Bästa elbolaget 2024

Definitionen av bästa elhandelsbolaget 

Med tanke på att det finns över 100 elleverantörer i Sverige är det en utmaning att veta vilken som är bäst. Det är dock viktigt att komma ihåg att kunderna prioriterar olika saker när man väljer elbolag

Vi har baserat vår sammanställning på följande faktorer:

 • Lägsta påslag på inköpspriset för elavtal med rörligt elpris.
 • Hur stor rabatten är till nya kunder.
 • Kundnöjdhet.

Bakgrunden är att elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool är den populäraste avtalsformen i Sverige. Det har även visat sig vara den billigaste avtalsformen över tid.

Att ta del av en nykundsrabatt är ett smart sätt att få ett riktigt lågt elpris under det första året som kund. Det är inte ovanligt att rabatten uppgår till cirka 400 – 600 kr.

Bästa elbolaget baserat på din årsförbrukning

I vår jämförelsetjänst hittar du fyra populära elbolag, varav tre erbjuder en rabatt till nya kunder. Dessa elbolag är:

 • Greenely.
 • Fortum.
 • Skellefteå Kraft.
 • Tibber.

Ange din årsförbrukning nedan för att se vilket av dessa elbolag som ger dig det lägsta elpriset per kWh.

Årlig elanvändning:
 • Filter
 • Timmes-mätning
Se fler elbolag

 • Elpriset per kWh är beräknat utifrån det genomsnittliga spotpriset på el under 2022 (1,72 kr/kWh inkl. moms) i elområde SE3 (Stockholm).
 • Alla avgifter, påslag och priser är redovisade inklusive moms.
 • Påslaget inkluderar samtliga rörliga påslag som exempelvis elcertifikat, däremot inte ett eventuellt volympåslag.
 • Det beräknade elpriset är ett jämförelsepris. Ditt framtida elpris kan bli högre eller lägre beroende på framtida spotpriser, eventuellt volympåslag och eventuell justering av elcertifikatavgiften.
 • Rabatter under en inledande period, exempelvis fri månadsavgift under 12 månader, har inte tagits med i beräkningen.

470 kr i rabatt hos Fortum

Sveriges största elbolag Fortum bjuder just nu alla nya kunder på alla fasta avgifter första året. Denna rabatt är värd 470 kr med tanke på att ordinarie månadsavgift är 39 kr.

Fortum har ett påslag på inköpspriset som är 5,1 öre/kWh inkl. moms och elcertifikat.

414 kr i rabatt hos Greenely

Med vår rabattkod behöver nya kunder inte betala någon avgift första sex månaderna, vilket innebär en rabatt på 414 kr. Greenely erbjuder ett av marknadens lägsta påslag på inköpspriset (cirka 2,7 öre/kWh inkl. moms) som inkluderar ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor.

Från 405 kr i rabatt hos Skellefteå Kraft

Nya kunder som tecknar ett elavtal med rörligt elpris hos Skellefteå Kraft får möjligheten att köpa el till inköpspris under 9 månader. Detta innebär en besparing på 405 kr från fasta avgifter och en besparing på 0,075 kr per kWh.

Om du bor i en villa och använder 20 000 kWh per år, blir den totala besparingen 1905 kr.

Elbolaget med nöjdast kunder

Om du prioriterar att välja ett elbolag med hög kundnöjdhet rekommenderas Tibber. Tibber utsågs som elbolaget med högst kundnöjdhet i hela branschen av Svenskt kvalitetsindex. Studien SKI Energi som publicerades av Svenskt kvalitetsindex november 2022 baseras på intervjuer med över 10 000 kunder inom energibranschen.

Vanliga frågor

Vilket är Sveriges bästa elbolag?

Om vi enbart utgår från kundnöjdhet enligt Svenskt kvalitetsindex är Tibber Sveriges bästa elbolag med högst kundnöjdhet.

Vilket elbolag ger den bästa rabatten?

Vi har hittat tre elbolag som erbjuder följande rabatter till nya kunder:

 • Fortum bjuder på alla fasta avgifter under 12 månader, vilket innebär en rabatt på 470 kr.
 • Greenely bjuder på månadsavgiften under 6 månader om du använder vår rabattkod, en rabatt som är värd 414 kr.
 • Skellefteå Kraft bjuder på både månadsavgift och påslag under 9 månader, vilket innebär en rabatt på 405 kr från månadsavgifterna och 7,5 öre per kWh från påslaget. Skellefteå Kraft erbjuder därmed den bästa rabatten just nu för dig som använder mycket el.

Vilket elbolag har lägst påslag på inköpspriset?

Både Tibber och Greenely anger att dem inte tar ut några extra påslag på inköpspriset, utöver utgifter kopplade till elinköpet som exempelvis elcertifikat. Om du är intresserad av ett rörligt elavtal är därmed Tibber och Greenely två bra alternativ.

Vilket elbolag har bäst kundnöjdhet?

Enligt Svenskt kvalitetsindex senaste undersökning som publicerades 2022 är elbolaget med högst kundnöjdhet Tibber. Tibber fick högst betyg bland alla elbolag inom kategorin privatkunder. Svenskt kvalitetsindex baserar sin studie SKI Energi på intervjuer med över 10 000 kunder inom energibranschen. Om vi enbart utgår från denna undersökning är Tibber därmed Sveriges bästa elbolag.