Billig el

Elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på Nord Pool har visat sig vara den bästa avtalsformen om man prioriterar billigast el över en längre tid. Vi har därför sammanställt populära elbolag som erbjuder denna avtalsform. Tre elbolag erbjuder en rabatt till nya kunder under december 2021.

Årlig elanvändning:
  • Filter
  • App som visar elförbrukning
  • Möjligt att binda elpriset
Se fler elbolag

Alla elpriser, påslag och avgifter är redovisade inklusive moms. Det beräknade elpriset per kWh är baserat på det genomsnittliga marknadspriset under 2020 i elområde SE3 (22 öre/kWh exkl. moms). Tänk på att marknadspriset på Nord Pool varierar dagligen och att elpriset kan bli högre under 2021.

Utmaningen att hitta billig el

I Sverige finns det närmare 150 olika elbolag som erbjuder privatkunder möjligheten att köpa el. Det är därför en utmaning för många konsumenter att veta vilket elhandelsbolag som erbjuder billigast el med lägst påslag. Med vår jämförelsetjänst är det enkelt att hitta det elbolag som ger dig billigast el baserat på din årliga elanvändning.

Vi listar endast elbolag som erbjuder rabatt till nya kunder. Vi har därmed gjort det enkelt för dig som letar efter så billig el som möjligt under 2021.

Få billigast el med nykundsrabatter

Vi har valt ut fyra populära elhandelsbolag som erbjuder någon form av rabatt till nya kunder, dessa är:

  • Fortum.
  • Göta Energi.
  • Greenely.

Hos Fortum behöver nya kunder inte betala några fasta avgifter under 12 månader. En rabatt som innebär en besparing på 420 kr.

Göta Energi erbjuder inte någon rabatt på månadsavgiften, däremot får alla nya kunder ett presentkort på 500 kr som kan användas på Coop, Willys m.fl. Så fort som avtalet är signerat skickar Göta Energi ut en rabattkod till din mail som kan användas direkt.

Greenely bjuder på den fasta månadsavgiften under sex månader om du använder vår rabattkod. Rabatten innebär en besparing på 414 kr.

El köps in på Nord Pool

Elhandelsbolaget köper in din el på den nordiska elbörsen Nord Pool. På Nord Pool bestäms elpriset varje timme utifrån utbud och efterfrågan. Morgondagens elpriser bestäms idag kl. 12:00 CET.

Eftersom elpriset varierar är det omöjligt att alltid kunna köpa billig el. Under de senaste tre åren, januari 2018 – december 2020, har elen som minst kostat 0,09 kr/kWh (juli, 2020) och som mest 0,57 kr/kWh (augusti, 2018) i elområde SE3 (Stockholm).

Rörligt elavtal följer marknadspriset på el

För att ta del av prissvängningarna på Nord Pool är det viktigt att du tecknar ett elavtal med rörligt elpris. Med ett rörligt elavtal skulle du exempelvis endast betalat 9,8 öre/kWh under april 2020 (elområde SE3). Om du hade haft ett bundet elpris under våren 2020 skulle du inte fått ta del av det billiga elpriset som uppstod.

Hittils under 2021 har det varit relativt högra elpriser, exempelvis var spotpriset 59,0 öre/kWh (elområde SE3) under juli. Trots det är vår rekommendation att du inte väljer att binda elpriset genom att teckna ett elavtal med fast pris eftersom elavtal med rörligt elpris har visat sig ge billigast el sett över en längre tid. Detta fastställde bland annat Energimarknadsinspektionen i under undersökning som analyserade åren 2004 – 2018. 

Tillkommande avgifter på el

För att hitta det billigaste elavtalet är det viktigt att jämföra påslaget. Elhandelsbolaget som köper in din el tar alltid ut ett påslag på marknadspriset. Påslaget ligger oftast omkring 4 – 6 öre/kWh exkl. moms och ersätter elhandelsbolaget för att bland annat köpa in elcertifikat, eventuell ursprungsmärkning och avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät. Förutom påslaget tillkommer oftast en fast månadsavgift på cirka 30 – 55 kr exkl. moms.

Tips: Tänk på att du även måste betala nätavgifter till din nägare och energiskatt som under 2021 är 44,5 öre/kwh inkl. moms för de flesta privatkunder.

Billigaste påslaget hos Greenely

Greenely erbjuder just nu ett av marknadens billigaste elpriser tack vare det låga påslaget på inköpspriset. Påslaget är cirka 2,2 öre/kWh exkl. moms och inkluderar kostnaden för elcertifikat. Detta påslag inkluderar även miljömärkningen Bra Miljöval.

Tänk dock på att Greenely har ett något högre fast månadsavgift jämfört mot Göta Energi, Fortum och Telge Energi. Detta innebär att Greenely är det billigaste alternativet för dig som exempelvis bor i villa och använder mycket el.

Tips: Använd vår rabattkod hos Greenely och spara 414 kr under de första sex månaderna.

Så mycket kostar el i Sverige

Tänk på att fakturan från ditt elhandelsbolag endast ersätter kraftproducenterna för deras produktion av el. En tillkommande kostnad är nätavgiften som ska betalas in till nätbolaget som äger elnätet på din ort. Nätavgiften ersätter nätbolaget för att du använder deras elnät för att transportera el från kraftproducenterna till ditt hushåll.

Nätavgiften för ett 16 A abonnemang som är vanligt i lägenheter kan uppgå till cirka 25 – 30 öre per kWh exkl. moms och cirka 1 300 – 1 500 kr exkl. moms i fast årsavgift.   

Förutom nätavgiften och ersättningen till kraftproducenterna och elhandelsbolaget tillkommer en energiskatt som i dagsläget är 35,3 öre/kWh exkl. moms (2020). Med moms (25 %) inräknad är energiskatten 44,13 öre/kWh.

Det totala elpriset för 1 kWh uppgår därmed till cirka 1,5 – 2,5 kr/kWh inkl. moms för de flesta elkonsumenter.

Vanliga frågor

Vad kostar billig el?

Billig el har ett påslag på inköpspriset under 6 öre/kWh exkl. moms. Detta påslag bör inkludera kostnaden för elcertifikat. Tänk på att den totala elkostnaden är cirka 1,5 – 2,5 kr per kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt.

Hur får jag det billigaste elpriset?

Välj ett elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på Nord Pool. Denna avtalsform har historiskt sett gett det billigaste elpriset, åtminstone sett över en längre tidsperiod. Det kan även vara en smart idé att välja ett elbolag som ger rabatt till nya kunder.

Vilket elavtal ger billigast el?

Elavtal med rörligt elpris ger billigast el över en längre tid. Däremot måste du ta risken att elpriset går upp under vissa perioder.

Vilka elbolag erbjuder nykundsrabatter?

Tre elbolag som ger nykundsrabatter under 2021 är Göta Energi, Telge Energi och Fortum. Med vår rabattkod har du även möjligheten att få rabatt hos elbolaget Greenely.