Vad är 1 kWh?

Vad är egentligen en kWh och hur mycket el motsvarar det? I denna artikel går vi igenom hur mycket el en kWh är och beskriver skillnaden mellan kilowattimme och kilowatt.

Vad är en kWh?

1 kilowattimme (kWh) är en energienhet som beskriver att effekten 1 kW har använts under en timme. För att kunna beräkna hur mycket el (antal kWh) en elektrisk apparat använder måste man veta apparatens effekt och hur länge den har används.

Effekt beskriver hur mycket energi som går åt för att uträtta ett arbete per tidsenhet. En apparat med hög effekt behöver mycket elektrisk energi (ström) för att drivas.

Sambandet mellan effekt och energi beskrivs med formeln:

Energi (E) = Effekt (P) x Tid (h)

Om du exempelvis använder din mikrovågsugn med effekten 0,7 kW (700 W) under en timme kommer den ha använt 0,7 kWh. Samma princip gäller för alla dina elektriska apparater i hemmet samt eventuella elradiatorer och värmepumpar.

Med 1 kWh är det därmed möjligt att driva en mikrovågsugn med effekten 700 W under 86 minuter.

Effekt (kW)

För att kunna beräkna en elapparats elanvändning (antal kWh) är det alltså förutsättning att vi vet apparatens effekt (kW). Effekten står i regel angivet på apparaten. Observera dock att denna effekt alltid anges som en märkeffekt (så kallad maxeffekt), det vill säga den maximala effekt som apparaten kan använda.

För att kunna beräkna den verkliga effekt som en apparat använder i ett specifikt ögonblick krävs mätutrustning. Därför gör man ofta ett antagande om medeleffekten när man beräknar elanvändningen under en tidsperiod.

Hur mycket ström motsvarar 1 kW?

För att beräkna hur mycket ström (som mäts i enheten Ampere (A)) som går åt för att driva en elektrisk apparat används formeln:

P (Effekt) = I (Ström) * U (Spänning)

Med denna formel är det möjligt att beräkna hur mycket ström det går åt att driva mikrovågsugnen som använder 700 W. Eftersom spänningen är 230 V i svenska eluttag beräknas strömstyrkan till 3,04 Ampere. Observera att denna formel enbart kan användas för att beräkna en 1-fas last.

Räkneexempel

Vad blir elförbrukningen för en TV som används fyra timmer per dag i en månad?

Med antagandet att TVn i genomsnitt använder 100 W blir elanvändningen:

0,100 kW x 4 h per dag x 30 dagar = 12 kWh.

Med antagandet att elpriset för 1 kWh är 2 kr inkl. moms och fasta avgifter blir kostnaden 24 kr.

Vad blir elförbrukningen för en el-radiator (el-element) som används under en timme?

Med antagandet att radiatorn har en effekt på 2 kW blir elanvändningen: 

2 kW x 1 h = 2 kWh.

Vilket motsvarar en kostnad på 4 kr med elpriset 2 kr/kWh. Tänk på att denna beräkning är en förenkling eftersom en el-radiator styrs utifrån rådande inomhustemperatur och sällan använder sin max-effekt under en längre tid.