Normal elförbrukning i lägenhet och villa

På denna sida har vi sammanställt den genomsnittliga årsförbrukningen för en villa respektive lägenhet i Sverige.

Normal elanvändning i svenska bostäder

Den el som används i bostaden för att bland annat driva kyl och frys, spis, diskmaskin, belysning och hemelektronik kallas hushållsel. Med tanke på att priset per kWh kan uppgå till över 2 kr inklusive alla avgifter och moms är det viktigt att vara medveten om sin elförbrukning. Förutom kostnaden är det även viktigt att vara medveten om att all elproduktion har en miljöpåverkan, även om man köper ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor.

Normal elförbrukning i lägenhet

En normal årsförbrukning av el i en mindre lägenhet är cirka 2 000 kWh och i en större lägenhet cirka 5 000 kWh, enligt statistik från Statistiska centralbyrån.

Enligt SVEBY, en branschstandard för energiberäkning av byggnader, är en användbar schablon för hushållselanvändning 30 kWh/kvm Atemp och år.

Hushållselanvändningen i lägenheter kan variera något under året och är i regel högre under vinterhalvåret, bland annat på grund av belysning. 

Normal elförbrukning i villa 

Elförbrukningen i ett småhus, villa eller radhus består dels av hushållsel men också eventuell el som används till uppvärmning, exempelvis el till att driva värmepumpar eller el-radiatorer. 

En normal årsförbrukning av el i en villa är cirka 20 000 kWh per år enligt Statistiska centralbyrån. Elförbrukningen kan dock variera kraftigt mellan olika bostäder på grund av uppvärmningsform. Om du värmer ditt hus med fjärrvärme och därmed inte använder någon el till uppvärmning bör din elförbrukning vara närmare 5 000 kWh. 

Småhus som värms upp med el-radiatorer eller värmepump har en elförbrukning som varierar under året beroende på utomhustemperaturen. Du får därmed räkna med en betydligt högre elförbrukning under vintermånaderna.

Så kan du följa upp din elförbrukning

Ditt eln√§tsbolag som √§ger din elm√§tare tillhandah√•ller i regel en inloggning p√• deras hemsida d√§r du kan f√∂lja upp din elf√∂rbrukning. Denna webbportal g√•r ofta under namnet “Mina sidor”. Om du har en timmes-m√§tt elm√§tare kan du f√∂lja din elanv√§ndning ner p√• timmes-niv√•.

T√§nk p√• att elf√∂rbrukningen p√• “Mina sidor” avser din totala k√∂pta el och visar d√§rmed inte vilka apparater som anv√§nder mest el i ditt hem. Om du √§r intresserad av att veta vart elen tar v√§gen beh√∂ver du komplettera med egna underm√§tare.

Fler artiklar om el