Normal elförbrukning i lägenhet och villa

På denna sida har vi sammanställt den genomsnittliga elanvändningen för en villa respektive lägenhet i Sverige. Vi ger även tips på hur du kan följa upp din elförbrukning och information om hur du kan minska din användning av el.

Normal elanvändning i svenska bostäder

Den el som används i bostaden för att bland annat driva kyl och frys, spis, diskmaskin, belysning och hemelektronik kallas hushållsel. Med tanke på att priset per kWh kan uppgå till över 2 kr inklusive alla avgifter och moms är det viktigt att vara medveten om sin elförbrukning. Förutom kostnaden är det även viktigt att vara medveten om att all elproduktion har en miljöpåverkan, även om man köper ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor.

Normal elförbrukning i lägenhet

En normal årsförbrukning av el i en mindre lägenhet är cirka 2 000 kWh och i en större lägenhet cirka 5 000 kWh, enligt statistik från Statistiska centralbyrån.

Enligt SVEBY, en branschstandard för energiberäkning av byggnader, är en användbar schablon för hushållselanvändning 30 kWh/kvm Atemp och år.

Hushållselanvändningen i lägenheter kan variera något under året och är i regel högre under vinterhalvåret, bland annat på grund av belysning. 

Normal elförbrukning i villa 

Elförbrukningen i ett småhus, villa eller radhus består dels av hushållsel men också eventuell el som används till uppvärmning, exempelvis el till att driva värmepumpar eller el-radiatorer. Småhus som värms upp med el-radiatorer eller värmepump har en elförbrukning som varierar under året beroende på utomhustemperaturen. Du får därmed räkna med en betydligt högre elförbrukning under vintermånaderna.

En normal årsförbrukning av el i en villa är cirka 20 000 kWh per år enligt Statistiska centralbyrån. Elförbrukningen kan dock variera kraftigt mellan olika bostäder på grund av uppvärmningsform. Om du värmer ditt hus med fjärrvärme och därmed inte använder någon el till uppvärmning bör din elförbrukning vara mer likt en stor lägenhet, det vill säga cirka 5 000 kWh

Enligt den senaste statistiken från Energimyndigheten som avser 2018 är den genomsnittliga hushållselanvändningen i ett småhus 5 747 kWh. Observera att denna el är exklusive uppvärmning och tappvarmvatten.

Så kan du följa upp din elförbrukning

Ditt elnätsbolag som äger din elmätare tillhandahåller i regel en inloggning på deras hemsida där du kan följa upp din elförbrukning. Denna webbportal går ofta under namnet ”Mina sidor”. Om du har en timmes-mätt elmätare kan du följa din elanvändning ner på timmes-nivå.

Tänk på att elförbrukningen på ”Mina sidor” avser din totala köpta el och visar därmed inte vilka apparater som använder mest el i ditt hem. Om du är intresserad av att veta vart elen tar vägen behöver du komplettera med egna undermätare.

Få kontroll över elanvändningen med Greenely

Om du är intresserad av att få bättre kontroll över din elanvändning rekommenderas elbolaget Greenely. Som elkund hos Greenely får man tillgång till deras App som underlätter eluppföljningen. Förutom möjligheten att följa upp elförbrukningen i ditt hem har Appen följande funktioner: 

  • Få förbrukningsrapporter varje vecka.
  • Få notiser vid avvikande elanvändning. 
  • Se aktuella spotpriser på Nord Pool.

Elavtalet som erbjuds är så kallad timmes-mätt, vilket innnebär att ditt elpris följer spotpriserna på Nord Pool ner på timmes-nivå. Du har därmed möjligheten att sänka din elkostnad genom att anpassa din elanvändning baserat på tim-priserna på Nord Pool.

Så kan du effektivisera din elförbrukning

Om du bor i villa är det energi till uppvärmning och tappvarmvatten som står för cirka 80 % av din totala energianvändning. Om du är intresserad av att effektivisera din elförbrukning är det därmed en fördel att prioritera värmesystemet. Om du har en elpanna i kombination med att vattenburet radiatorsystem är det fördelaktigt att byta ut denna till en luft-vattenvärmepump eller en bergvärmepump. Om du istället för vattenburet värmesystem har direktverkande el är det fördelaktigt att installera en luft-luftvärmepump. 

Om du bor i lägenhet har du endast möjligheten att effektivisera din hushållselanvändning. Om du redan har moderna och energieffektiva köksapparater (kyl/frys, spis, ugn) och tvättmaskiner kan det vara värt att se över valet av belysningskällor. I övrigt bör fokus ligga på att se över beteenden och vanor, exempelvis att stänga av datorer när dem inte används eller släcka belysningen i rum som inte används. 

Vanliga frågor

Hur kan jag följa upp min elförbrukning?

Du kan antingen vända dig till ditt elnätsbolag eller till ditt elhandelsbolag. Båda dessa företag erbjuder i regel en inloggning på deras hemsida där kunderna kan följa upp sin elförbrukning. Om din elmätare stödjer timmes-mätning kan du följa upp din elförbrukning på timmes-nivå.

Vad är en normal elförbrukning i en lägenhet?

Enligt Statistiska centralbyrån är en normal elförbrukning i en mindre lägenhet cirka 2 000 kWh/år och i en större lägenhet cirka 5 000 kWh/år. Observera att elanvändningen beror till stor del på antalet personer som bor i bostaden samt på vanor och beteenden.

Vad är en normal elförbrukning i en villa (småhus)?

En normal elförbrukning i en villa för enbart hushållsel är 5 747 kWh (Källa: Energimyndigheten, 2018). Observera att hushållsel inte inkluderar el till uppvärmning eller till tappvarmvatten.

Fler artiklar om el