Elnätsavgiften och elnätsavtal

Som elkonsument i Sverige räcker det inte att teckna ett elhandelsavtal för att få tillgång till el. Förutom elhandelsavtalet behövs ett så kallat elnätsavtal som tecknas med det företag som äger elnätet på din adress. 

Elnäten drivs som ett monopol i Sverige

Det svenska elnätet drivs som ett reglerat monopol, vilket innebär att du inte kan välja elnätsägare. Myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) reglerar företagens monopolställning.

Därför måste du teckna ett elnätsavtal

Ditt elhandelsavtal, så kallade elavtal, ersätter kraftproducenterna för deras elproduktion. Däremot krävs det ett utbyggt elnät för att transportera elen hela vägen från kraftproducenterna, exempelvis vindkraftverk och kärnkraftverk, till ditt hem. Därför finns det företag som underhåller det svenska elnätet och som kräver en ersättning för detta. Denna ersättning regleras av elnätsavtalet, den så kallade nätavgiften.

Elnätsavtalet ersätter nätägaren för bland annat:

 • Underhåll och drift av elnätet.
 • Utveckling och utbyggnationer av elnätet.
 • Avläsning och mätning.
 • Administration.

 

Så tecknas ett elnätsavtal

Ett elnätsavtal är i regel enkelt att teckna direkt på hemsidan hos din nätägare. För att kunna teckna ett elnätsavtal måste du veta din elmätares anläggnings-ID. Detta nummer på 18-siffror som börjar med 735 999 står i regel specificerad på din elmätare.

  Elnätsavgiftens kostnad

  Elnätsavgiften varierar beroende på vilket företag som äger elnätet på din adress. Företagen har olika avkastningskrav samt olika behov av att underhålla och investera i elnätet. Den varierar även beroende på hur mycket ström du vill kunna använda. Detta styrs av storleken på din säkring.

  För huvudsäkringar upp till 63 A är det i regel möjligt att teckna ett så kallat säkringsabonnemang. Dessa abonnemang passar dig som använder upp till cirka 70 000 kWh per år och som har ett maximalt effektuttag under 44 kW. För lägenheter är en vanlig huvudsäkring 16 A.

  Prisexempel: 16 A hos Vattenfall (enkeltariff E4, område söder) har en rörlig kostnad på 34 öre/kWh inkl. moms och en fast månadsavgift på 153 kr inkl. moms.

  Energiskatten faktureras genom ditt elnätsavtal

  Sedan den 1 januari 2018 är det nätägarna som fakturerar ut energiskatten. För de flesta elkonsumenter tillkommer därmed en energiskatt på 44,5 öre/kWh inkl. moms (2021) på elnätsfakturan.

   

  Vanliga frågor

  Hur vet jag vem som äger elnätet på min adress?

  Du kan hitta din nätägare på Svenska kraftnäts hemsida https://www.natomraden.se/.

  Vad är kostnaden för nätavgiften?

  Kostnaden för nätavgiften varierar mellan elnätsägare och beror på hur mycket el du vill kunna använda, som styrs av storleken på din huvudsäkring.

  Prisexempel lägenhet med säkringen 16 A: 34 öre/kWh inkl. moms samt en fast avgift på 153 kr inkl. moms (Vattenfall, enkeltariff E4 område Söder).

  Kan jag påverka nätavgiften?

  Ja, du kan sänka din nätavgift genom att antingen byta till en lägre storlek på huvudsäkringen eller sänka din elförbrukning.

  Hur kan jag jämföra nätavgiften mellan företagen?

  Besök följande sida hos Energimarknadsinspektionen: https://www.ei.se/om-oss/statistik-och-oppna-data/natavgifter—elnat. Elnätsföretagen är tvungna att rapportera in sina elnätspriser varje år.