det låga påslaget på inköpspriset. Påslaget är 3,6 öre/kWh exkl. moms och inkluderar kostnaden för elcertifikat. Detta påslag kan exempelvis jämföras mot Fortum som har ett påslag på 5,9 öre/kWh. Däremot ingår fossilfri el hos Fortum, det vill säga ursprungsmärkt el från en blandning av vindkraft, solkraft, vattenkraft och kärnkraft.

Så mycket kostar el i Sverige

Tänk på att fakturan från ditt elhandelsbolag endast ersätter kraftproducenterna för deras produktion av el. En tillkommande kostnad är nätavgiften som ska betalas in till nätbolaget som äger elnätet på din ort. Nätavgiften ersätter nätbolaget för att du använder deras elnät för att transportera el från kraftproducenterna till ditt hushåll.

Nätavgiften för ett 16 A abonnemang som är vanligt i lägenheter kan uppgå till cirka 25 – 30 öre per kWh exkl. moms och cirka 1 300 – 1 500 kr exkl. moms i fast årsavgift.   

Förutom nätavgiften och ersättningen till kraftproducenterna och elhandelsbolaget tillkommer en energiskatt som i dagsläget är 35,3 öre/kWh exkl. moms (2020). Med moms (25 %) inräknad är energiskatten 44,13 öre/kWh.

Det totala elpriset för 1 kWh uppgår därmed till cirka 1,5 – 2,5 kr/kWh inkl. moms för de flesta elkonsumenter.

Vanliga frågor

Vad kostar billig el?

Billig el har ett påslag på inköpspriset under 6 öre/kWh exkl. moms. Detta påslag inkluderar kostnaden för elcertifikat. Tänk på att den totala elkostnaden är cirka 1,5 – 2,5 kr per kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt.

Hur får jag det billigaste elpriset?

Välj ett elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på Nord Pool. Denna avtalsform har historiskt sett gett det billigaste elpriset, åtminstone sett över en längre tidsperiod. Det kan även vara en smart idé att välja ett elbolag som ger rabatt till nya kunder.

Vilket elavtal ger billigast el?

Elavtal med rörligt elpris ger billigast el över en längre tid. Däremot måste du ta risken att elpriset går upp under vissa perioder.

Vilka elbolag erbjuder nykundsrabatter?

Tre elbolag som ger nykundsrabatter under vintern 2020 är Göta Energi, Telge Energi och Fortum.